Want to make creations as awesome as this one?

Niniejsza prezentacja opowiada o bioplastiku w kontekście globalnego problemu związanego z zanieczyszczeniem środowiska odpadami z tworzyw sztucznych. Zawiera ona film edukacyjny przedstawiający, w jaki sposób samodzielnie wykonać tytułowy materiał oraz krótki quiz sprawdzający zdobytą wiedzę.

Transcript

BIOPLASTIK

Ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych tworzyw sztucznych.

ekoparty.pl

START

Ważne

BIOPLASTIK

To tworzywa sztuczne, które wytworzane są z substancji biodegradowalnych, najcześciej pochodzenia roślinnego i zwierzecego.

Z czego powstaje?

Biomasa roślinna

Materiał biodegradowalny to taki, który może zostać rozłożony przez mikroorganizmy, ze związków organicznych, na proste związki nieorganiczne.

Ważne

BIOPLASTIK

To tworzywa sztuczne, które wytworzane są z substancji biodegradowalnych, najcześciej pochodzienia roślinnego i zwierzecego.

Z czego powstaje?

Produkty odzwierzęce

www.wchirz.pl

Materiał biodegradowalny to taki, który może zostać rozłożony przez mikroorganizmy, ze związków organicznych, na proste związki nieorganiczne.

Ważne

BIOPLASTIK

To tworzywa sztuczne, które wytworzane są z substancji biodegradowalnych, najcześciej pochodzienia roślinnego i zwierzecego.

Z czego powstaje?

Cukry

Fot. MichellePatrickPhotographyLLC

Materiał biodegradowalny to taki, który może zostać rozłożony przez mikroorganizmy, ze związków organicznych, na proste związki nieorganiczne.

Ważne

BIOPLASTIK

To tworzywa sztuczne, które wytworzane są z substancji biodegradowalnych, najcześciej pochodzienia roślinnego i zwierzęcego.

Z czego powstaje?

Oleje roślinne

Fot. Getty Images

Materiał biodegradowalny to taki, który może zostać rozłożony przez mikroorganizmy, ze związków organicznych, na proste związki nieorganiczne.

Ważne

BIOPLASTIK

To tworzywa sztuczne, które wytworzane są z substancji biodegradowalnych, najcześciej pochodzienia roślinnego i zwięrzecego.

Z czego powstaje?

Osady ściekowe

otwartaoczyszczalnia.pl

Materiał biodegradowalny to taki, który może zostać rozłożony przez mikroorganizmy, ze związków organicznych, na proste związki nieorganiczne.

Ważne

BIOPLASTIK

To tworzywa sztuczne, które wytworzane są z substancji biodegradowalnych, najcześciej pochodzienia roślinnego i zwierzęcego.

Z czego powstaje?

Bakterie

Materiał biodegradowalny to taki, który może zostać rozłożony przez mikroorganizmy, ze związków organicznych, na proste związki nieorganiczne.

Opakowania

Druk 3D

Implanty medyczne

Produkcja żywności

Budownictwo

Farmakologia

Zastosowania bioplastiku

rukolacatering.pl

www.rynekzdrowia.pl

Dlaczego warto używać bioplastiku?

Rzeczy wykonane z bioplastiku ulegają stosunkowo szybkiej biodegradacji, dzięki czemu powstałe z nich odpady nie gromadzą się w środowisku naturalnym.

hurtidetal.pl

Bioplastik w wielu przypadkach może całkowicie zastąpić tradycyjne tworzywa sztuczne bazujące na ropie naftowej, które stanowią ogromny problem dla środowiska naturalnego

Dlaczego warto używać bioplastiku?

Wzrastająca produkcja plastiku oraz fakt, że proces jego rozkładu trwa nawet kilkaset lat, doprowadza do zalegania coraz większej ilości zrobionych z niego odpadów w środowisku. Stanowią one zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Dlaczego tradycyjny plastik stanowi zagrożenie dla środowiska?

Ciekawostka

Zjawisko to najbardziej wpłynęło na morskie ekosystemy, gdzie wspomniane odpady kumulują się stanowiąc zagrożenie dla tamtejszej fauny i flory.

Jednorazowa torebka foliowa dryfując w wodzie potrafi do złudzenia przypominać meduzę. Powoduje to, że niektóre zwierzęta, jak np. żółwie skórzaste mylą je ze swoim ulubionym pożywieniem. Taka pomyłka może być dla nich tragiczna w skutkach, gdyż zjedzone torebki foliowe, mogą doprowadzić do śmierci zwierzęcia.

Według najnowszych szacunków, przy obecnym wzroście ilości plastikowych odpadów w oceanach, ich masa do 2050 roku przewyższy łączną masę ryb.

Quiz

Film edukacyjny

Ogladnij film o wytwarzaniu bioplastiku i sprawdź swoją wiedzę w krótkim quizie.

Tworzenie bioplastiku z mleka i skrobii

A

1

B

C

D

Co stanowi główny budulec tworzyw sztucznych?

Plazmodesmy

Polimery

Polifenole

Polifosforany

No niestety...

Poprawna odpowiedź to:

Polimery

C

Brawo!

A

2

B

C

D

Kazeina

Kofeina

Amantadyna

Laktoza

Jaką nazwę nosi białko, które nadaje mleku biały kolor?

No niestety...

Poprawna odpowiedź to:

Kazeina

B

Dobrze!

A

3

B

C

D

Polietylen

Polipropylen

Polistyren

Politereftalan etylenu

Do którego z wymienionych materiałów odnosi się skrót LDPE?

No niestety...

Poprawna odpowiedź to:

Polietylen

C

Elegancko!

4

A

B

Tak

Czy cukry są polimerami

Nie

No niestety...

Klasa!

A

5

Jak długo rozkładają się przedmioty wykonane ze skrobii?

B

C

D

3 lata

3 tygodnie

30 lat

3 miesiące

No niestety...

A

Poprawna odpowiedź to:

3 miesiące

Doskonale!

A

6

Ścięcie białka to inaczej jego?

B

Dekantacja

C

D

Denaturacja

Dekapitacja

Deformacja

Poprawna odpowiedź to:

No niestety...

B

Denaturacja

Świetnie!

Dziękujemy!

Eureka!

Życzymy owocnych eksperymentów.