Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

לחץ/י

אומנויותוחינוך גופני

מדעי הרוחוהחברה

מדעיםוטכנולוגיה

כאן מתחיליםברוכים הבאים

מחול

אומנות

קולנוע

תאטרון

חנ"ג

מדעי החברה

גאוגרפיהאדם והסביבה

משפט עברי

ספרות

ערבית

פיזיקה

מדעיהמחשב

כימיה

ביולוגיה

הנדסת תוכנה

המפגש נסגר

המפגש יתקיים ב4.3 בין השעות 19:00-21:00

המפגש נסגר

המפגש נסגר

המפגש יתקיים ב4.3 בין השעות 19:00-21:00

המפגש נסגר

המפגש נסגר

המפגש יתקיים ב4.3 בין השעות 19:00-21:00

המפגש נסגר

דף לימוד לדוגמה

המפגש נסגר

המפגש נסגר

המפגש נסגר

המפגש נסגר

המידע על הנדסת תוכנה מתחילבדקה 3:09

המפגש נסגר

המפגש יתקיים ב4.3 בין השעות 19:00-21:00