Want to make creations as awesome as this one?

Národní obrození počátky

Transcript

zachraň český národ

úvod

mise

postavy

jak to všechno začalo?

ÚVOD

Když Josef II. zrušil v roce 1781 nevolnictví:

  • poddaní se mohli stěhovat, ženit či studovat svobodně
  • tzn. už nepotřebovali svolení vrchnosti.
  • lidé začali odcházet za prací z venkova do měst
  • český jazyk se tak dostal do převážně německy mluvících měst

Němčina versus čeština?

Poslechni si, jak to bylo?

MISE

POSTAVY

POMOZ BUDITELŮM ČESKÉHO NÁRODA

MISE

Klikni na postavy českého národního obrození a pomoz jim překonat obtíže spojené se záchranou českého jazyka. Probuďte český národ, jinak se stane němčina tvou mateřskou řečí...Postupně se ti budou odemykat všechny postavy.

ÚVOD

POSTAVY

seznam se s hrdiny obrození

POSTAVY

Josef Dobrovský1. fáze obrození

František Palacký2. fáze obrození

Václav Hanka2. fáze obrození

Josef Jungmann2. fáze obrození

MISE

ÚVOD

Start

josef dobrovský (1753-1829)

Zakladatel nové spisovné jazykové formy českého jazyka.To on kdysi rozhodl (na základě rozsáhlého výzkumu), co bude patřit do spisovného jazyka. (Nebuď na něj moc naštvaný/á...)

jak na tom vlastně byl český jazyk?

První fázi obrození říkáme "období učeneckého zájmu". Posviť si baterkou a zjistíš, čemu se první obrozenci nejvíce věnovali - klikni na to, co NENÍ PRAVDA.

Posouvej světlo, a zjistíš víc

psali německy - aby si to přečetli cizí odborníci

To je pravdivé tvrzení.

odborných zájemců o Čj bylo málo

To je pravdivé tvrzení.

češtině chyběly odborné výrazy

To je pravdivé tvrzení.

první čeští obrozenci psali v češtině

zajímali se o kulturu, minulost, lidové umění

To je pravdivé tvrzení.

zabývali vývojem a mluvnicí češtiny

To je pravdivé tvrzení.

zpátky

ZKUS TO ZNOVU, TOMU SE PRVNÍ OBROZENCI SKUTEČNĚ VĚNOVALI

josef dobrovský (1753-1829)

1. otázka

Ke kterému panovníku Dobrovský osobně promluvil v zájmu českého jazyka?

k Josefu II.

k Františku II.

k Leopoldu II.

2. otázka

Dobrovský vyučoval děti hraběte Nostice, čím si získal celoživotní přízeň celé rodiny?

Milostným vztahem s hraběnkou Nosticovou.

Oženil se s jejich dcerou.

Tím, že zachránil život jejich synu při lovu - vrhnul se sám do rány.

3. otázka

Dobrovský byl v duchu osvícenských učenců velmi kritický k autoritám a vůbec ke všemu, co četl - i díky tomu ihned odhalil:

Každou chybu, když si četl.

Každého podvodníka

To, že tzv. Rukopisy Královdvorské a Zelenohorské jsou padělek

Kdepak, zkus to znovu..

zpátky

Kdepak, zkus to znovu..

zpátky

Kdepak, zkus to znovu..

zpátky

skvělá práce, a co na to jungmann?

Josef Dobrovský1. fáze obrození

Josef Jungmann2. fáze obrození

František Palacký2. fáze obrození

Václav Hanka2. fáze obrození

Start

josef jungmann (1773-1847)

Díky němu získal český jazyk dostatečnou slovní zásobu a dala se tak překládat zahraniční díla. Vytvořil pětidílný česko-německý slovník. Dovedeš si to představit? Bez počítače a excelových tabulek?

gERMANISMY V ČEŠTINĚ - TEHDY I DNES

druhá fáze národního obrození?

Po roce 1815 přestal být český jazyk či dějiny jen pro podivíny. Národní hnutí zesílilo - mluvit či číst česky se stalo módou a často i romantickým výstřelkem.Měšťané zakládali vlastenecké spolky.Bylo to trochu, jako když při fotbalovém zápase z principu fandíte slabšímu manšaftu...

josef jungmann (1773-1847)

1. otázka

Co bylo Jungmannovým povoláním?(Čím vydělával peníze?)

jazykovědec

učitel

švec

2. otázka

Šíření českého jazyka Jungmann podporoval především?

překladatelstvím

finančními dary

návštěvami společenských událostí

3. otázka

Aby se stala čeština rovnoprávným jazykem,pracoval Jungmann na

hájení českých lidských práv

psaní dopisů důležitým lidem

rozšiřování slovní zásoby novými slovy

Kdepak, zkus to znovu..

zpátky

Kdepak, zkus to znovu..

zpátky

Kdepak, zkus to znovu..

zpátky

skvělá práce, a co na to PALACKÝ?

František Palacký2. fáze obrození

Josef Dobrovský1. fáze obrození

Josef Jungmann2. fáze obrození

Václav Hanka2. fáze obrození

Start

františek palacký (1798-1876)

Když nevíme, co se stalo v minulosti, nevíme o sobě nic. Tento pán sepsal tehdy moderní Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě. (Dnes už leccos pojímáme jinak, ale naši prarodiče či prararodiče ještě uvažovali o dějinách tak, jak je sepsal on.)

františek palacký (1798-1876)

pravdanebo lež?

Start

PRAVDA

LEŽ

Do národního obrození se zapojila celá společnost, proto tak rychle uspělo.

1/5

Ne, zpočátku se zapojilo jen pár jedinců a nadšenců.Ale chytilo se to - naštěstí... 😀

lež

1/5

DALŠÍ

pravda

lež

Češi se obraceli do své minulosti a snažili se ji zobrazovat v co nejlepším světlě.

2/5

Ano, vše z české minulosti bylo skvělé a idylické. Samozřejmě ne pro všechny, ale určitě pro většinu tehdy.

2/5

DALŠÍ

pravda

pravda

LEŽ

Nejvíce se rodící český národ vymezoval proti Němcům, v dávných dějinách je zobrazoval jako barbarský kmen.

3/5

Ano, ale je to zároveň paradox, protože vše, co se v německé kultuře odehrávalo, Češi napodobovali...

3/5

DALŠÍ

PRAVDA

pravda

LEŽ

František Palacký se stejně jako jeho kolegové věnoval především záchraně českého jazyka. Napsal také svůj slovník.

4/5

Kdepak, jeho hlavní doménou byly české dějiny. Ve svém díle popisoval české dějiny jako věčné soupeření s Němci... Dnes už to tak černobíle nevidíme.

LEŽ

4/5

DALŠÍ

pravda

lež

Někdy se ale z určitého období českých dějin žádné písemnosti nedochovaly. A tak si je někteří Češi vytvořili - falzifikovali.

5/5

Ano, k nejznámějším patří ten na obrázku - rukopis Královédvorský. Na obranu našich buditelů ale řekněme, že v té době vznikaly falzifikáty i jinde, např. v Anglii...

5/5

ZKUSIT ZNOVU?

pravda

František Palacký2. fáze obrození

Josef Dobrovský1. fáze obrození

Josef Jungmann2. fáze obrození

Václav Hanka2. fáze obrození

zbývá ti poslední! to dáš!

Start

václav hanka (1791-1861)

Rozporuplná postava českého obrození! Rebel s dobrým úmyslem.Romantik...Mystifikoval celou tehdejší společnost, když pravděpodobně vytvořil a "nalezl" tvz. Rukopis Královédvorský a Zelenohorský. Už jen to, že by jeden člověk nalezl 2 tak vzácné památky, bylo dost podezřelé.

václav hanka (1791-1861)

dokážeš si přečíst dobové noviny?

kdo to byli puristé?

Nevymýšlely se jen celé literární památky, někteří vlastenci byli tak posedlí čistotou českého jazyka, že se snažili vymýtit z něj všechny cizí výrazy.Říkalo se jim proto PURISTÉ (purus lat. = čistý)Naštěstí se většina z těchto novotvarů neujala.. PODÍVEJ SE NA NĚKTERÉ Z NICH.

Spoj správně obrázek s návrhem nového slova od puristů:

Gratuluji, dokázali jste to!

Vytvoř printscreena odevzdej k úkolu.