Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Konkursy

Historia szkoly

Historia przedszkola

Jubileusz 130 lecia Szkoły Podstawowej

im. Orła Białego w Słotwinie

Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci!


Historię każdej szkoły tworzą przede wszystkim pracujący w niej ludzie: dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, ale także pani sekretarka, kucharka czy woźna. Wszyscy ci ludzie decydują, że każdy dzień spędzony tutaj jest inny i niepowtarzalny. Różne wrażenia, przeżycia, opinie o wspólnie spędzonych chwilach powodują, że trudno opisać 130 lat istnienia placówki, przez którą przewinęły się setki absolwentów, dziesiątki nauczycieli, kilku dyrektorów. Każdy zachował jednak rzecz najcenniejszą; wspomnienia o nauczycielach i wychowawcach, koleżankach i kolegach, wspólnych chwilach, tych dobrych, i tych złych.W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Słotwinie obchodzi jubileusz 130-lecia swojej działalności a przedszkole jubileusz 76 lat powstania. Jest to również 10 rocznica nadania szkole imienia Orła Białego. Już od początku roku trwają przygotowania do tej ważnej dla nas uroczystości, na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy. 12 czerwca 2021 roku to ten dzień, kiedy spotkamy się wszyscy w murach szkolnych w gronie znajomych, przyjaciół, nauczycieli i pracowników szkoły aby świętować jubileusze. Chcielibyśmy, aby ten dzień był dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem.
W czasie tych obchodów chcielibyśmy zorganizować wystawę prezentującą pamiątki związane ze szkołą. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy posiadają zdjęcia, zeszyty, dzienniczki, legitymacje, książki itp. o wypożyczenie tych pamiątek. Planujemy również wydać okolicznościowy album zawierający zdjęcia absolwentów i nauczycieli oraz ich wspomnienia związane ze szkołą.
Zwracamy się z prośbą do absolwentów o nadsyłanie wspomnień z czasu spędzonego w tej szkole i przedszkolu. Prosimy o podanie imienia, nazwiska /ewentualnie nazwiska z czasów szkolnych/, klasy, wychowawcy oraz roku ukończenia szkoły. Byłoby nam niezwykle miło, gdybyście zechcieli podzielić się z nami oraz z sympatykami naszej szkoły wiadomościami o sobie. Losy absolwentów są przecież wizytówką szkoły. Z przyjemnością opublikujemy na stronie internetowej szkoły informacje o Was, Waszych osiągnięciach i dziejach, jeśli tylko zechcecie przysłać do nas takie informacje. Wspomnienia /np. w formie literackiej/ prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną (spslotwina@op.pl) lub tradycyjną na adres szkoły (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie, ul. ks. Ferdynanda Sznajdrowicza 11, 34-324 Lipowa), natomiast wszelkie pamiątki (z krótkim opisem) prosimy przekazywać do Sekretariatu Szkoły najlepiej w kopercie z dopiskiem „Jubileusz” podpisane imieniem, nazwiskiem i opatrzonej adresem zwrotnym oraz numerem telefonu. Pamiątki zostaną zeskanowane i Państwu zwrócone. Wszelkie informacje dotyczące obchodów jubileuszowych postaramy się umieszczać na bieżąco na stronie internetowej Szkoły.
Dyrekcja szkoły za zaangażowanie i wszelką pomoc składa serdeczne podziękowania.


W przypadku dalszych ograniczeń z powodu pandemii koronawirusa planowane jest przesunięcie terminu uroczystości na 23 października 2021r. lub na 11 czerwca 2022r.


Z serdecznymi pozdrowieniami

Dyrekcja Szkoły
oraz
komitet organizacyjny jubileuszu
Szanowni Państwo!

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Słotwinie obchodzi jubileusz 130-lecia swojej działalności a przedszkole jubileusz 76 lat powstania. Jest to również 10 rocznica nadania szkole imienia Orła Białego. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową w organizacji tego święta.

W zamian za okazane wsparcie możemy zaoferować umieszczenie podziękowania dla Państwa firmy w:

 • certyfikacie z podziękowaniem,
 • wpisie na naszą stronę internetową (nazwisko/logo) pod tytułem „Przyjaciel szkoły”,
 • podziękowaniu wygłoszonym w trakcie uroczystości.

Oferujemy również możliwość wykorzystania logo Państwa firmy w materiałach jubileuszowych z tytułem „sponsor” oraz informację w mediach lokalnych oraz na portalach internetowych.

Jesteśmy otwarci na inne sposoby promocji.

Szanowni Państwo!

Możecie skorzystać z niepowtarzalnej okazji i włączyć się w tę niecodzienną inicjatywę, jaką jest jubileusz powstania naszej szkoły i przedszkola. W jego realizację wkładamy własne siły i środki, lecz ze względu na spodziewaną dużą liczbę uczestników oraz znaczne wydatki gorąco liczymy na Państwa wsparcie, wierząc, że dla Was będzie to wspaniała promocja
i reklama.

Otrzymane środki przeznaczymy na:

 • wydanie folderów jubileuszowych,
 • druk zaproszeń, dyplomów,
 • zakup upominków okolicznościowych,
 • wmurowanie pamiątkowej tablicy
 • okolicznościowy album zawierający zdjęcia absolwentów i nauczycieli oraz ich wspomnienia związane ze szkołą,
 • zorganizowanie wystaw jubileuszowych.
  Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój i edukację następnych pokoleń. Bliższe informacje na temat Jubileuszu można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 33 8671325 jak również na stronie internetowej http://spslotwina.edu.pl/ w zakładce Jubileusz. Wszelkie pytania można kierować również pod adres e- mail: spslotwina@op.pl
  Mając nadzieję na Państwa przychylną reakcję na nasz apel, podajemy numer konta, na które można dokonywać wpłaty:
  Bank Spółdzielczy Żywcu konta 96 8137 0009 0018 7860 2000 0010 w tytule przelewu wpisując:
  Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Słotwinie „Jubileusz”.

  Z wyrazami szacunku
  Rada Rodziców Zespołu Szkolno –Przedszkolnego
  w Słotwinie
  wraz z Dyrektorem Szkoły

Jubileusz 76 lecia Przedszkola

w Słotwinie

Blog

Pracownicy

Galeria

Wspomnienia

Wspomnienia absolwentów

Wspomnienia przedszkolno-szkolne pana Marka Caputy (rocznik 1965 r.)


Zdjęcia:

(1 zdjęcie) wycieczka dzieci przedszkolnych do Zimnika

(2 zdjęcie) Uczniowie wraz z wychowawczynią p. Zofią Drewniak


Wspomnienia szkolne pani Zofii Caputy (z domu Konior)

Zdjęcia:

(1 zdjęcie) dożynki

(2 zdjęcie)wycieczka szkolna do Wieliczki (24.05.1957r.)
Wspomnienia szkolne rodzeństwa Marianny, Małgorzaty i Adama Hazuków

Zdjecia:

( 1 z lewej) uczniowie z p. Obtułowiczem, p. Harężlak z żoną(1962/1963) zdjęcie p. Marianny

(1 z prawej) wycieczka klasowa 1968 r. (zdjęcie p. Małgorzaty)

(2 z lewej) uczniowie, których wychowawcą był p. Harężlak (p. Adam rząd drugi od góry, druga postać z prawej, pomiędzy uczniami)

(2 z prawej) uczniowie z wychowawca p. J. Bindą 1969 r. (zdjęcie p. Małgorzaty, rząd pierwszy, pierwsza z lewej)

(3 z lewej) zakończenie szkoły (1962-1969r.) wychowawca pan J. Binda (zdjęcie p. Małgorzaty)

(3 z prawej) Komunia święta 1963 r. ks. Czulak (druga z prawej p.Małgorzata)
Wspomnienia przedszkolno-szkolne pani Marii Pawlik:

(zdjęcie z lewej) Dzieci przedszkolne z panią Bronisławą Koszarz (ok. 1959-1961)

(zdjecie z prawej) "choinka" dla dzieci w strażnicy ok. 1969/1970 r.

Wycieczka szkolna do Morskiego Oka (1969/1970r. ?)


Wspomnienia szkolne pani Agnieszki Głowackiej

(z domu Barut)

Zdjęcia:

1 - uczniowie klasy VII z wychowawcą p. Wiesławem Czaickim (1994r.)

2 - zawody sportowe uczniów kl. VIII z wychowawcą p. Wiesławem Czaickim - Żywiec 1995 r.

3 - Komers kl. VIII (1995 r.)

Bal karnawałowy w przedszkolu 1985 r.: (1 zdjęcie) Agnieszka Barut, Jan Jano i Joanna Śliwa), (2 zdjęcie) cała grupa

Wspomnienia szkolne pani Haliny Krywult

(z domu Jakóbiec)


Zdjęcia:

(zdjęcie 1) uczniowie klasy 6 - 1972 r.

(zdjęcie 2) wycieczka klasowa do Gdańska 1974 r.Wspomnienia pani Marii Pawlik:

Apel harcerzy w Lipowej przed szkołą, następnie przemarsz pod pomnik poległych przy kościele parafialnym w Lipowej (1972?)

Święto Wojska Polskiego - zdjęcia z akademii (1972 r.)

Wspomnienia p. Haliny Krywult (z domu Jakóbiec)

Wycieczka do lasu 1971-1972r.

Harcerska drużyna i książeczka harcerska.


Szkolne wspomnienia p. Haliny Krywult (z domu Jakóbiec)


Pogrzeb stryja p. Haliny - Jana Jakóbca 1955 r.


Wspomnienia szkolne Anny i Wojciecha Krywult:

(zdjecie 1) Uczniowie klasy 3 - rok szkolny 1992/1993

(zdjęcie 2) Wycieczka uczniów do Warszawy rok szkolny 1997/1998Świadectwa szkolne:

Świadectwo szkolne pani Genowefy Jakóbcównej (urodzonej 9.03.1908 r.

z 28 czerwca 1919 r. Podpisy ks. J. Zemanka oraz p. Z. Palecznej.

(pamiątka p. Doroty Sowy)Świadectwo szkolne

Świadectwo szkolne Józefa Jakóbca (24.07.1890r.) z dnia 30 czerwca 1904r. (pamiątka p. Doroty Sowy)


Świadectwo szkolne:

Świadectwo szkolne Józefa Wandzla ur. 28.?.1925 r. Świadectwo z czerwca 1938 r. (pamiątka p. Ewy Bindy)Wspomnienia szkolne p. Ewy Bindy (z domu Pietraszko)

Zdjęcia:

(Zdjęcie 1) -uczniowie klasy I roczniki 1967 z wychowawczynią p. Zofią Drewniak

(Zdjęcie 2) - uczniowie klasy 6

(Zdjęcie 3) - wycieczka uczniów do Wieliczki 8.06.1982 r.


Wspomnienia p. Ewy Bindy (z domu Pietrszko)

Zdjęcia:

(zdjęcie 1 z lewej) uczniowie szkoły z panią Harężlak, wśród nich Aniela Pawlik z domu Kliś rocznik 1945.

(zdjecie 1 z prawej) dzieci przedszkolne z nauczycielkami p. Henryką Bolech, p. Małgorzatą Tetłak oraz kucharką p. Marianną Caputą (przedszkole w domu prywatnym u Caputów)

(zdjęcie 1 z lewej, na dole) dzieci przedszkolne z p. Henryką Bolech

(zdjęcie 1 z prawej, an dole) dzieci przedszkolne z p. Marianną CaputąWspomnienia szkolne pani Zofii Caputy (z domu Konior)


Wspomnienia szkolne pana Kazimierza Wrony (rocznik 1963)


Zdjęcia:

(1 zdjęcie) Koledzy szkolni (Kazimierz Wrona, Jan Binda, Jerzy Wandzel, Piotr Byrdy)

(zdjęcie na dole) Obóz harcerski k. Goleniowa 1977 r.

(zdjęcie po prawej) Kazimierz Wrona z kolegą


Wspomnienia szkolne


Wspomnienia szkolne pana Kazimierza Wrony

Zdjęcia:

(z lewej) Uczniowie wraz z wychowawczynią panią Szymik

(z prawej) Uczniowie, nauczyciele i wychowawca klasy pan Jan Zarzecki

Wspomnienia przedszkolno-szkolne sióstr Teresy Wrony i Marii Tracz (z domu Konior)

Zdjęcia przedszkolaków rok ok. 1975.
Wspomnienia szkolne pani Teresy Wrony (z domu Caputa)

Zdjęcia:

(1 z lewej na górze) Uczniowie z wychowawczynią p. Hamerlak.

(1 z prawej na górze) Uczniowie z wychowawczynią p. Anną Raczek

(2 z lewej na dole) Uczniowie klasy VII z nauczycielką p. Jolantą (Aniołkowską) Buniowską

(2 z prawej na dole) Uczniowie na wycieczce w Krynicy Górskiej 1984 r.)


Wspomnienia przedszkolno-szkolne pani Agaty Magiery (z domu Sowa)

Zdjęcia: po lewej stronie okres szkolny, po prawej okres przedszkolny

WYWIAD Z PANIĄ DOKTOR HABILITOWANĄ

GERTRUDĄ UŚCIŃSKĄ

WYWIAD Z PANIĄ JOLANTĄ STEFKO POETKĄ I POWIEŚCIOPISARKĄ

76

lat

130

lat

130

lat

130

lat

130

lat

130

lat

Rozwiązania konkursów

Konkurs "Książki łączą pokolenia"

Konkurs multimedialny

Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną, „Szkoła dawniej i dziś”

Temat - “Szkoła dawniej i dziś”
Rozmiar – format A3
Forma - prezentacja multimedialna.
Wykonanie - praca jednego autora lub praca zespołowa do 3 osób.

Termin - do 19 marca 2021r. na classroom. /Informatyka - zakładka 130-lecie szkoły/. W opisie należy podać nazwisko autora lub autorów.


Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV –VIII Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Słotwinie
Udział w konkursie jest dobrowolny

prezentacja

prac
kwiecień 2021

130

lat


Regulamin konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną,

z okazji 130-lecia szkoły “Szkoła dawniej i dziś”.Cele konkursu

Poznanie historii szkoły.

Wykorzystanie narzędzi multimedialnych.

Pobudzanie kreatywności uczniów.

Motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań oraz poszerzania wiedzy i umiejętności.

Kryteria pracy konkursowej

Temat - “Szkoła dawniej i dziś”

Forma - prezentacja multimedialna.

Wykonanie - praca jednego autora lub praca zespołowa do 3 osób.


Warunki uczestnictwa

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV –VIII.

Udział w konkursie jest dobrowolny

Prace należy wysyłać do 19 marca 2021r. na classroom. /Informatyka - zakładka 130-lecie szkoły/. W opisie należy podać nazwisko autora lub autorów.


Kryteria oceny

Zgodność pracy z tematyką konkursu.

Oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu.

Walory artystyczne itp.


Ocena prac

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pani Dyrektor Danuty Knapek. Najciekawsza praca może zostać wykorzystana na obchodach 130-lecia szkoły.Konkurs plastyczny

Temat -
Rozmiar –
Forma -
Wykonanie - praca jednego autora lub praca zespołowa do 3 osób.

Termin - . /- zakładka 130-lecie szkoły/. W opisie należy podać nazwisko autora lub autorów.


Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV –VIII Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Słotwinie
Udział w konkursie jest dobrowolny

prezentacja

prac
maj 2021

130

lat

130

Książki z dzieciństwa - wywiad z członkami rodziny
Forma - dokument tekstowy (+zdjęcia) lub nagranie
Wykonanie - praca jednego autora

lat

Termin - 19 marca 2021 r. do bibliotekarza


Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV –VIII Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Słotwinie.

"Książki łączą pokolenia?"

Regulamin konkursu “KSIĄŻKI ŁĄCZĄ POKOLENIA?”, czyli ulubione książki dzieciństwa naszych (pra)dziadków, rodziców i starszego rodzeństwa.


Cele konkursu

promowanie czytelnictwa,

kształtowanie zamiłowań czytelniczych rozwijanie zainteresowań i talentów, poszerzanie wiedzy oraz umiejętności uczniów

rozbudzanie wyobraźni i kreatywności uczniów w wykorzystywaniu różnych środków wyrazu

REALIZACJA ZADAŃ KROK PO KROKU:

 • Przeprowadź wywiad – rozmowę z członkami Twojej rodziny, reprezentującymi różne pokolenia (np. pradziadkami, dziadkami, rodzicami, starszym rodzeństwem)
 • Dowiedz się, jakie książki zapamiętali i pokochali, czytając je w szkole podstawowej
 • Uczestnik może wybrać jedną zaproponowaną formę realizacji tematu (wywiad – zapisany w dokumencie tekstowym lub nagranie).
  • postaraj się, by Twoja prezentacja była oryginalna
  • w pracy muszą znaleźć się tytuły wybranych książek, imiona i nazwiska autorów
  • dostarcz nam swoją pracę - my stworzymy książkę z najciekawszymi wywiadami osób z różnych pokoleń i odpowiemy na pytanie czy KSIĄŻKI ŁĄCZĄ POKOLENIA?


Warunki uczestnictwa

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV –VIII Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Słotwinie
 • Konkurs składa się z II etapów: I obowiązkowy dla uczniów klas IV-VIII, II etap wybór najlepszych wywiadów i umieszczenie jej w cyfrowej książce, III etap – wybór i nagrodzenie prac „Najlepszych z najlepszych”
 • Prace należy przesłać do 19 marca 2021 r. na szkolną platformę edukacyjną


Kryteria oceny wywiadu

 • zgodność z tematem
 • ujęcie tematu:
  • sposób przeprowadzania wywiadu,
  • jakość pytań,
  • dociekliwość przeprowadzającego rozmowę,
 • pomysłowość autora
 • poprawność językowa i ortograficzna


Ocena prac

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa, uwzględniając kategorie wiekowe uczestników.

Ogłoszenie wyników nastąpi po 26.04.2021 r.


Piosenki (przedział 1920 r.-2000)
Forma - nagranie
Wykonanie - soliści lub duety pokoleniowe (z udziałem np.: mamy, taty, babci, dziadka, brata, siostry itp.),

Termin - 13 czerwca 2021 r. nagranie przesłać do pani Aliny Koman

Uczestnikami konkursu są uczniowie (z rodzinami) klas IV –VIII Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Słotwinie.

Konkurs muzyczny
"Muzyka łączy pokolenia"

Szkolny Konkurs Piosenki „Muzyka łączy pokolenia”


Cele konkursu:

- poznanie polskich piosenek, których słuchali dawni uczniowie szkoły, które to do dziś nie straciły na popularności,

- poznanie walorów artystycznych muzyki ubiegłych lat,

- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i

młodzieży,

- wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich

umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,

- propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,

- wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej

w zakresie muzyki,

- rozwijanie talentów estradowych,

- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.


Przebieg konkursu:

- w konkursie mogą wziąć udział soliści lub duety pokoleniowe (z udziałem np.: mamy, taty, babci, dziadka, brata, siostry itp.),

- uczestnik wykonuje jedną, wybraną przez siebie piosenkę z lat do 1920 do 2000,

- podkład muzyczny nie może zawierać oryginalnego głosu,

- podkład muzyczny może grać akompaniator lub można wykorzystać gotowe podkłady np. karaoke,

- do dn. 13.06.2021r należy wysłać nagranie na aplikacji Messenger do p. Aliny Koman,

- zwycięzcy konkursu zaprezentują się podczas Uroczystości Obchodów 130-lecia Szkoły.


Kryteria oceny:

- dobór repertuaru, dostosowanie do wieku i możliwości wykonawczych,

- dykcja,

- interpretacja utworu,

- muzykalność i warunki głosowe,

- ogólna prezentacja.

Konkurs recytatorsko-muzyczny pt. "Przedszkole drugi dom"
Forma - nagranie utwóru recytatorskiego lub muzycznego o tematyce przedszkolnej wykonanego solo (czas max. 3 min.)

Termin - 10 czerwca 2021 r. , przesłanie nagrania na adres ewa@spslotwina.pl


Uczestnikami konkursu są dzieci uczęszczające do przedszkola w Słotwinie.

"Konkurs muzyczno-recytatorski"

Przedszkolny konkurs muzyczno – recytatorski pt: „PRZEDSZKOLE DRUGI DOM”


Organizator :

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie

ul. Księdza Ferdynanda Sznajdrowicza 11

34-324 Lipowa

nr. tel: (33) 867-13-25

Regulamin konkursu

Cele konkursu:

Stwarzanie możliwości zaprezentowania talentów muzycznych i wokalnych wśród dzieci,

Rozwijanie zdolności wokalnych dzieci, rozwijanie umiejętności poprawnej wymowy, właściwej modulacji głosu, jego siły,

Pobudzanie dzieci i rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola,

Czerpanie radości poprzez wspólną zabawę.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola w Słotwinie.

Należy przygotować jeden wiersz lub piosenkę o tematyce przedszkolnej – maksymalny czas prezentacji 3 minuty. Dziecko wykonuje solo jeden utwór literacki lub muzyczny o tematyce przedszkolnej. Wykonanie utworu muzycznego do wyboru: podkład muzyczny z wokalem; podkład muzyczny ze ścieżką dźwiękową.

Nagranie przez Rodzica/Prawnego Opiekuna wykonania przez dziecko utworu muzycznego lub recytacji wiersza. Przesłanie tego nagrania pocztą elektroniczną na adres mailowy: ewa@spslotwina.pl do dnia 10.06.2021r.,

temat wiadomości: Konkurs „PRZEDSZKOLE DRUGI DOM”

treść wiadomości: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka i tytuł prezentowanego utworu.

Przesłanie nagrania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Rodzica/Prawnego Opiekuna na udział dziecka w konkursie oraz akceptacji regulaminu konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. O zmianach uczestnicy zostaną poinformowani.

Jury Konkursowe dokona oceny wg następujących kryteriów: dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika), interpretacja utworów, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 czerwca 2021r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Organizatora.


Informacje dodatkowe

Dostarczone nagrania stają się własnością Organizatora. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac w celu promocji konkursu.

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu:

Sylwia Mrowiec i Ewa Knapek


Książki z dzieciństwa - wywiad z członkami rodziny
Forma - dokument tekstowy (+zdjęcia) lub nagranie
Wykonanie - praca jednego autora

Termin - 19 marca 2021 r. do bibliotekarza


Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV –VIII Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Słotwinie.

"Konkurs wiedzy o szkole"

ZAŁOŻENIE PRZEDSZKOLA

1.09.1945r.

PZREDSZKOLE U PAŃSTWA FOJÓW

Lata 50. i 60. XX w.

PRZEDSZKOLE U PAŃSTWA CAPUTÓW

Lata 70. XX w.

PRZEDSZKOLE W BUDYNKU SZKOLNYM

Lata 90. XX w.

PRZEDSZKOLE WSPÓŁCZEŚNIE

XX/XXI w.

HISTORIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole w Słotwinie powstało po zakończeniu II wojny światowej we wrześniu 1945 r . Wieś należała wtedy do gminy Zabłocie, przedszkole jest jedną z najstarszych placówek na naszym terenie. Pierwsze dwa lata przedszkole mieściło się w budynku szkoły, następne zostało przeniesione do prywatnego domu u Państwa Fojów. Pierwszą kierowniczką jednooddziałowego przedszkola została Pani Emilia Kusiowa, pod jej opieką było 47 dzieci. Przedszkole funkcjonowało od godziny 9 do 14, a w związku z panującą w tym okresie biedą przedszkole było bezpłatne.

Po przeniesieniu państwa Kusiów do innej miejscowości dyrektorem przedszkola została Pani Bronisława Kosarz, we wspomnieniach mieszkańców wspominana jest jako osoba ciepła, uczynna i w całości poświęcona dzieciom i pracy.

W przedszkolu pracowała pani Anna Konior, jako pracownik obsługi.

Na początku lat 70-tych placówka została przeniesiona do Państwa Caputów, gdzie funkcję dyrektora pełniły kolejno Henryka Bolech, Anna Wandzel i Małgorzata Tetłak.

W 1991 r. przedszkole zostało przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej w Słotwinie, gdzie funkcjonuje aż do dziś. W 2003 r dzięki wieloletnim staraniom Pani Małgorzaty Tetłak otworzono długo wyczekiwany i najnowocześniejszy w całej gminie ogród przedszkolny.W czerwcu 2003 r.Pani Małgorzata Tetłak po wielu latach pracy odeszła na zasłużoną emeryturę. Funkcję po niej objęła Bernadetta Kowalczyk, którą piastowała do 2013 r . podczas jej kadencji przedszkole przeszło generalny remont i zostało w pełni doposażone. W 2005 roku w placówce utworzono nowy oddział i tym samym przedszkole stało się dwuoddziałowe –jedną grupę tworzyły dzieci 3,4 letnie w drugiej umieszczono dzieci 5, 6 letnie. W tym czasie przedszkole organizowało pierwsze projekty unijne dzięki nim placówka wzbogaciła się o najnowocześniejszą tablicę interaktywną, projektor, laptop a dzieci mogły bezpłatnie uczyć się języka angielskiego.

Przedszkole pod dyrekcją pani Bernadetty Kowalczyk

Przedszkole pod dyrekcją pani Barbary Bysko

Przedszkole pod dyrekcją pani Danuty Knapek

2003-2013

2013-2017

2017 -

+info

+info

+info

Przedszkole XX/XXI w.

W czerwcu 2003 r pani Małgorzata Tetłak po wielu latach pracy odeszła na zasłużoną emeryturę. Funkcję po niej objęła pani Bernadetta Kowalczyk, którą piastowała ją do 2013 r. Podczas jej kadencji przedszkole przeszło generalny remont i zostało wpełni doposażone. W 2005 roku w placówce utworzono nowy oddział i tym samym przedszkole stało się dwuoddziałowe – jedną grupę tworzyły dzieci 3,4-letnie w drugiej umieszczono dzieci 5,6-letnie. W tym czasie przedszkole organizowało pierwsze projekty unijne, dzięki nim placówka wzbogaciła się o najnowocześniejszą tablicę interaktywną, projektor, laptop a dzieci mogły bezpłatnie uczyć się języka angielskiego.

Od września 2017 r. opiekę nad przedszkolem objęła pani dyrektor Danuta Knapek. Placówka przeszła generalny remont: budynek został ocieplony i zyskał nowoczesny wygląd, sale przedszkolne zostały odmalowane, a łazienka starszaków przebudowana i dostosowana do potrzeb przedszkolaków. Zakupione zostały nowoczesne szafki ubraniowo-skrytkowe. Każda sala została wyposażona w oczyszczacz powietrza.

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Przedszkolaki czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Pomagamy dzieciom radzić sobie w codziennych sytuacjach, motywujemy, uczymy dzieci optymizmu, wiary i zaufania we własne siły oraz otwartości na potrzeby innych.


W 2013 r. z połączenia przedszkola i szkoły decyzją Rady Gminy powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny, którego dyrektorem była pani Barbara Bysko. Przedszkole posiadało dwa odziały i opieką obejmowało 50 dzieci z terenów Lipowej i Słotwiny.

Dla dzieci przedszkolnych przeznaczono dwie sale, jedną dla grupy dzieci 5,6-letnich, a drugą-podwójną obejmującą dwa pomieszczenia, schowek, łazienkę i korytarz, przeznaczaną dla grupy 3,4-latków.

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

ver

dyrektorzy

nauczyciele i pracownicy (teraźniejszość)

Nauczyciele (przeszłość)

pracownicy (przeszłość)

"Ludzie tworzą miejsca,

a miejsce tworzy ludzi".
John Green, "Papierowe miasta"

Dyrektorzy przedszkola:

Emilia Kuś (1945 r. -)

Bronisława Kosarz (lata 50. i 60. XX w.)

Irena Kozieł (koniec lat 60. XXw.)

Henryka Bolech (1971 r. – 1974r.)

Anna Wandzel (lipiec-październik 1974 r.)

Małgorzata Tetłak (1.11.1974 r. – sierpień 2003 r.)

Bernadetta Kowalczyk (wrzesień 2003 r. – sierpień 2013 r.)

(na zdjęciu od lewej p. B. Kowalczyk, p. B.Kosarz, p. H.Bolech, p. M.Tetłak.)

Pracownicy:

Anna Konior

Maria Borak

Maria Caputa

Bernardyna Dudys

Zofia Kostera

Alicja Caputa

Ewa Knapek

Sylwia Mrowiec

Anna Moroń

Dorota Pawlus

Ewelina Krywult

Magdalena Dubiel


Pracownicy szkoły:

1. Zofia Wisła (1987-2015)

2. Anna Paciorek (1995-2018)

3. Krystyna Jakubiec

4. Danuta Janica (1.10.2002 - 2019)

5.Jan Jano (1.10.2002-2019)


1. Maria Bętkowska (1891-1896r.)

2. Ks. Józef Zemanek długoletni proboszcz i katecheta, wielki orędownik istnienia szkoły w Słotwinie (od 1891 r. – 21.11.1922 r. – śmierć)

3. Wojciech Stanisławczyk (od 6.02.1896r.- 1904)

4. Stanisława Stepkówna (od 1904r. do sierpnia 1905 r. dobrowolne przeniesiona do Żabnicy)

5. Wirginia Skibińska (od 1.09.1905 r. -1909r.) (zdjęcie z kroniki)

6. Maria Migasowa (od stycznia 1910 r.)

7. Edmund Myszkowski (od 1913 r.)

8. Zofia Kosibówka (1.09.1915 r.- śmierć 22-letniej nauczycielki 16.04.1916 r.)

9. Zofia Bułówna (od stycznia 1916 r. –zastępstwo za chorą Z. Kosibównę)

10. Wiktoria Weberówna nauczycielka tymczasowa (od 1.10.1919 r.)

11. Jadwiga Taurnelle stała nauczycielka i kierowniczka szkoły, przeniesiona na własną prośbę do Krzyżowej (10.02.1920 r.- 1.10.1926r.)

12. Agnieszka Kaniówna tymczasowa i druga nauczycielka zamiast Marii Kostwikiewicz, która nie objęła posady (1.09.1922 r.)

13. Ks. Marcin Zdebski objął probostwo po śmierci ks. J. Zemanka (od grudnia 1923 r.)

14. Ks. Ferdynand Sznajdrowicz proboszcz parafii w Lipowej, za przeniesionego do na inną parafię ks. M. Zdebskiego (od kwietnia 1924r.)

1.Zofia Paleczna tymczasowa nauczycielka, która objęła posadę w nowo najętym budynku (od 15.10.1924 r.-1941r.), od 1.09.1936 r. do 28.02.1941 r. pełniła obowiązki tymczasowej kierowniczki szkoły. Z dniem 1.03.1941 r. została przeniesiona służbowo do Szkoły Podstawowej w Krzyżówkach, a później Krzyżowej, gdzie przebywała do końca II wojny światowej.


2. Szymon Loranc stały nauczyciel i tymczasowy kierownik szkoły (1.10.1926 r.- 1927r.)


3. Bronisław Studencki (na zdjęciu mężczyzna w jasnym garniturze, w środku) stały nauczyciel i tymczasowy kierownik szkoły, przeniesiony z dniem 1.09.1936 r. do Oświęcimia, jako instruktor oświatowy (27.09.1927 r. – 31.08.1936 r.)

1. Jan Kuś (od marca 1941 r. – sierpnia 1952 r. ) – kierownik polskiej szkoły, prowadzonej w budynku pp.Jakóbców od marca 1941 r. Po zakończeniu wojny uczniowie wrócili do budynku szkoły, zajmowanego przez Niemców. Od 14 kwietnia 1945 r. zorganizowano dla uczniów naukę. Uczyła również p. Zofia Paleczna.

Szkoła pod kierownictwem Stanisława Harężlaka – (1.10.1952-1968 r.), nauczyciele:

1. Irena Harężlak (od 1952 r. – 1968 r.)

2. Zofia Paleczna (od 1924 r. -

3. Mieczysław Obtułowicz (od 1952 r. -1963 r.)

4. Anna Wojtas (po mężu Polak) (od 1960 r. -1962 r.)

5. Ferdynand Konior (od 1962 r. – 1964 r. ) przeniesiony na stanowisko p.o. kierownika szkoły w Lipowej nr 2.

6. Jan Zuziak ( od 1962 r. –

7. Maria Wandzel (od 1963 r. –

8. Włodzimierz Jagosz (od 1964 r. – 1965 r.)

9. Halina Kalinowska (od 1965 r.-

10. Maria Szemik (od 1966 r. –

11. Anna Biernat (od 1966 r. –

Szkoła pod kierownictwem Józefa Bindy (1968-1976 r.), nauczyciele:

1. Krystyna Binda (od 1968 r. – 1981 r.)

2. Anna Biernat (Zoń) (od 1966 r. –

3. Jadwiga Knapek (Urbańska) (od 1952 r. – 1974 r.)

4. Maria Szemik (od 1966 r. – 1973 r. )

5. Marianna Wandzel (od 1963 r.- 1975 r.)

6. Jan Zuziak (od 1962 r. –

7. Zofia Drewniak (od 1972 r. –

8. Urszula Grabska (od 1975 r. –


Szkoła pod kierownictwem Krystyny Bindy – 1976 r., nauczyciele:

1. Zofia Drewniak (od 1972 r. – 1981 r.)

2. Urszula Grabowska (od 1975 r. – 1981 r.)

3. Cecylia Rychtarska (od 1976 r. – 1981 r.)

4. Jan Zarzecki (od 1976 r. – 1978 r.)

5. Maria Wandzel (od 1976 r. – 2020 r.)

6. Anna Zoń (od 1966 r. – 1981 r.)

7. Krystyna Duraj (od 1977 r. – 1981 r.)

8. Irena Juraszek (od 1977 r. – 1981 r.)

9. Barbara Hamerlak (od 1979 r. – 1981 r.)

10. Barbara Legutko (od 1979 r. – 1981r.)

11. Małgorzata Sapeta (od 1979 r. – 1981 r.)

12. Zdzisława Wróbel (od 1979 r. – 1981 r.)

Grono pedagogiczne pod dyrekcją p. Anny Raczek

Grono pedagogiczne pod dyrekcją p. Barbary Bysko

mgr Maria Polewka (1985 r.- 2016 r.)

mgr Grażyna Wandzel (1990 r.- 2019 r.)

mgr Renata Tlałka (1998 r. - 2017 r.)

mgr Barbara Jakubiec (od 1999 r.-

mgr Sabina Pawlus (od 2003 r.-

mgr Elżbieta Dawid (od 2004 r. -

śp. ks. Mieczysław Grabowski (2005 -2020)

mgr Sławomir Gibas (od 2006 r.-

mgr Jacek Maciaszek (od 2006 r. -

mgr Anna Biernat-Jakubiec (od 2009r. -

mgr Katarzyna Borowiec (2009 -2010r.)

mgr Gabriela Kozioł (od 2010r.-

mgr Anna Jakubiec (2013-2018)

mgr Krystyna Barteczko-Chrapek (2013-2014)

mgr Bożena Jakubiec-Bogusz (od 2013

mgr Zbigniew Mastela (2014-2020)

mgr Monika Gołuch (2014-2015)

mgr Anna Syc (2015-2017)

mgr Eliza Pawlik (2015-2017)

mgr Dariusz Urbaniak (2015-2017)


mgr Maria Wandzel - zasłużona nauczycielka naszej szkoły, która odeszła na emeryturę z dniem 1 września 2020 r.


Wszystkim nauczycielom, czynnym i emerytowanym, którzy pracowali w naszej szkole. Składamy podziękowania za długoletnią, pełną oddania i pasji pracę, życzymy zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.