Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Droga Krzyżowa

wg rozważań , które podyktował Pan Jezus polskiej mistyczce
Alicji Lenczewskiej

Modlitwa wstępna

Panie Jezu Chryste,
pragnę iść za Tobą dźwigającym krzyż,
wiedziony miłością i wdzięcznością,
za Twoją miłość,
która objawiła się w tych godzinach męki.
Umocnij moje przeświadczenie,
że każde cierpienie ma sens, gdy z miłością ofiarowujemy
je Ojcu niebieskiemu za siebie i za bliźnich.

W naszym rozważaniu Drogi Krzyżowej będziemy używać słów które skierowałeś do
Alicji Lenczewskiej.
Błogosław nam Panie Jezu.


Stacja I : Jezus na śmierć skazany

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste
i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Ojcze nasz ...
Zdrowaś Maryjo ...
Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..

Nie bój się sądu ludzkiego, ale Mojego sądu.

Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste
i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Ojcze nasz ...
Zdrowaś Maryjo ...
Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..

Weź krzyż, który ci dałem,
w nim jest zbawienie twoje.

Stacja III: Pierwszy upadek pod krzyżem

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste
i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Ojcze nasz ...
Zdrowaś Maryjo ...
Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..

Upadniesz wielokrotnie,
ale zawsze Ja będę z tobą,
by cię podnieść.

Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste
i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Ojcze nasz ...
Zdrowaś Maryjo ...
Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..


Moja Mama jest zawsze
przy tobie,
by cię pokrzepić.

Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste
i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Ojcze nasz ...
Zdrowaś Maryjo ...
Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..

Dam ci pomoc,
gdy będziesz słabła.

Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste
i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Ojcze nasz ...
Zdrowaś Maryjo ...
Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..

I otrę twoją twarz z potu i łez
– przez twego bliźniego to uczynię.

Stacja VII: Drugi upadek pod krzyżem

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste
i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Ojcze nasz ...
Zdrowaś Maryjo ...
Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..


Każdy następny upadek
będzie bardziej bolesny,
ale przecież dojść musisz tam,
gdzie zmartwychwstanie twoje.

Stacja VIII: Jezus spotyka płaczące niewiasty

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste
i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Ojcze nasz ...
Zdrowaś Maryjo ...
Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..

Nie myśl o sobie, myśl o innych.

Stacja IX: Trzeci upadek pod ciężarem krzyża

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste
i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Ojcze nasz ...
Zdrowaś Maryjo ...
Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..

Ostatni twój upadek człowieczy
ujawni ci najgłębiej twoją słabość i moc Moją.

Stacja X: Jezus z szat obnażony

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste
i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Ojcze nasz ...
Zdrowaś Maryjo ...
Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..

Oddaj wszystko,
nie zwlekaj – abym już teraz
mógł odziać cię we Mnie.

Stacja XI: Jezus do krzyża przybity

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste
i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Ojcze nasz ...
Zdrowaś Maryjo ...
Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..

Pozwól na to,
aby Miłość Moja trysnęła z twoich ran.

Stacja XII : Jezus umiera na krzyżu

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste
i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Ojcze nasz ...
Zdrowaś Maryjo ...
Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..


I umrzyj dla siebie,
abym żył w tobie
dla wszystkich dzieci Moich.

Stacja XIII : Jezus z krzyża zdjęty

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste
i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Ojcze nasz ...
Zdrowaś Maryjo ...
Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..

Mama Moja cię utuli
i w Jej ramionach
znajdziesz ukojenie.

Stacja XIV: Jezus do grobu złożony

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste
i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Ojcze nasz ...
Zdrowaś Maryjo ...
Chwała Ojcu ...
Któryś za nas cierpiał rany ..


Twój ziemski świat
to pusty grób,
z którego wyjdziesz
do wieczności…

Zakończenie

Panie Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, niech rozważanie Twej męki i śmierci na krzyżu, pobudzi nas do serdecznego żalu za grzechy i pomoże z nich powstawać.
Oby Twoja ofiara na krzyżu, dla nikogo nie okazał się daremną.
Amen.