Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Портфолио

на инж. Иванка Стамболиева

Time

Dinner guests

Difficulty

Easy

4 servings

5-10 minutes

Основна информация


Име: Иванка
Презиме: Борисова
Фамилия: Стамболиева
Телефон: 0898776197
Имейл: st.vanya@abv.bg

"Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.”

– Плутарх

Lorem Ipsum

Заемана длъжност: Учител по теоретично обучение ХВП


Институция: ПГ по МСС “Пейо К. Яворов”
Гр. Гоце Делчев

Образователно-квалификационна степен : Бакалавър

Професионална квалификация:
инженер по хотелиерство и ресторантьорство

Период от до: 2008 - 2012 г

ОК степен: Средно образование
Специалност:
Производство на кулинарни изделия и напитки
Институция
ПГ по МСС " Пейо К. Яворов"


Пероид от- до:
2012 - 2016г
ОК степен:
Бакалавър
Специалност:
Хотелиерство и ресторантьорство
Институция:
УХТ Пловдив

Образование, образователно-квалификационна степен

Удостоверение - 31.08.2020г

Тема :Работа с програма за презентиране Power Point
Институция: Фондация КУЗМАНОВ

Удостоверение - 15.08.2020 г

Тема: Работа с програма за презентиране Knovio
Институция: Фондация КУЗМАНОВ

Сертификат - 30.07.2020г
Тема : Портфолио на учителя
Институция:

Образователен център "Хермес"- гр. Русе

Квалификация

Удостоверение - 19.12.2020г

Тема: Създаване и използване на електронни уроци и дигитално учебно съдържание
Институция: РААБЕ България ЕООД , гр София

Сертификат - 27.11.2020г

Тема: Виртуалната реалност в образованието
предизвикателства, предимства и недостатъци
Институция: организиран в рамките на ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2020
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

Thank you!