Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego


Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego, ustanowione przez UNESCO podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej 17 listopada 1999 roku.
Odsyła do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Dhace w Bangladeszu. Podczas pokojowej demonstracji 21 lutego 1952 roku zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Data ta ma nie tylko upamiętniać przywołane wydarzenia, ale także przypominać o różnorodności językowej, o tym, iż język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.
Obchody święta zwracają uwagę na potrzebę troski o język ojczysty, jego promocję, ochronę różnorodności językowej jako źródła dziedzictwa kulturowego. Podstawowym przesłaniem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest zwiększanie świadomości znaczenia języka i kultury, budowanie porozumienia ponad podziałami, pokoju oraz dbałości o wspólne działania oparte na zrozumieniu, tolerancji i dialogu.

Kilka ciekawostek

Klik

„Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”.

Mikołaj Rej, jako pierwszy pisał wyłącznie w języku ojczystym („nie potrafił posługiwać się wytworną, klasyczną łaciną, ale wzorzec stylu cyceroniańskiego odrzucił dlatego, że był on synonimem uczoności”), głosił powyższe słowa, dla podkreślenia konieczności zerwania z panującą nadal w okresie renesansu modą pisania po łacinie.

ciekawostki językowe

łamańce językowe

dyktanda

pamiętajcie!

uwaga! takie błędy w wypowiedziach sprawiają,że poloniści rwą włosy z głów :)

Czy rozpoznasz te lektury,
zapisane za pomocą emotek?

Quiz językowy

Dziękujemy za uwagę!

Podziękowania

https://view.genial.ly/6028e29791cb540d5f56a754/interactive-image-mdjo-2021

https://view.genial.ly/601c1e241892760d0964d1df/interactive-image-miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego