Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Witold Pilecki

Motto RotmistrzaWojska Polskiego

„Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiaręi tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem”

Główne wojny i bitwy, w których brał udział:Wojna polsko-bolszewickaII Wojna światowa ⚬ kampania wrześniowa,⚬ powstanie warszawskie ⚬ powstanie antykomunistyczne 1944–1953

Julian Pilecki orazLudwika Osiecimska

Rodzeństwo

Maria Pilecka, Jerzy Pilecki, Wanda Pilecka i Józef Pilecki

ur. 13 maja 1901 w Ołońcu

zm. 25 maja 1948 w Warszawie

Inspektor Tajnej Armii Polskieji zastępca dowódcy brygady Kedywu Armii Krajowej

Rodzice

źródło

1

Rodzice Witolda

5

Święto harcerzy

9

Potomstwo

2

Historia Rodziny

6

Kariera wojskowa

10

Rodzinna miejscowość

3

Zdjęcia z dzieciństwa

7

Zawody

11

Służba

4

Rodzeństwo

8

Wielka miłość

12

Czas II Wojny Światowej

13

Proces sądowy

14

Wyrok śmierci

15

Pochówek

16

Powtórny proces

Julian Pilecki był szlachcicem z herbu Leliwa. Pochodził z rodziny byłego powstańca styczniowego.

Ojciec Witolda

Ukończył studia w Instytucie Leśnym w Petersburgu. Z powodu represji rosyjskich pracował jedynie na stanowisku leśnika w Karelii.

źródło

Ludwika Osiecimska była szlachcianką herbu Lubicz. Po ślubie z Julianem urodziła i wychowała pięcioro dzieci w Ołońcu, a od 1910 r. w Wilnie.

Matka Witolda

źródło​

Pochodzili z polskiej rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Leliwa. Ich dziadek, Józef Pilecki, siedem lat spędził na zesłaniu na Syberii za udział w powstaniu styczniowym. Ich Ojciec, Julian Pilecki po ukończeniu studiów w Instytucie Leśnym w Petersburgu, przyjął posadę leśnika w Karelii, co było spowodowane represjami wobec Polaków na terenach wcielonych w XVIII wieku do Imperium Rosyjskiego. Nie mogli oni obejmować posad odpowiadających ich wykształceniu. Po wstąpieniu w związek małżeński z Ludwiką Osiecimską zamieszkali w Ołońcu. Tam urodziło im się pięcioro dzieci: Maria, Józef (zmarł w wieku 5 lat), Witold, Wanda i Jerzy. Jego siostra Maria Pilecka (1899–1991) została nauczycielką i bibliotekarką.

Historia Rodziny

źródło

Młody Witold z siostrami

źródło

Maria Pilecka

Jerzy Pilecki

Wanda Pilecka z Witoldem

Była odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotą odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, odznaką honorową Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Archeolog klasyczny, historyk sztuki i historyk nauki, poeta i dramaturg, publicysta. W swej działalności naukowej i wykładach uniwersyteckich szeroko uwzględniał problemy cywilizacji starożytnego Wschodu i Egiptu.

ur. 29 stycznia 1899

ur. 26 stycznia 1908

źródło

źródło

Józef Pilecki

zmarł w wieku 5 lat

źródło

Pilecki podczas święta harcerzy

źródło

W czasie wojny polsko - bolszewickiej W. Pilecki wstąpił do 211 Pułku Ułanów i walczył w bitwie warszawskiej; Dwukrotnie został odznaczony Krzyżem Walecznych.

Początek kariery wojskowej

źródło

Rotmistrz Pilecki na zawodach

W 1926 roku po ciężkiej chorobie Witold objął majątek ziemski w miejscowości Sukurcze koło Lidy. Trzy lata później poznał Marię Ostrowską – młodą nauczycielką miejscowej szkoły, w której zakochał się. 7 kwietnia 1931 r. zawarł z Marią związek małżeński.

Wielka miłość

Witold wraz z Marią na ślubnym kobiercu

źródło

źródło

Po ślubie Witold Pilecki wraz z małżonką zamieszkał w rodzinnych Sukurczach, gdzie prowadził majątek ziemski. Urodziło im się tam dwoje dzieci, syn Andrzej oraz córka Zofia.

Życie rodzinne

źródło

"Ojciec miał ułańską fantazję. I nie stracił jej po ślubie. Mama była nauczycielką w miejscowej szkole. Kiedy wracała zmęczona z pracy, zawsze czekała na nią jakaś atrakcja: ojciec przebierał mnie i mojego brata Jędrka np. za damę i ułana albo za Japończyków, albo za postaci bajkowe."

Zofia o Witoldzie

Andrzej Pilecki

Zofia Matylda Optułowicz z domu Pilecka

Sukurcze - rodzinna miejscowość

źródło

Witold Pilecki zawsze był zafascynowany wojskiem, dlatego jako porucznik rezerwy corocznie uczestniczył w szkoleniach ułanów. W 1937 r. założył Konne Przysposobienie Wojskowe „Krakus”. Za swoją działalność otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.

W służbie rezerwy

źródło

"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać."

W kampanii wrześniowejWitold Pilecki dowodziłplutonem kawalerii 19Dywizji Armii Prusy.Po przegranej wojnieobronnej przeszedł dokonspiracji.Działał w Tajnej ArmiiPolskiej, później wArmii Krajowej.

Podczas II Wojny Światowej

19 września 1940 roku Witold Pileckizostałaresztowany przez Niemców podczas łapankiulicznej w Warszawie pod fałszywym nazwiskiemTomasza Serafińskiego. Wywieziono go wówczasdo obozu Auschwitz – Birkenau.

źródło

Jako więzień Pilecki zbierał informacje o zbrodniachniemieckich i tworzył tajną siatkę konspiracyjną.W 1943r. Niemcy trafili na ślad ruch oporu w obozie,dlatego w nocy z 26 na 27 kwietnia Witold wrazz dwoma współwięźniami zorganizował ucieczkę.

W latach 1943 - 44 Pilecki służył w III oddziale Kedywu Armii Krajowej. Brał również udział w Powstaniu Warszawskim. Po zakończeniu wojny dołączył do 2 Korpusu Polskiego we Włoszech, ale na rozkaz gen. Andersa wrócił do Polski.

Pilecki zorganizował siatkę wywiadowczą oraz rozpoczął zbieranie informacji o sytuacji w Polsce. 8 maja 1947 roku został aresztowany. Był torturowany i oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu RP na emigracji.

Po zakończeniu II Wojny Światowej

W marcu 1948 r. odbył się proces Witolda Pileckiego. Został on oskarżony: • o nielegalne posiadanie broni, •prowadzenie działalności szpiegowskiej, • przygotowywanie zamachu na dygnitarzy Polski Ludowej.

źródło

cela Pileckiego

15 marca został skazany na karę śmierci.

Wyrok śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim wykonano 25 maja 1948 r. w więzieniu mokotowskim przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Został zamordowany strzałem w tył głowy.

Pochówek

Miejsce pochówku rotmistrza pozostało nieznane. Prawdopodobnie zwłoki zakopano na wysypiskuśmieci koło Cmentarza Powązkowskiego.

Powtórny proces

W 1990 roku prokuratorzy z Naczelnej IzbyProkuratury Wojskowej postanowili podjąćrewizję procesu rotmistrza Pileckiego.

Wówczas Witold Pilecki został uniewinniony iodznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

źródło

Wykonanie:Izabela Dębowska