Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PODMIOT

ORZECZENIE

Opracowała: Jolanta Majkowska

Wylosuj podmiot lub orzeczenie.

Odszukaj na planszy zdanie, w którym jest

podkreślona wylosowaqna część zdania.

Następnie zaznacz odpowiednim kwadratem wskazane pole.

Ten kto pierwszy poprawnie zaznaczy trzy

sąsiadujące pola, wygrywa zabawę.