Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

#NoCallis #Som8deMarç

8 Març

Dia de les DONES

PRESEntació

Veus que no veus

Pòsters

Cita

Imatges

Gràcies

INDEX

Vídeo Veus

Cita

8 de març

Sabíeu què...

Feminisme

Frases

Vídeo 8M

8 de març dia de les dones

Erròniament s’atribueix el naixement del dia Internacional de la Dona a un fet aïllat: El 8 de març de 1908 les treballadores d’una fàbrica tèxtil de Nova York anomenada Cotton van declarar una vaga en protesta a les condicions de treball insuportables a què eren subjectes. El seu cap no va acceptar la vaga i les dones van decidir ocupar la fàbrica. Com a resposta, l’empresari les va tancar a dins la fàbrica, va calar-hi foc i va matar a les 129 treballadores que hi havia dins.
Realment van ser les dones russes qui van implantar la data actual quan el 8 de març de 1917 van sortir al carrer per protestar davant la falta d’aliments originant la revolució russa. A partir d’aquest moment s’instaurà aquest dia i es continua mantenint després que el 1977 l’Assemblea de les Nacions Unides l’aprovés.
Des d'aleshores, aquesta diada es celebra a nivell mundial i pretén ser una data per tal que les dones reivindiquin de forma conjunta els seus drets.

https://xarxanet.org/social/noticies/l-autentic-origen-del-8-de-marc

Com cada any commemorem el Dia Internacional de les Dones per contribuir a progressar en la igualtat entre dones i homes, ja que les desigualtats polítiques, econòmiques socials i culturals persisteixen.

Frida

Kahlo

Sabíeu que…?

– Les dones constitueixen la meitat de la població mundial.
– Realitzen les dues terceres parts del treball que es fa al món.
– Guanyen el 10% dels salaris totals.
– Només disposen d’un 1% de la propietat mundial.
– El seu salari és ostensiblement inferior al dels homes (guanyen de mitjana un 22,55% menys que ells).

https://www.curiositats.cat/perque-es-celebra-el-8-de-marc-el-dia-de-la-dona-treballadora/

You can write a title

This is a paragraph of text waiting to be awesome subtitle.

En el seu origen la paraula s'utilitzava per menysprear els homes. A final del segle XIX, gràcies a les sufragistes, el terme evoluciona cap a un significat positiu, relacionat amb la justícia social, la unió col·lectiva de les dones en defensa dels seus drets i l'organització social del poder femení.

La Reial Acadèmia Espanyola (RAE) defineix el feminisme com «el principi d’igualtat de drets de la dona i l’home, així com el moviment que lluita per la realització efectiva en tots els ordres del feminisme»

El feminisme no és odiar els homes, ni voler la supremacia de les dones. El feminisme no busca la superioritat de la dona respecte a l’home, sinó que és la ideologia que defensa la igualtat en aspectes socials, culturals i econòmics entre els dos sexes.

Per què feminisme?

Sojourner

Truth

No és la paraula feminisme l'important. És la idea i l'ambició que hi ha al darrera.

8M Tots els dies són el Dia de les Dones

8M Veus que no veus

Per comentar després de veure el vídeo:

  • Quan han estat les dones silenciades?
  • Als mitjans de comunicació, al cinema, a la música, a les direccions?
  • En el nostre dia a dia es possible que les dones estiguin silenciades?
  • Les dones són educades per callar? Callen quan els hi fan comentaris pel carrer? Participen menys a les classes? El professorat interpelem a les noies directament?
  • Què és el mansplaining?


VEus que no veus

Algunes notes al respecte

Indira Ghandi


Quan han estat les dones silenciades?

Al llarg de la història les seves veus no han estat escoltades, no se'l hi ha donat importància. Avui en dia encara als llibres de text, per exemple, apareixen poc i moltes vegades relacionades amb la bellesa del cos.

Als mitjans de comunicació, al cinema, a la música, a les direccions? Apareixem menys i moltes vegades estereotipades.

En el nostre dia a dia es possible que les dones estiguin silenciades?

Les dones són educades per callar? Les noies aprenen a que la veu escoltada és la de l'home i que ser ben considerada passa per callar.

Què és el mansplaining? Mansplaining és un anglicisme usat per a designar l'acció i efecte d'un home que explica a una dona alguna cosa que probablement ella ja sap, i que potser coneix millor que no pas el seu interlocutor.

Un altre manlleu de l'anglès relacionat amb el comportament masclista és el manspreading, que se sol traduir com a "espatarrament dels homes" o també directament com a "homes espatarrats", i fa referència a l'ús de l'espai que en fan, especialment quan seuen en llocs públics.

Lucy

Emma

A TUTORIA:

  • Treballem frases de dones a les tutories. Penjarem pòsters a parets del centre contra la discriminació i donant veu a les dones. Aquest curs rebrem el mes de març amb missatges antidiscriminatoris i apoderadors per tal de provocar la reflexió entre la comunitat educativa.


  • Afegiu-vos al Classroom on hi ha les frases amb el codi que us donarà el/la tutor/a.
  • Fem pòsters digitals en parelles: posem una de les frases i què vol dir la frase i qui la va dir i una foto d'ella o relacionada(breu biografia: data naixement, lloc i la importància de la persona que la va dir).
  • Fem el PÒSTERS amb Canva o Genially.
  • Pengem el pòster en pdf o jpg al Classroom 8M.

Parsons

Goldman

Virginia Wolf

A feminist is any woman who tells the truth about her life.

"

"

"Una feminista és qualsevol dona que diu la veritat sobre la seva vida."

If I can’t dance, I don’t want to be part of your revolution.

"

"

Emma Goldman

"Si no puc ballar, no vull ser part de la teva revolució".

Edith

Cowan

Christine de Pisan

Jeanne d'Arc

Lilith

Olympe de Gouges

GRÀCIES