Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

DEPRESJA

Depresja

Depresja to nie chwilowy smutek

Smutek związany z zawodem miłosnym lub utratą pracy nie jest depresją. Jeśli jednak stan przygnębienia trwa dłużej niż dwa tygodnie, warto udać się do lekarza.Nieleczona depresja może doprowadzić do stanu paraliżu, kiedy chory nie jest w stanie ruszyć ani ręką, ani nogą.Niebezpieczne są myśli samobójcze, które mogą towarzyszyć osobom cierpiącym na depresję.

Rodzaje depresji

Wyróżnia się trzy rodzaje depresji: lekką, umiarkowaną i głęboką

Do podstawowych klinicznych objawów pierwszego epizodu depresyjnego należą:obniżony nastrój pojawiający się rano i utrzymujący się przez większą część dnia,utrata zainteresowania działaniami, które zazwyczaj sprawiają przyjemność,osłabienie energii lub szybsze męczenie się.Ważne są również objawy dodatkowe: zaburzenia snu,myśli samobójcze,problemy z pamięcią i koncentracją uwagi,utrata wiary w siebie,spowolnienie psychoruchowe,zmiany łaknienia i masy ciała.

Depresja młodzieńcza

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na depresję może cierpieć nawet 0,3% dzieci w wieku przedszkolnym, 2% dzieci w młodszych klasach szkoły podstawowej i 4–8% nastolatków.

Depresja poporodowa

Źródłem stresu po porodzie są zmiany w wielu aspektach życia kobiety. Najtrudniej mają kobiety, które nie mają wsparcia ze strony męża, partnera czy najbliższej rodziny. Depresja poporodowa jest uwarunkowana wieloczynnikowo.

Depresja w wieku podeszłym

U osób powyżej 65 roku życia występowanie depresji szacuje się na około 15%, wśród pacjentów poradni ogólnych odsetek ten sięga 25%, a w domach opieki 30%.

Wypowiedzi specjalistów na temat smutku, zaburzeń nastroju i depresji

Poradniki

Dziecko z depresją w szkolei przedszkolu

Informacje dla pedagogów i opiekunów

Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży

Poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców

Nastoletnia depresja

Poradnik dla młodzieży

Nastoletnia depresja

Poradnik dla rodziców

Jak ćma - przejawy depresji w różnych okresach życia

W książcepisze się trzy razy o tym samym, a jednocześnie o czymś innym. Główna myśl – depresjajest jedną i tą samą chorobą, która jednak w różnych okresach życia może się bardzo różnie i bardzo myląco przejawiać

Materiały edukacyjna

Materiały edukacyjne dla nauczycieli oraz materiały edukacyjne dla praktyków

Profilaktyka i leczenie depresji, interwnecje psychologiczne, komplet materiałów dla nauczycieli

Nastoletnia depresja

Poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz klas 7-8 szkół podstawowych

Publikacje naukowe online

Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku

Monografia ma na celu przybliżenie aktualnych zagrożeń wynikających z rozwojuwspółczesnych chorób cywilizacyjnych, a także wskazanie czynników ryzyka, przybliżeniezasad profilaktyki oraz postaw społecznych wobec wybranych chorób

Spojrzenie na depresje z perspektywy psychoterapii

prof. dr hab. med. Jacek Bomba

Współwystępowanie zaburzeń depresyjnych i lękowych

Rafał Jaeschke, Marcin Siwek, Bartosz Grabski, Dominika Dudek

Anhedonia w zaburzeniach depresyjnych

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Zestawienie bibliograficzne

Depresja, smutek, zachowania ryzykowne i samobójcze

Wykaz publikacji dostępnych w zbiorach Biblioteki Pedagogicznejw Swarzędzu

You can write a title here

INTRODUCTION HERE

This is a paragraph of text waiting to be awesome subtitle

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis.

Pomoc w sieci

Stop depresji

Antydepresyjny nr zaufania, dyżury psychologów, dyżury psychatrów

Zobacz...JESTEM

Fundacja zajmuje się szeroko rozumianą pomocądzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi

Aktywnie przeciwko depresji

Stowarzyszenie powstało w odpowiedzi na problem społeczny jakim jest stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących psychicznie, a co za tym idzie zachodzącą potrzebą szeroko pojętej edukacji społecznej