Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Coñécenos
CEIP Plurilingüe García Barbón

INICIO

As señas de identidade do cole

Adaptándonos ao futuro

Educación infantil

Educación Primaria

Máis do cole

Servizos

O noso obxectivo é motivar e potenciar as capacidades do alumnado a través dun proceso de ensino-aprendizaxe individualizado, adaptado aos distintos ritmos e estilos cognitivos dos nenos e nenas.

Buscamos unha aprendizaxe competencial e por proxectos que xurden dos intereses e necesidades do alumnado, da súa curiosidade e experiencias.

O alumnado convive en recunchos de aprendizaxe que promoven a observación, experimentación, independiencia, autonomía, liberdade e adquisición de hábitos e rutinas.

A metodoloxía da etapa é activa, manipulativa, significativa e globalizada, onde o xogo é o eixe principal do ensino.

Potenciamos a aprendizaxe cooperativa e o pensamento de deseño (design thinking), que axudan a desenvolver a intelixencia emocional, a creatividade e a intuición.


Educación Infantil

VÍDEO

Durante esta etapa guiamos ao noso alumnado no proceso de construír, desenvolver e profundizar nos seus coñecementos. O proceso educativo convértese nun reto ao descoñecido, nun descubremento constante no que as nenas e nenos son protagonistas da súa propia aprendizaxe.

O obxectivo é afianzar o seu desenvolvemento persoal, mellorar as habilildades sociais e os hábitos de traballo por medio de metodoloxías activas que os leven a aprender de xeito cooperativo e investigar a través de proxectos.

Fomentamos unha aprendizaxe STEAM que lles permita aprender facendo, empregando o razoamento baseado na evidencia , incorporando a gamificación, programación e robótica, visual thinking,... estimulando así a toma de decisións e o pensamento crítico.

Nesta etapa buscamos unha aprendizaxe comprensiva e eficaz das habilidades instrumentais, por medio dunha lectura eficaz e dunhas matemáticas manipulativas que lle permitan plasmar os seus novos coñecementos en todas as linguas e materias buscando alumnos e alumnas competentes para resolver, de maneira autónoma, distintas situacións que os preparen para o futuro.


Educación Primaria

VÍDEO

Máis do cole...

Novas tecnoloxías


Biblioteca e
radio escolar

Ensino das linguas

Préstamos
Mochilas viaxeiras
Voluntariado alumnado
Novidades lectoras
Radio na biblio....
O enfoque comunicativo no ensino das linguas é un dos elementos motivadores para a súa aprendizaxe.

As tecnoloxías son un elemento transformador do ensino dentro dun contexto de sociedade da información e do coñecemento en constante cambio.

+ INFO

+ INFO

+ INFO

Empregamos as novas tecnoloxías dende dúas vertentes: como conxunto de ferramentas dixitais encamiñadas a alfabetización dixital abordadas dende todas as materias; e como instrumentos integrados no currículo de todas as áreas e materias que leven ao noso alumnado poñer en prácticas diferentes situacións de aprendizaxe que lle permitan procesos de investigación reflexiva e crítica a partir de fontes de información diversas

Traballamos para favorecer o desenrolo das intelixencias múltiples, o pensamento creativo e crítico,

impulsamos o desenrolo de actividades que favorezan unha aprendizaxe STEAM,...

Para favorecer este proceso , contamos con:

 • Introdución a robótica primaria
 • Libre configuración Introducción ás TICs en 4º de primaria
 • Robótica en infantil
 • Edixgal en 5º e 6º de primaria
 • Aula virtual dende 1º a 6º de primaria
 • Emprego de ipads nas aulas
 • Aprendizaxe por proxectos e cooperativo
 • Gamificación
 • Recursos educativos virtuais
 • Digicraft
 • Aula makerA biblioteca escolar está integrada no Plan de mellora de bibliotecas escolares. Traballamos cunha temática anual que se integra nos diferentes proxectos a nivel de centro. Procuramos potenciar o desenvolvemento do alumnado á hora de explorar, deseñar, informarse, compartir, crear e comunicar en relación coas diferentes áreas e competencias curriculares, ademais do nivel persoal a través de actividades:

· Préstamo semanal de exemplares: libros, revistas, xogos educativos, películas e DVDs educativos...

· Acceso á información dixital.

· Colaboración activa e responsable a través do voluntariado das alumnas e alumnos de 5º e 6º de Primaria.

· Exposicións de novidades e material que reforza os contidos traballados.

· Recomendacións lectoras ao longo do ano: Nadal e verán.

· Colaboración con bibliotecas do contorno, CFR de Vigo...

· Organización de obradoiros e visita de autoras e autores.


Radio na biblio

Dende o pasado ano, empezamos a nosa andadura coa radio na biblio. Comezamos coa elaboración de podcasts, e este ano iniciaremos os nosos programas no estudio.


Preme no seguinte enlace para acceder ao noso blog:

Acceso a Blog da Biblio do CEIP García Barbón

O obxectivo principal dunha lingua é o de ser un instrumento de comunicación. Un aspecto importante nas etapas educativas de Educación Infantil e Primaria é o de desenvolver a competencia lingüística en todas as linguas que se falan. A súa aprendizaxe permitiralles comunicarse con moitas persoas e ampliar a súa cultura.

 • En Infantil aproximanse de xeito lúdico a súa primeira lingua estranxeira dentro do programa Plurinfantil.
 • Na Primaria contamos coa posibilidade de elexir entre dúas linguas estranxeiras ( Francés e Inglés) e aseguramos que todo o alumnado teña contacto coas linguas e culturas, potenciado pola presencia dunha auxiliar de lingua inglesa nativa.

Dentro do programa de Plurilingüísmo o alumnado completa a súa aprendizaxe do inglés a través da área de educación artística.

Este enfoque comunicativo vai unido a un enfoque integrador que fomenta que as catro linguas impartidas no noso centro nos permitan progresar nos diferentes ámbitos académicos e persoais con garantías.Celebracións escolares

Transversalidade no ensino

Atención á diversidade

As distintas celebracións escolares completan o proceso educativo, melloran as relacións interpersoais do alumnado e aumentan a súa motivación.

A formación global da persoa contribue o desenvolmento das competencias emocionais e o benestar do alumnado.


Atención a diversidade coma forma de garantir o óptimo rendemento, aprendizaxe e desenvolvemento de todos e cada un dos nosos alumnos e alumnas.

+ INFO

+ INFO

+ INFO

Dende o Equipo de actividades complementarias e extraescolares do cole promovemos a realización de saídas, excursións e actividades ofertadas por diferentes organismos da nosa contorna, que enriquecen e complementan os contidos curriculares trabalhados dentro das aulas. Así visitamos museos, exposicións, teatros, cines, supermercados, granjas-escola...


Colaboramos e animamos nas distintas festividades que se celebran no centro: Samaín, Magosto, Nadal, Entroido...


De xeito complementario ao traballo curricular, dentro do Proxecto Educativo de Centro dinamizamos actividades encamiñadas ao desenvolvemento global do alumnado.

Trátase de fomentar a adquisición de valores e competencias que permitan tanto o crecemento persoal (xestión emocional, educación para a saúde...) como social (valores cívicos e cidadáns, coidado do medio ambiente, etc).Entendemos a diversidade como un aspecto que forma parte de todas as persoas, considerando que calquera dos nosos alumnos e alumnas presentan distintas necesidades ao longo da súa escolarización debido as súas características únicas e persoais.


Desde a acción titorial e en coordinación co Departamento de Orientación, organízase unha resposta educativa que resolva esas necesidades.


- Prevención: programa de desenvolvemento da linguaxe oral en Educación Infantil, programa de habilidades sociais en 6º de Primaria.

- Desenvolvemento: seguimento da evolución do alumnado, elaboración de material...

- Intervención: apoio por parte das mestras especialistas de Audición e Linguaxe, Pedagogía Terapéutica e Orientadora e desenvolvemento de programas específicos.


Aula matinal

Servizos ANPA

A aula matinal funciona dende as 7.30 da mañá ata a hora de entrada as aulas. Pódese asistir durante todo o curso o en momentos puntuais, en función das necesidades das familias.

Comedor escolar

O servizo de comedor faise en varios turnos en función das solicitudes de cada curso. Os alumnos e alumnas están acompañados en todo momento de monitores, tanto no comedor como no tempo de lecer posterior. O servizo remata as 16.00 h, hora límite de recollida.
O centro non dispón de cociña propia, o xantar procede dunha empresa de catering da cidade.

+ INFO

A ANPA a Barxa colabora activamente na vida escolar participando en actividades coma o Horto Escolar, obradoiros de Coeducación, celebracións... e facilita a conciliación familiar mediante a aula madruga, comedor escolar, actividades extraescolares, campamento de verán, excursión de familias...


Actividades extraescolares

As actividades extraescolares comezan as 15.00 h para os máis pequenos e prolónganse ata as 17.00 h a maior parte. Ofértanse dentro do centro máis de 15 propostas: multideporte, inglés, kung fu, teatro, intelixencia emocional, música, patinaxe…
Fora do centro están vixentes convenios de colaboración con tres piscinas: Piscina Municipal de Teis, Náutico e Coliseum. Tamén coa empresa Patos Surf que recolle aos rapaces e rapazas no centro e tráenos de volta trala actividade na Praia de Patos.

http://anpagarciabarbon.org

+ INFO

Visita o cole

Abrimos as portas virtuais do noso cole para que podas coñecelo

n

Os nosos proxectos

EDIXGAL

ROBÓTICA

DIGICRAFT

LINGUA GALEGA

SECCIÓN BILINGÜE

CONTRATOS PROGRAMA

BIBLIOTECA CREATIVA

RADIO

NA BIBLIO

PLURILINGÜÍSMO

Y PLURINFANTIL

Contacto

Para resolver dúbidas ponte en contacto connosco, estaremos encantados de aclaralas.

EQUIPO DIRECTIVO

886111088

SECRETARÍA

886111087

"Dimo e esquézoo ,

ensíname e recórdoo,
involúcrame e apréndoo"

ceip.garcia.barbon@edu.xunta.gal

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgarciabarbon/