Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

KATECHEZA 38

Temat: Początki Kościoła

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Dzień dobry, drodzy uczniowie!Rozpocznijmy, to nasze dzisiejsze spotkanie, wspólną modlitwą:Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze.Dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA Panie Jezu Chryste, Ty, ustanowiłeś Apostołów, aby prowadzili Twój lud, obdarz Twoimi łaskami naszego papieża i naszego biskupa(podajemy imiona papieża i biskupa miejsca),dodawaj im mądrości i siły do pełnienia posługi, do której ich wezwałeś. Ciebie prosimy... Módlmy się także za naszych przyjaciół, których mamy, i tych, których jeszcze spotkamy, żeby nasza przyjaźń była wzajemnym zaufaniem. Ciebie prosimy...

Jezus wybierał na swoich uczniów i apostołów zwykłych oraz prostych ludzi. Jego uczniowie wielu rzeczy nie rozumieli, byli pełni wad, często niewierni a nawet zdolni do zaparcia się Jego, jak choćby św. Piotr. Do stania się uczniem Jezusa nie jest konieczne posiadanie dobrego wykształcenia lub bycie wyjątkowo dobrym człowiekiem. Najważniejsze jest trwanie w osobistej w relacji z Jezusem i postawienie Go na pierwszym miejscu w swoim życiu. Chrystus powołując nas na swoich uczniów zawsze pozostawia nam wybór: albo naśladować Jego, albo ulegać modom i wzorcom tak mocno obecnym we współczesnym świecie. Naśladowanie Jezusa przynosi pokój i szczęście, choć nierzadko wymaga ono trudu, wysiłku i zaparcia się samego siebie.