Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Prorok Jonasz

Jonasz- tzn. gołąb.Prorok izraelski żyjący w VIII wiek p. n. e., Działał za panowania króla Jeroboama III (783- 743 p.n.e.)

Modlitwa na początek:Duchu święty, który oświecaszserca i umysły nasze,dodaj nam ochoty i zdolności,aby ta nauka była dla nasz pożytkiem doczesnym i wiecznym.Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Bóg zlitował się nad mieszkańcami Niniwy i wysłał do nich Jonasza. Zlitował się również nad samym Jonaszem, pogrążonym w egoizmie i zazdrości. Miłosierdzie to największa cecha Pana Boga. Jest to wierna i współczująca miłość Boga do każdego człowieka

Nawet jeśli człowiek "przeszkadza" Panu Bogu - On i tak realizuje Swój plan.Bóg kruszy twarde serca mieszkańców Niniwy, choć Jonaszowi wydawało się, że nie ma tam po co iśćBóg nie myśli tak jak my, nie ocenia tak - jak to robią ludzie.Bóg jest Miłością i kocha nawet największego grzesznika.Każdemu daje szansę na nawrócenie.I posługuje się w tym celu nawet takimi ludźmi jak Jonasz - "niezbyt dobrymi" w naszej ocenie.