Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Witold Pilecki

Motto Rotmistrza

Wojska Polskiego

„Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem”

Główne wojny i bitwy, w których brał udział:

Wojna polsko-bolszewicka
II Wojna światowa
⚬ kampania wrześniowa,
⚬ powstanie warszawskie
⚬ powstanie antykomunistyczne 1944–1953

Julian Pilecki oraz

Ludwika Osiecimska

Rodzeństwo

Maria Pilecka, Jerzy Pilecki, Wanda Pilecka i Józef Pilecki

ur. 13 maja 1901 w Ołońcu

zm. 25 maja 1948 w Warszawie

Inspektor Tajnej Armii Polskiej

i zastępca dowódcy brygady Kedywu Armii Krajowej

Rodzice

źródło

1

Rodzice Witolda

5

Święto harcerzy

9

Potomstwo

2

Historia Rodziny

6

Kariera wojskowa

10

Rodzinna miejscowość

3

Zdjęcia z dzieciństwa

7

Zawody

11

Służba

4

Rodzeństwo

8

Wielka miłość

12

Czas II Wojny Światowej

13

Proces sądowy

14

Wyrok śmierci

15

Pochówek

16

Powtórny proces

Julian Pilecki był szlachcicem z herbu Leliwa.

Pochodził z rodziny byłego powstańca styczniowego.

Ojciec Witolda


Ukończył studia w Instytucie Leśnym w Petersburgu. Z powodu represji rosyjskich pracował jedynie na stanowisku leśnika w Karelii.

źródło

Ludwika Osiecimska była szlachcianką herbu Lubicz. Po ślubie z Julianem urodziła i wychowała pięcioro dzieci w Ołońcu, a od 1910 r. w Wilnie.


Matka Witolda

źródło​

Pochodzili z polskiej rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Leliwa. Ich dziadek, Józef Pilecki, siedem lat spędził na zesłaniu na Syberii za udział w powstaniu styczniowym. Ich Ojciec, Julian Pilecki po ukończeniu studiów w Instytucie Leśnym w Petersburgu, przyjął posadę leśnika w Karelii, co było spowodowane represjami wobec Polaków na terenach wcielonych w XVIII wieku do Imperium Rosyjskiego. Nie mogli oni obejmować posad odpowiadających ich wykształceniu. Po wstąpieniu w związek małżeński z Ludwiką Osiecimską zamieszkali w Ołońcu. Tam urodziło im się pięcioro dzieci: Maria, Józef (zmarł w wieku 5 lat), Witold, Wanda i Jerzy. Jego siostra Maria Pilecka (1899–1991) została nauczycielką i bibliotekarką.

Historia Rodziny

źródło

Młody Witold z siostrami

źródło

Maria Pilecka

Jerzy Pilecki

Wanda Pilecka z Witoldem

Była odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotą odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, odznaką honorową Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Archeolog klasyczny, historyk sztuki i historyk nauki, poeta i dramaturg, publicysta. W swej działalności naukowej i wykładach uniwersyteckich szeroko uwzględniał problemy cywilizacji starożytnego Wschodu i Egiptu.

ur. 29 stycznia 1899

ur. 26 stycznia 1908

źródło

źródło

Józef Pilecki

zmarł w wieku 5 lat

źródło

Pilecki podczas święta harcerzy


źródło

W czasie wojny polsko - bolszewickiej W. Pilecki wstąpił do 211 Pułku Ułanów i walczył w bitwie warszawskiej;

Dwukrotnie został odznaczony Krzyżem Walecznych.

Początek kariery wojskowej

źródło

Rotmistrz Pilecki na zawodach

W 1926 roku po ciężkiej

chorobie Witold objął majątek
ziemski w miejscowości
Sukurcze koło Lidy.
Trzy lata później poznał
Marię Ostrowską – młodą
nauczycielką miejscowej
szkoły, w której zakochał się.
7 kwietnia 1931 r. zawarł z
Marią związek małżeński.

Wielka miłość

Witold wraz z Marią na ślubnym kobiercu

źródło

źródło

Po ślubie Witold Pilecki

wraz z małżonką
zamieszkał w rodzinnych
Sukurczach, gdzie
prowadził majątek
ziemski.
Urodziło im się tam dwoje
dzieci, syn Andrzej oraz
córka Zofia.

Życie rodzinne

źródło

"Ojciec miał ułańską fantazję. I nie stracił jej po ślubie. Mama była nauczycielką w miejscowej szkole. Kiedy wracała zmęczona z pracy, zawsze czekała na nią jakaś atrakcja: ojciec przebierał mnie i mojego brata Jędrka np. za damę i ułana albo za Japończyków, albo za postaci bajkowe."

Zofia o Witoldzie

Andrzej Pilecki

Zofia Matylda Optułowicz z domu Pilecka

Sukurcze - rodzinna miejscowość

źródło

Witold Pilecki zawsze był

zafascynowany wojskiem,
dlatego jako porucznik rezerwy
corocznie uczestniczył
w szkoleniach ułanów.
W 1937 r. założył Konne
Przysposobienie Wojskowe
„Krakus”.
Za swoją działalność
otrzymał Srebrny
Krzyż Zasługi.

W służbie rezerwy

źródło

"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać."

W kampanii wrześniowej Witold Pilecki dowodził plutonem kawalerii 19 Dywizji Armii Prusy. Po przegranej wojnie obronnej przeszedł do konspiracji. Działał w Tajnej Armii Polskiej, później w Armii Krajowej.

Podczas II Wojny Światowej

19 września 1940 roku Witold Pilecki został aresztowany przez Niemców podczas łapanki ulicznej w Warszawie pod fałszywym nazwiskiem Tomasza Serafińskiego. Wywieziono go wówczas do obozu Auschwitz – Birkenau.

źródło

Jako więzień Pilecki zbierał informacje o zbrodniach niemieckich i tworzył tajną siatkę konspiracyjną. W 1943r. Niemcy trafili na ślad ruch oporu w obozie, dlatego w nocy z 26 na 27 kwietnia Witold wraz z dwoma współwięźniami zorganizował ucieczkę.

W latach 1943 - 44 Pilecki służył w III oddziale Kedywu Armii Krajowej. Brał również udział w Powstaniu Warszawskim. Po zakończeniu wojny dołączył do 2 Korpusu Polskiego we Włoszech, ale na rozkaz gen. Andersa wrócił do Polski.

Pilecki zorganizował siatkę wywiadowczą oraz rozpoczął zbieranie informacji o sytuacji w Polsce. 8 maja 1947 roku został aresztowany. Był torturowany i oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu RP na emigracji.

Po zakończeniu II Wojny Światowej

W marcu 1948 r. odbył się proces Witolda Pileckiego. Został on oskarżony:

• o nielegalne posiadanie broni,
•prowadzenie działalności szpiegowskiej,
• przygotowywanie zamachu na dygnitarzy Polski Ludowej.

źródło

cela Pileckiego

15 marca został skazany na karę śmierci.

Wyrok śmierci na rotmistrzu

Witoldzie Pileckim wykonano
25 maja 1948 r. w więzieniu
mokotowskim przy ulicy
Rakowieckiej w Warszawie.

Został zamordowany
strzałem w tył głowy.

Pochówek

Miejsce pochówku rotmistrza pozostało nieznane. Prawdopodobnie zwłoki zakopano na wysypisku śmieci koło Cmentarza Powązkowskiego.

Powtórny proces

W 1990 roku prokuratorzy z Naczelnej Izby Prokuratury Wojskowej postanowili podjąć rewizję procesu rotmistrza Pileckiego.


Wówczas Witold Pilecki został uniewinniony i odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

źródło

Wykonanie:

Izabela Dębowska