Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

"Ponieważ żyli prawem wilka historia o nich głucho milczy"

Zbigniew Herbert, Wilki

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Walcząc z siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego Kresy Wschodnie II RP.

żródło: prezydent.pl

Uczestników ruchu partyzanckiego określa się też jako „żołnierzy drugiej konspiracji” lub „Żołnierzy Niezłomnych”. Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku – po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, zorganizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorem był Leszek Żebrowski.

żródło: prezydent.pl

Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy. Większość akcji oddziałów podziemia antykomunistycznego było wymierzonych w oddziały zbrojne UB, KBW czy MO. Podziemie niepodległościowe aktywnie działało też na Kresach Wschodnich, szczególnie na ziemi grodzieńskiej, nowogródzkiej i wileńskiej. Ostatnim członkiem ruchu oporu był Józef Franczak ps. „Lalek”, który zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku. Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub zmarło w więzieniach. Wciąż są to szacunki. Wysiłek zbrojny i martyrologia drugiej konspiracji nadal wymagają badań.

żródło: prezydent.pl

Fenomen powojennej konspiracji niepodległościowej polega m.in. na tym, że była ona – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej

żródło: prezydent.pl

spot

kim byli żołnierze wyklęci?

sylwetki

Jako szesnastoletni chłopiec wstąpił do Korpusu Obrońców Polski, a później walczył w szeregach Armii Krajowej. Za swoją działalność dla Ojczyzny w 1950 roku został skazany na karę śmierci, którą później zamieniono na długoletnie więzienie. W 2008 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.. Od 2016 roku Honorowy Obywatel Radzymina,w którym spędził ostatnie lata swojego życia Zmarł w wieku 96 lat 21 stycznia 2020 r. Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a decyzją Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, awansowany do stopnia pułkownika Mieczysław Chojnacki jest autorem siedmiu książek poświęconych żołnierzom Armii Krajowej, które są swoistą spuścizną po pokoleniu Żołnierzy Wyklętych

Zmarli zobowiązują żywych...W poniedziałek 1 marca 2021 r. będziemy obchodzić XI Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy podjęli próbę zbrojnego przeciwstawienia sie sowietyzacji Polskii podporządkowania jej Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich. Za swoją wierną służbę Ojczyźnie określani byli przez władze komunistyczne mianem faszystów i "zaplutych karłów reakcji". W walce w obronie wartości jaką była Niepodległa, suwerenna Polska wielu poległo z bronią w ręku, tysiące zamęczono w UB- owskich katowniach, setki skazano w pokazowych procesach będących kpiną z wymiaru sprawiedliwości na kary śmierci lub długoletnie więzienie. Zaś Ci nieliczni, którzy ocaleli w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej żyli z piętnem reakcyjnych bandytów. Tylko przez upamiętnienie postaci żołnierzy, którzy doświadczyli komunistycznych represji możemy przekazywać kolejnym pokoleniom , czym był system totalitarny. Tylko poprzez pamięć o latach najtrudniejszych i najbardziej bolesnych wydarzeniach, możemy budować szacunek dla współczesnej Polski- wolnej i niepodległej. Cześć i Chwała Bohaterom

NOTATKA

stwórz profil wybranegożołnierza wyklętego

Profil mozesz stworzyć na stronie:

Gotową pracę umieść na padlecie:

Możesz skorzystać z materiałów:

Możesz zrobić plakat, prezentacje lub biogram Żołnierza Niezłomnego

Technika dowolona-można korzystać z różnych narzędzi i aplikacji.Pamiętajcie o prawach autorskich. Bądźcie kreatywni i samodzielni. :)

ZADANIE

www.youtube.com/channel/UCjM2E3X5IAss9uf7aZ3pjfg

Fundacja im. Janusza Kurtyki Zaprasza

na spacer on-line pt. "Tu ginęli Żołnierze Wyklęci - warszawskim śladem Bohaterów"

Spacer będzie wyemitowany 1 marca 2021 roku,o godzinie 19, na kanale Youtube Fundacji im. Janusza Kurtyki.

link do wydarzenia:

Dziękujemy!