Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Międzynarodowy Dzień Języka ojczystego

21.02.2021 r..

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego, ustanowione przez UNESCO podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej 17 listopada 1999 roku. Odsyła do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Dhace w Bangladeszu. Podczas pokojowej demonstracji 21 lutego 1952 roku zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Data ta ma nie tylko upamiętniać przywołane wydarzenia, ale także przypominać o różnorodności językowej, o tym, iż język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Obchody święta zwracają uwagę na potrzebę troski o język ojczysty, jego promocję, ochronę różnorodności językowej jako źródła dziedzictwa kulturowego. Podstawowym przesłaniem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest zwiększanie świadomości znaczenia języka i kultury, budowanie porozumienia ponad podziałami, pokoju oraz dbałości o wspólne działania oparte na zrozumieniu, tolerancji i dialogu.

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

KILKA CIEKAWOSTEK

KLIK

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Pierwsze zdanie po polsku

ŁAMAŃCE JĘZYKOWE

Baba bada baobaby. Baba dba o oba baobaby. Bezczeszczenie cietrzewia cieszy moje czcze trzewia.Cesarz czesał włosy cesarzowej, cesarzowa czesała włosy cesarza.

Czego trzeba strzelcowi do zestrzelenia cietrzewia drzemiącego w dżdżysty dzień na drzewie?

Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka i niechcący huknął żuczka. Ale heca… – wnuczek mruknął i z hurkotem w hełm się stuknął. Leży żuczek, leży wnuczek, a pomiędzy nimi tłuczek. Stąd dla huczka jest nauczka, by nie hasać z tłuczkiem wnuczka.

Lorem ipsum dolor sit amet

Najgorsze błędy językowe

1

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

DYKTANDO

Lorem ipsum dolor sit

Dziękuję!