Want to make creations as awesome as this one?

Tema de 4º de primaria sobre os animais invertebrados

Transcript

Autores:

Ramón Costas eRosa Fiel

#AulaDesigual_DUA

Empezar

ciencias da natureza

deSEÑO UNIVERSAL PARA a APRENDIZAxE

Animais invertebrados

Que teño que facer?

Que vou aprender?

Audio de presentación

Que metas me marco?

animais invertebrados

SEguinte

Vídeo presentación

1. Máis de 20?Na praza, no súper, na casa, na horta... cantos invertebrados diferentes coñeces? 2. Que farán os caracois?

Volver

Volver

info didáctica

Que vou aprender?

Volver

Volver

Volver

Rúbrica

Que metas me marco?

equinodermos

Esponxas

medusas

SEguinte

moluscos

Volver

vermes

artrópodos

ANIMAIS INVERTEBRADOS

Volver

Volver

Volver

INFORMACIÓN ORIXINAL

Resumo Visual

Lectura Facilitadaou Linguaxe Clara

Opción Audio

Opción vídeo

as esponxas

Volver

Volver

Volver

Volver

Volver

Volver

Volver

Resumo Visual

Lectura Facilitadaou Linguaxe Clara

Opción Audio

Opción vídeo

INFORMACIÓN ORIXINAL

as medusas

Volver

Volver

Volver

Volver

Volver

Resumo Visual

Lectura Facilitadaou Linguaxe Clara

Opción Audio

Opción vídeo

INFORMACIÓN ORIXINAL

OS VERMES

Volver

Volver

Volver

Volver

Volver

INFORMACIÓN ORIXINAL

Resumo Visual

Lectura Facilitadaou Linguaxe Clara

Opción Audio

Opción vídeo

os equinodermos

Volver

Volver

Volver

Volver

Volver

Bivalvos

Gasterópodos

cefalópodos

INFORMACIÓN ORIXINAL

Resumo Visual

Lectura Facilitada

Opción Audio

Opción vídeo

os MOLUSCOS

Volver

Volver

Volver

Volver

Volver

Resumo Visual

Lectura Facilitada

Opción Audio

os MOLUSCOS bibalvos

Volver

Volver

Volver

Resumo Visual

Lectura Facilitada

Opción Audio

os MOLUSCOS gasterópodos

Volver

Volver

Volver

Resumo Visual

Lectura Facilitada

Opción Audio

os MOLUSCOS cefalópodos

Volver

Volver

Os moluscos cefalópodos teñen tentáculos. Os tentáculos son para capturar o alimento. Os cefalópodos son os polbos, as luras e sepias. Os polbos non teñen cuncha. As sepias e as luras teñen cuncha no seu interior

Os moluscos: cefalópodos

crustáceos

Insectos

aracnidos

Volver

Miriápodos

INFORMACIÓN ORIXINAL

Resumo Visual

Lectura Facilitada

Opción Audio

Opción vídeo

os ARTRÓPODOS

Volver

Volver

Volver

Volver

Volver

INFORMACIÓN ORIXINAL

Resumo Visual

Lectura Facilitada

Opción Audio

os ARTRÓPODOS: os insectos

Volver

Volver

Volver

Volver

Resumo Visual

Lectura Facilitada

Opción Audio

os ARTRÓPODOS: aracnidos

Volver

Volver

Os artrópodos: arácnidos

Os arácnidos son artrópodos. Os arácnidos teñen 8 patas e non teñen antenas. A maioría dos arácnidos viven na terra. Os arácnidos son ovíparos. As arañas e os escorpións son arácnidos. A maioría das arañas fan arañeiras. .

Volver

Resumo Visual

Lectura Facilitada

Opción Audio

os ARTRÓPODOS: crustáceos

Volver

Volver

10

Os crustáceos teñen unha cuberta dura. Os crustáceos teñen antenas e 10 patas. A maioría dos crustáceos viven na agua.Os crustáceos son as gambas, os camaróns, as centolas, as nécoras, os bois, os bogabantes, os bichos bóla ...

Os artrópodos: crustáceos

Volver

Resumo Visual

Lectura Facilitada

Opción Audio

os ARTRÓPODOS: miriápodos

Volver

Volver

Os miriápodos teñen o corpo dividido en moitos segmentos. Os miriápodos teñen moitas patas. Os miriápodos teñen antenas. Os miriápodos son os cempés e os milpés.

Os artrópodos: miriápodos

info didáctica

info didáctica

info didáctica

info didáctica

info didáctica

SEguinte

Volver

A miña axenda de reflexión

FEBREiRO

18

A miña axenda de reflexión

folla METACOGNITIVA

Liveworksheet: Escribe o nome de invertebrados

Pasos que teño que seguir

Axuda para organizarme

Algún exemplo para empezar

Exposición oral sobre o teu invertebrado favorito.

EXPRESIÓN DA APRENDIZAXE

eXercicios a realizar

LiveworkshhetCaracterísticas dos invertebrados

Que tipo de axuda necesitas?Aquí tes o dicionario

LiveworksheetClasifica invertebrados

LiveworksheetNomes de invertebrados

SEguinte

Volver

Resumo do tema

Opción Audio

Volver

Axuda e axudaranche

traballa cos teus compañeiros

COmo queresexpresarte?

Portfolio Personalizado

Podes escoller máis dunha actividade

eSCOLLE O nivel de dificultadE

QuE tes que facer agora?

SEguinte

Volver

info didáctica

info didáctica

info didáctica

info didáctica

info didáctica

SEGuinte

Volver

A miña axenda de reflexión

FEBREiRO

18

A miña axenda de reflexión

folla METACOGNITIVA

info didáctica

Inventa

Analiza / opina

Aplica

Explica

Recorda

Fai click sobre min

Volver

Pódoche axudar?

Act. 5

Act. 4

Act. 3

Act. 2

Act. 1

Escolle de entre estas alternativas o nivel no que te atopas. O máis difícil é o nivel 5.

info didáctica

Volver

Agora poderás escoller unha destas formas para que expreses o que aprendeches. Escolle a que mellor se axuste aos teus gustos e preferencias.

PensamientoVisual

PORTFOLIO

SEguinte

Volver

A miña axenda de reflexión

FEBREiRO

25

A miña axenda de reflexión

folla METACOGNITIVA

Fin do Tema