Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Nasłynniejsze zamki Polski

Zamek Krzyżtopór w UjeździeKrzyżtopór – ruiny powstałej w latach 1627–1644 rezydencji pałacowej otoczonej fortyfikacjami bastionowymi położonej w miejscowości Ujazd w województwie świętokrzyskim. Była to największa budowla pałacowa w Europie przed powstaniem Wersalu. Od 2018 ma status pomnika historii. Obiekt jest udostępniony do zwiedzania.

Zamek w Malborku (woj. pomorskie)Największy na świecie, gotycki kompleks zamkowy z cegły, siedziba zakonu krzyżackiego.Zajmuje powierzchnię 21 hektarów i jest największym zamkiem na świecie pod względem powierzchni.Cały kompleks składa się z trzech odrębnych członów: Zamku Wysokiego, Zamku Średniego i Zamku Niskiego.Malbork był siedzibą Polskich monarchów od roku 1457 kiedy to miasto zajęły wojska Polskie, poprzez traktat toruński z roku 1466, na mocy którego zamek pozostał w rękach polskich.W latach 1626 - 1635 na zamku stacjonowały wojska Szwedzkie oraz wojska księcia Jerzego Wilhelma. W 1635 roku zamek powrócił w ręce Polski, by ponownie w trakcie potopu szwedzkiego (1656 - 1660) znów być zajmowanym przez Szwedów.

Zamek Królewski na Wawelu, Kraków (woj. małopolskie)Zamek Królewski na Wawelu to jedno z najbardziej znaczących historycznie i kulturalnie miejsc w Polsce. Przez wieki siedziba polskich królów i symbol państwowości, w okresie międzywojennym stał się jednym z najważniejszych polskich muzeów.Zamek jest położony 30 km na północny zachód od Krakowa, w sercu Ojcowskiego Parku Narodowego.Wawel, ośrodek osadniczy wśród bagien i rozlewisk Wisły, łączony jest z hipotetycznym państwem Wiślan (VIII w.). Początki fortyfikowania wzgórza to najpewniej okres panowania czeskiego w 1. ćwierci X w. Wzniesiony wał osłaniał najpierw drewniane, a później murowane (przedromańskie i romańskie) budowle sakralne i rezydencjonalna. Ich zespół powstał w XI i XII w. Zespół mieszkalno-obronny dopełniono w 1 połowie XII w. murowanym stołpem. XIII-wieczny stan zabudowy nie jest jasny - późniejsze inwestycje zniszczyły starsze budowle. Badacze nie wiedzą np. w jakim stanie było XI-wieczne palatium, z wielką salą audiencjonalną.

Zamek Kliczków, wieś Kliczków (woj. dolnośląskie)Zamek Kliczków położony jest we wsi Kliczków, wieś zaśw województwie dolnośląskim, powiecie bolesławickim, w gminie Osiecznica.Pierwsze wzmianki o zamku pochodząz roku 1297. Wtedy to, w miejscu dzisiejszego zamku, powstała drewniano – murowana budowla, która była elementem systemu warowni granicznych książąt świdnicko – jaworskich. Zamek, zbudowany na wysokim brzegu rzeki Kwisy, został prawdopodobnie ufundowany przez Bolka Surowego,a celem budowy zamku była obrona przed najazdami czeskimi. Znaczenie obronne zamek utracił pod koniec XIV wieku. Stał się lennem królów czeskich.W roku 1579, zamek ten jako lenno, od cesarza Rudolfa II otrzymali Rechenbergowie. Zamek został przebudowany na rezydencję renesansową. Właściciele zamku zmielili się po wojnie trzydziestoletniej. Wtedy to właścicielami zamku został ród von Schellendorf, po śmierci ostatniego z rodu, zamek otrzymała w spadku rodzina von Frankenberg. Stało się to w roku 1703.W roku 1747 zamek w Kliczkowie nabywa rodzina von Promnitz, nie posiadali go jednak zbyt długo. Właściciele zamku zmienili się już w roku 1767. Nowymi właścicielami zamku została rodzina zu Solms-Baruth. We własności tej rodziny zamek pozostawał aż do II wojny światowej. Wtedy to zamek został skonfiskowany na rzecz nazistów.II wojnę światową zamek przetrwał bez większych zniszczeń. Tuż po wojnie, w roku 1953 w zamku uformowała się jednostka wojskowa. Wojska w zamku były ulokowane do roku 1979.Pod koniec XX wieku, zamek ponownie zmienił właściciela. Od gminy Osiecznica kupiła go wrocławska firma Integer SA. Zamek, znajdował się w stanie ruiny. W roku 2001 zakończono jego odbudowę i adaptacje na centrum hotelowo – konferencyjne. W roku 2007 zakończono w zamku budowę centrum SPA. Zostało ono uruchomione i udostępnione odwiedzającym.

Zamek Książ, Wałbrzych (woj. dolnośląskie)Zamek zbudowany jest wewnątrz malowniczych lasów, w wąwozie przepływającej w dole rzeki Pełcznicy. Umiejscowiony jest na urwistym skalnym cyplu, na wysokości 395 m n.p.m. (ok. 80 m nad dnem doliny).Ogromne a wręcz gigantyczne zamczysko, posiada kubaturę ponad 150 tys. m³ a pomieszczeń w nim jest więcej niż 300. Olbrzym zaczął prawdopodobnie powstawać ok. 1288 roku za czasów panowania księcia świdnickiego Bolka I. Przeniósł on z Lwówka Śląskiego tutaj swój dwór. Kiedy zamki sudeckie straciły w XIV wieku swe dawne znaczenie obronne, Książ oddano w ręce prywatne i stał się na wiele lat siedzibą rycerzy rabusiów. Stan taki trwał aż do 1509 roku, kiedy obiekt dostał się rodowi zwanemu potem jako Hochberg. W ich rękach pozostawał aż do II wojny światowej, kiedy zarekwirowali go hitlerowcy. Czasy Hochbergów to liczne przebudowy i rozbudowy kompleksu. Największa jest spuścizna epoki baroku. Wtedy to wytyczono zamkowe ogrody, a miejsce stało się prawdziwie magnacką rezydencją. Złotym wiekiem dla niego było XIX stulecie.

Zamek w Kwidzynie (woj.pomorskie)Zamek obronny założony został na planie czworoboku z dziedzińcem wewnętrznym i czterema narożnymi wieżami, powstałw XIV w.Zamek zaczęto budować ok. 1233, ukończono w drugiej połowie XIV w. Skrzydła południowe i wschodnie zostały rozebrane w końcu XVIII w., od tego czasu wnętrza kilkakrotnie przebudowywano na potrzeby urzędów, a w latach 1855-1875 budowlę poddano rekonstrukcji. Obecnie mieści się tutaj muzeum.

Zamek w Będzinie (woj. śląskie)Średniowieczna warownia obronna wzniesiona w połowie XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego w systemie tzw. Orlich Gniazd w Małopolsce, 4,5 km od graniczy ze Śląskiem, na wzgórzu nad Czarną Przemszą wielokrotnie niszczona, odbudowana w 1956.Zamek królewski położony był w drugiej połowie XVI wieku w powiecie proszowskim województwa krakowskiego.Udostępniony do zwiedzania.

Zamek w Nidzicy (woj. warmińsko - mazurskie)Bardzo dobrze zachowana krzyżacka warownia stoi na wzgórzu na wschód od centrum Nidzicy na lewym brzegu Nidy.W czasie długiej i burzliwej historii zamek w Nidzicy wielokrotnie zmieniał właścicieli, był wiele razy niszczonyi odbudowywany. Na przełomie XVIIIi XIX wieku warownia pozostawaław ruinie,a ponadto w czasie II wojny światowej zamek został zbombardowany przez Rosjan.Obecnie gotyckie mury nidzickiego zamku służą jako miejskie centrum biznesu oraz kultury, ponadto zamek jest udostępniony dla turystów. Wstęp na dziedziniec zamku jest bezpłatny.

Zamek w Tykocinie (woj. podlaskie)Zamek królewski z XV wieku położony na prawym brzegu rzeki Narwii w miejscowości Tykocin w województwie podlaskim. Zamek w Tykocinie został zrekonstruowany na fundamentach XVI wiecznego zamku królewskiego Króla Polski i Wielkiego Księcia Litwy - Zygmunta Augusta. Rekonstrukcja bryły została przeprowadzona na podstawie danych archeologicznych i źródeł historycznych.

Zamek w Łańcucie (woj. podkarpackie)Zamek w Łańcucie, in. zamek Lubomirskich i Potockich w Łańcucie – dawna rezydencja magnacka znajdująca się w Łańcucie, w województwie podkarpackim.1 września 2005 zespół zamkowo-parkowy w Łańcucie został wpisany na listę pomników historii.

Zamek w Czersku (woj. mazowieckie)Czersk jeden z najświetniejszych grodów Księstwa Mazowieckiego usadowiony na cyplu wysokiej skarpy wznoszącej się nad doliną Wisły, powstał w miejscu zamieszkiwanym od bardzo dawna.Zamek Czersk zawdzięcza rozbudowę i rozkwit królowej Bonie, której nadał go jej mąż Zygmunt I Stary.

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie (woj. mazowieckie)Ruiny zamku w Ciechanowie to relikty warowni wzniesionej przez książąt mazowieckich dla obrony północno - wschodnich granic księstwa. Zamek był ośrodkiem władzy administracyjno - sądowniczej, pełnił też rolę refugium, schronienia dla mieszkańców miasta.

Zamek w Koźminie Wielkopolskim (woj. wielkopolskie)

Muzeum Zamek w Gołuchowie (woj. wielkopolskie)Muzeum w zamku w Gołuchowie jest oddziałem poznańskiego Muzeum Narodowego. Z inicjatywy Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej w 2 połowie XIX w. zamek został odbudowany w stylu francuskiego renesansu. We wnętrzach, oprócz zbiorów rodziny Czartoryskich z cennymi wazami greckimi na czele, obejrzeć można elementy architektoniczne, stolarskie i dekoracyjne sprowadzone przez Izabelę Czartoryską z Francji, Włoch, Niemiec i Flandrii, a także dorabiane przez miejscowych rzemieślników na wzór autentycznych.

Zamek Kazimierza Wielkiegow Inowłodzu (woj. łódzkie)Zamek królewski z XIV wieku ufundowany przez Kazimierza Wielkiego znajdujący się w dolinie rzeki Pilicy we wsi Inowłódz w województwie łódzkim.

Zamek Arcybiskupiw Drzewicy (woj. łódzkie)Zamek w Drzewicy został wybudowanyw latach 1527-1535w stylu gotycko-renesansowym przez Macieja Drzewickiego–arcybiskupa gnieźnieńskiego.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie(woj. zachodniopomorskie)Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie był siedzibą rodu Gryfitów, którzy panowali na Pomorzu Zachodnim od XII do XVII wieku. Ostatnim księciem był Bogusław XIV, który umarł bezpotomnie.Obecnie zamek jest nazwą Instytucji Kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. W obrębie zamku mieści się teatr „Piwnica przy Krypcie”, Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film, pracownia konserwacji dzieł sztuki, a także Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (CIKiT Zamek). Na dziedzińcu zamkowym znajdują się również dwie restauracje. Zamek Książąt Pomorskich można zwiedzać indywidualnie lub z przewodnikiem.

Zamek Książęcy w Świebodzinie (woj. lubuskie)Zamek w Świebodzinie zbudowano prawdopodobnie na początku XIV wieku, po 1360 roku był to już zamek książęcy. Joannici z komandorii w Łagowie rozbudowali zamek, podnosząc jego walory obronne. W późniejszych latach zamek zmieniał właścicieli, którzy rozbudowali założenie o nowe skrzydła, w latach 1699-1790 właścicielem zamku były cysterki z Trzebnicy. Później znów zmieniał właścicieli, pod koniec XIX wieku przekazany boromeuszkom, które prowadziły szpital do II wojny światowej.

Zamek Krzyżacki w Radzyniu Chełmińskim (woj. kujawsko-pomorskie)Krzyżacki zamek konwentualny w Radzyniu Chełmińskim nazywany był drugim co do piękności zamkiem krzyżackim na ziemiach polskich, ustępując jedynie malborskiej warowni. Dziś zostało z niego niewiele. Zniknęła znaczna część murów i wież, a reszta w jest w większości pozbawiona ozdób czy elementów wyposażenia.Pierwszy obiekt obronny, o konstrukcji drewniano-ziemnej, wybudowano w tym miejscu już w roku 1234. Doceniając wartość tej lokalizacji, Krzyżacy rozpoczęli wkrótce dalsze prace fortyfikacyjne i wznieśli konstrukcję murowaną. Ostatecznie, w latach 1310–1330, powstała konstrukcja, której pozostałości przetrwały do dnia dzisiejszego.

Zamek Krzyżacki w Świeciu (woj. kujawsko-pomorskie)Ruiny potężnego zamku krzyżackiego w Świeciu stoją w widłach rzeki Wdy i Wisły. Zamek Świecie to jedna z nielicznych wodnych fortec średniowiecznej Europy, wzniesiona w stylu włoskim z wieżami owalnymi. Dla budowli krzyżackich typowe były baszty czworoboczne.

Zamek w Janowcu (woj. lubelskie)Zamek w Janowcu nad Wisłą jest siedzibą jednego z oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego. Dawniej był własnością magnackich rodów Firlejów, Tarłów i Lubomirskich.

Zamek w Kazimierzu Dolnym (woj. lubelskie)Zespół zamkowy w Kazimierzu Dolnym składa się z okrągłej wieży, zwaną basztą, oraz ruin zamku. Baszta jest najstarszą kazimierską budowlą, Powstała na przełomie XIII/XIV wieku. Obronny stołp ma wysokość 20 metrów, grubość murów w przyziemiu ok. 10 metrów, natomiast wejście na nią znajduje się na wysokości 6 metrów. Prawdopodobnie wieża otoczona była dawnej „drewnianymi murami” obronnymi. Stanowiła miejsce ochrony i poboru cła dla istniejącej tutaj przeprawy. Być może pełniła także funkcję „latarni rzecznej”, na której palono ogień aby nocą i podczas mgły flisacy mogli bezpiecznie żeglować po Wiśle. W przyziemiu znajdował się loch.Z baszty roztacza się piękny widok – od południa na ruiny kazimierzowskiego zamku, od wschodu na Wisłę.

Zamek w Mosznie (woj. opolskie)