Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Start

Poznaj naszą wyjątkową szkołę!

Promocja zdrowia

Języki obce

Nauki przyrodnicze

Competitor C

Klasy I-III

Oddziały przedszkolne

Trening umiejętności społecznych

Oddziałyedukacyjno-terapeutyczne

Świetlica

Zajęcia specjalistyczne

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Przedmioty artystyczne

Projekty i innowacje

Edukacja włączająca

Biblioteka

Menu

Klasy I-III

Menu

Oddziały edukacyjno-terapeutyczne

Menu

Menu

Świetlica

Biblioteka

Menu

Języki obce

Menu

Nauki przyrodnicze

Menu

Promocja zdrowia

Menu

Przedmioty artystyczne

Menu

Projekty i innowacje

Menu

Realizujemy różnego rodzaju projekty i innowacje!

Edukacja włączająca

Menu

Zajęcia specjalistyczne

Menu

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Menu

Menu

Zapraszamy do "NASZEJ CZWÓRKI"!

Menu