Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Vine a construir aprenentatges amb nosaltres!

Presentació Portes Obertes 2022

Escola Mas Maria

Vet aquí una vegada ...

Inicis del Mas Maria

Instal·lacions

2022-2031
Un camí de nou anys...
Un camí... ple d'il·lusions, emocions... i màgia

1. L'alumne és el centre. Res no té sentit a l'escola sinó és pensant en els nostres alumnes.
2. L'aprenentatge és de naturalesa social.
3. Les emocions són part integral de l'aprenentatge.
4. Es tenen presents les diferències individuals.
5. L'esforç és clau. Amb esforç es valora el camí que s'ha seguit.
6. L'avaluació ha de ser continuada.
7. Aprendre vol dir fer connexions individuals.

Principis de l'aprenentatge

Currículum

Aprendre a aprendre

Aprenentatge significatiu

Preparar als alumnes per donar respostes innovadores

Ús de recursos manipulatius

Atenció a la diversitat

Autonomia i iniciativa personal i emprenadoria

Avaluació continua, formativa i formadora

Treball cooperatiu

Potenciar l'expressió

Ensenyament globalitzat

Cultura de l'esforç

Treball cooperatiu

Escola de valors i emocions

Educació Lenta

(Elogi de l’educació lenta, Joan Domènech Francesch, membre de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya).

Es tracta de passar de la urgència a la prioritat, de la velocitat a la lentitud, del diner a la vida, del consum al gaudi, de la insatisfacció a la felicitat, de la quantitat a la qualitat”.Superant objectius

Nivell final:4
(sobre 4)

- Rendiment acadèmic de l’alumnat del centre: resultats interns i externs.
-Valoració dels objectius de centre: assoliment i planificació / estratègies de millora.
-Condicions d’equitat del centre: absentisme / convivència i inclusió.

Aspectes que s'avaluen a l'Avac:

Treball globalitzat i horari flexible

Metodologia

Treball basat en l'experimentació i la pròpia descoberta

Treball
afectiu i emocional

Rotllana

Jocs de taula

Parteixen del interessos i inquietuds

Treball per projectes

Espais d'aprenentatge
Educació Infantil

Els arquitectes

Artístic

Petit Món

Mou-te

Mira i toca

Calma

Racons a educació infantil

Tallers de lectura dramatitzada, revista, experimentació, ràdio...

Tallers a primària

Tallers d'art (P3-6è)

L'hort

Un instrument motivador per a l'alumnat

Espais de lectura i apadrinament lector

El plaer de la lectura

Ús de les noves tecnologies

Tradicions i festivitats

Sortides
pedagògiques i colònies

Llenguatge musical
Projecte comunitari d'educació musical

De 3r a 6è toquen el violí o violoncel

Anglès

La llengua estrangera que es treballa a l'escola

Psicomotricitat
i
Educació física

Vine al Mas Maria!
Vine a construir els aprenentatges amb nosaltres!

Implicació de tota la comunitat educativa

un petit homenatge a tots
els i les docents que han deixat
la seva petjada a l'escola

"Ensenyar és aprendre dues vegades"

Joseph Joubert