Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Escola Mas Maria

Presentació Portes Obertes 2023

Vine a construir aprenentatges amb nosaltres!

Inicis del Mas Maria

Vet aquí una vegada ...

Instal·lacions

2023-2032Un camí de nou anys...Un camí... ple d'il·lusions, emocions... i màgia

Principis de l'aprenentatge

1. L'alumne és el centre. Res no té sentit a l'escola sinó és pensant en els nostres alumnes.2. L'aprenentatge és de naturalesa social.3. Les emocions són part integral de l'aprenentatge.4. Es tenen presents les diferències individuals.5. L'esforç és clau. Amb esforç es valora el camí que s'ha seguit.6. L'avaluació ha de ser continuada.7. Aprendre vol dir fer connexions individuals.

Nou currículum

Nou currículum educació bàsica

Escola de valors i emocions

Al Mas Maria...

Treball cooperatiu

Cultura de l'esforç

Ensenyament globalitzat

Potenciar l'expressió

Es tracta de passar de la urgència a la prioritat, de la velocitat a la lentitud, del diner a la vida, del consum al gaudi, de la insatisfacció a la felicitat, de la quantitat a la qualitat”.

(Elogi de l’educació lenta, Joan Domènech Francesch, membre de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya).

Educació Lenta

Superant objectius

Aspectes que s'avaluen a l'Avac:

- Rendiment acadèmic de l’alumnat del centre: resultats interns i externs.-Valoració dels objectius de centre: assoliment i planificació / estratègies de millora. -Condicions d’equitat del centre: absentisme / convivència i inclusió.

Nivell final:4 (sobre 4)

Metodologia

Treball globalitzat i horari flexible

Treball basat en l'experimentació i la pròpia descoberta

Jocs de taula

Rotllana

Treball afectiu i emocional

Treball per projectes

Parteixen del interessos i inquietuds

Calma

Mira i toca

Mou-te

Petit Món

Artístic

Els arquitectes

Espais d'aprenentatgeEducació Infantil

Racons a educació infantil

Tallers a primària

Tallers de lectura dramatitzada, revista, experimentació, ràdio...

Tallers d'art (I3-6è)

Un instrument motivador per a l'alumnat

L'hort

El plaer de la lectura

Espais de lectura i apadrinament lector

Legorobòtica/STEAM

Ús de les noves tecnologies

Tradicions i festivitats

Sortides pedagògiques i colònies

De 3r a 6è toquen el violí o violoncel

Llenguatge musicalProjecte comunitari d'educació musical

La llengua estrangera que es treballa a l'escola

Anglès

Psicomotricitat i Educació física

Implicació de tota la comunitat educativa

Vine al Mas Maria!Vine a construir els aprenentatges amb nosaltres!

Joseph Joubert

"Ensenyar és aprendre dues vegades"

un petit homenatge a tots els i les docents que han deixat la seva petjada a l'escola