Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

Фатмуша Хаджиева

Учител по английски език

Портфолио

на

2

1

4

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Име: Фатмуша Хаджиева

Имейл: fatmusha_uzunova@abv.bg+info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

1

Длъжност:

Учител по английски език

в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов",

гр. Гоце Делчев

Обучение по добри практики за родители

Early Start

Лондон, Великобритания

Сертификат


Предучилищна и начална педагогика

Втора година

Newham Adult Learning Scheme

Лондон, Великобритания

Свидетелство за придобита образователно-квалификационна степен


ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

2019

2016 - 2017

2015

Лингвистични аспекти на чуждоезикувото обучение по Английски език с учителска правоспособност
Югозападен Университет „Неофит Рилски“,
гр. Благоевград
Магистър


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Сертификат за владеене на Английски език

CAMBRIDGE ENGLISH FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)

Частно езиково училище : Аристократ

Кембридж Сертификат


Университет за национално и световно стопанство

Маркетинг

Бакалавър

Университет за национално и световно стопанство

Финанси

Магистър


ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

2015

2012-2014

2008-2012

2008

Жестомимичен език

Sing Along Foundation

Лондон, Великобритния

Сертификат


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Обучения

“Устойчиво и достъпно еко-обучение за училища”

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Участие в дискусия на тема:

"Виртуалната реалност в образованието -

предизвикателства, предимства и недостатъци",

организиран в рамките на ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2020

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

"Създаване и използване на електронни уроци и дигитално учебно съдървание "

РААБЕ България ЕООД, гр. София

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Умения за работа в мултикултурна образователна среда; оказване на първа помощ ; умения за работа по развитие на способностите на децата и учениците и др.

стремеж към самоусъвършенстване , Иновативно мислене


ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Умение за работа в екип, планиране, прогнозиране, провеждане, ръководство, контрол и оценяване на образователния процес; комуникации; фасилитатор по студенски проект;

+info

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с MS Office, Photoshop, SPSS, AJUR L, Интернет, умения за използване на съвременни информационни технологии и платформи

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

25%

КИТАЙСКИ ЕЗИК

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

35%

40%

АРАБСКИ ЕЗИК

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙННАРОДНИ ТАНЦИ

Добрият учител развива способностите на учениците си до предела им, великият учител ще ги накара да преодолеят този предел.“ - Мария Калас.

Клуб по интереси " Дигитален ученик" 2020/2021

+info

Цел: разработване на електронен магазин към ПГ по МСС. Реално изпълнение на поръчки , използвайки електромобила и електрически колела на училището

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

3

2

1

4

Благодаря!

THANKS!