Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Oferta edukacyjna

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”.

Misja Szkoły

Szkoła istnieje od 46 lat.

Przez lata nazwa szkoły wielokrotnie ulegała zmianie, obecnie od roku szkolnego 2019/2020 nosi nazwę Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. gen. Ludwika Czyżewskiego.

Jej pierwotna nazwa brzmiała Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych.

gen. Ludwik Czyżewski (1892 - 1985)

Patron Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1w Bełchatowie

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 wchodzą:

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

IV Liceum Ogólnokształcące

Technikum Energetyczne

Zapraszamy do obejrzenia filmów promujących szkołę

Nasza szkoła od wielu lat słynie między innymi z klas mundurowych, które mają bogaty program zajęć dodatkowych, organizowanych we współpracy z różnymi instytucjami:- 7 Dywizjonem Ułanów Lubelskich z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, - Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie,- Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie,-Zarządem Powiatowym Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Bełchatowie,-Żandarmerią Wojskową,- Obroną Cywilną,- Ośrodkiem Szkolenia Policji w Sieradzu,- Wojewódzkim Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu,- Szkołą Aspirantów Pożarnictwa w Częstochowie,- Aresztem Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim,- Klubem Strzeleckim „10-tka” w Radomsku,- Społeczną Akademią Nauk w Bełchatowie,- Związkiem Strzeleckim „Strzelec” w Bełchatowie.

Współpraca

Zapraszamy!

Dyrektor ZSP nr 1 im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie wraz z Gronem Pedagogicznym

Jaką szkołę wybrać?Jaki zawód będzie najlepszy?Liceum, technikum, szkoła branżowa...?