Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

BELÉPÉS

3

Mecseknádasd

Teljes képernyő: jobb alsó sarokban.

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI

2

1

4

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI

Specialitások

Állandó programok

2

3

Szakköreink

Eredményeink

Zeneművészet

4

5

6

Sport

Képzőművészet

Kapcsolat

Galéria

7

8

9

10

Az iskola

1

Mecseknádasd

Iskolánkban német nemzetiségi kéttannyelvű és német nemzetiségi nyelvoktató képzés folyik. Fontosnak tartjuk, hogy az óvoda - iskola átmenetet minél könnyebbé tegyük a gyerekek számára. Célunk, hogy az idejáró tanulók használható tudás birtokában megállják a helyüket a középiskolában, biztos nyelvi alapot szerezzenek és boldog elégedett emberekké váljanak.


Iskolánkról:

1

Matematika 4 óra
Magyar 6 óra
Német 5 óra
Testnevelés 5 óra
Rajz 1 óra
Ének 1 óra
Technika 1 óra
Német népismeret 1 óra
Hit / erkölcstan 1 óra

3. osztálytól heti 1 óra informatika (kötelező)
4. osztálytól angol 2 óra (választható)


Óraszámaink az alsó tagozaton:

Mit kínálunk a hozzánk beiratkozóknak:

21. századi készségeket fejlesztő módszerek és eljárások
Testi - lelki biztonság

Iránymutatás
A tananyagon kívüli értékközvetítés
Minden tanulóban megtalálni azt, amiben tehetséges
A gyerekekben rejlő speciális képességek fejlesztése
Tisztelet a tanulónak, komolyan venni problémáikat, időt szánni rájuk
Szabályok felállítása, azok következetes betartása
Kiszámíthatóság
Mindennapos testnevelés színvonalas megvalósítása
Nemzetközi kapcsolatok - partneriskola

GALÉRIA

Virtuális séta az iskolában

Virtuális séta az iskola körül

Videók

Programok

(forgatás a nyíllal, sarokban utána középen)

Forgatás: nyíl a sarokban majd középen

Zeneművészet

A zenélés fejleszti az érzékelés, észlelés képességét, ezen belül különösen a vizuális és auditív percepciót. A zene a gondolkodást is fejleszti. Nemcsak azzal, hogy ismereteket ad, hanem azzal is, hogy a hangszeres zene feladatmegértés és feladatmegoldás sorozatából áll. Figyelemfejlesztés terén a zene fontos előnye a koncentrációs képesség, a tartós figyelem kialakítása és a megosztott figyelem, ami később nagyon fontos lesz az élet egyéb területein. Fontos kiemelni a zenélés pszichés fejlesztő hatását. Fejlődik az érzelmi, akarati élet, a magatartás, a kitartás és a monotóniatűrés. A zenélés azonban nemcsak alkalmazkodni tanít, önállóságot is ad.
A zenélés serkenti a kreativitást, az analitikus készségeket, a nyelvtanulást, a matematikai készségeinket és emellett nagyon szép hobbi.

Zeneművészet

A főtárgyi óra heti kétszer 30 percet, a szolfézs heti 2 alkalommal 40 percet vesz igénybe terítési díj ellenében.

Tanulható hangszerek:
furulya
harmonika
klarinét

kürt
szaxofon
trombita
tuba
zongoraTanító tanárok:
Péter Veronika - zongora
Bakró-Nagy György - trombita, furulya, tuba, kürt
Kéméndi Tamás - harmonika
Kulcsár Norbert - szolfézs
Seleljo Jaroszláv - klarinét, szaxofon, furulya

Képzőművészet:

A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző– és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését. A képzés nagymértékben elősegíti a tanulók személyiségfejlődését és biztosítja a tehetséggondozás lehetőségét. A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág műfaji sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében.
Heti kétszer 80 perces foglalkozásokon vesznek részt tanulóink térítési díj ellenében.

Tanító tanár:
Ózsvár ZsófiaSport

Iskolánk nemzetközi méretű sportcsarnokkal rendelkezik. A mindennapos testnevelés keretén belül tanulóink labdarúgás, szivacskézi, kézilabda, röplabda, floorball sportágakból választhatnak. Heti egy alkalommal a 2. és 6. osztályosok úszásoktatáson vesznek részt.

Specialitások

Projektoktatás
Erdei iskola
Egészségnevelési nap
Fejlesztések
Logopédia
Gyógytestnevelés
TSMT torna
Gyógypedagógia

Iskolapszichológus
Tehetségpont
Iskolánk akadálymentesített
Iskolaőr

Szakkörök

Magyar felvételi előkészítő
Matematika felvételi előkészítő
Matematika szakkör
Magyar szakkör
DSD1 német nyelvvizsga előkészítő
Tánc szakkör
Sakkpalota
Énekkar
Kamarakórus

Állandó programok

Diák cserekapcsolat
Karácsonyi vásár
Családi farsang
Magyar Diáksport Napja
Határtalanul program
Erasmus + pályázat
Adventi műsorok

Hangversenyek
AMI bemutatkozó
Iskolai galéria
Versenyek
Német szavalóverseny
Költészet napi szavalóverseny
Német nyelvi csapatverseny

Nyári táborok


EREDMÉNYEINK

német vers- és prózamondó verseny
nemzetiségi fotópályázat
fizika tantárgyi verseny
kisiskolás kézilabda, kéttusa, floorball, atlétika, gyeplabdamatematika, magyar nyelv, magyar olvasottsági,
német vers- és prózamondó verseny, német nyelvi verseny,
fizika természetismereti verseny,
népdaléneklési verseny, színjátszó
történelmi verseny, angol verseny,
sakk, kézilabda, floorball, atlétika, labdarúgás, asztalitenisz
MEGYEI

ORSZÁGOS

3

2

1

4

Kapcsolat

Mecseknádasd

7695 Mecseknádasd, Liszt Ferenc utca 75/1
Telefon: 72/463-042
Mobil: 30/831-36-80
Email: titkarsag.mecseknadasd@gmail.com
Honlap: iskola-mecseknadasd.hu