Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Cap. I Dispoziții generale


Cap. II Procedurile de evaluare pentru

identificarea TSI

Cap. III Intervenția în cazul elevilor cu TSI

Cap. IV Formarea cadrelor didactice

Cap. V Rolul factorilor de coordonare, îndrumare, control și intervenție

A1. – Instrumente metodologice pentru identificarea elevilor cu risc de a fi diagnosticați cu TSI

A2 – Îndrumător pentru asigurarea instrumentelor compensatorii, măsurilor de dispensare, evaluare adaptată


ORDIN Nr. 3124 din 20.01. 2017


privind aprobarea Metodologiei
pentru asigurarea suportului
necesar elevilor cu TSI
ORDIN Nr. 3124/2017 din 20.01. 2017

Scopul normelor metodologice

reglementarea procedurilor de evaluare adecvate pentru depistarea TSI, precum și tipul de intervenție pentru asigurarea învățării individualizate și personalizate în cazul acestor elevi.

Clarificări terminologice/definiții operaționale:


- tulburări de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie);

- risc de dezvoltare a TSI;
- dificultățile de învățare;
- adaptarea și augmentarea curriculară;
- terapii specifice;
- măsuri și instrumente compensatorii;
- măsuri de dispensare.

Cap. I Dispoziții generale

Cap. II Proceduri de evaluare pentru identificarea TSI

  • 2. Evaluare complexă

  • 1. Evaluare psihopedagogică

Etape în diagnosticarea elevilor (Art. 7 - 10)

  • instrumente metodologice

ORDIN Nr. 3124/2017 din 20.01. 2017

Cap. III Intervenția în cazul elevilor cu TSI

școală - emitere PEP

CJRAE – certificat emis de COSP

școală - măsuri și instrumente compensatorii, de dispensare, evaluare adaptată

ORDIN Nr. 3124/2017 din 20.01. 2017

măsuri compensatorii

măsuri de dispensare

evaluare adaptată

Pe baza analizelor de nevoi, școlile stabilesc obiectivele unor programe de formare care să vizeze gestionarea TSI în unitatea de învățământ, cunoașterea caracteristicilor fiecărei tulburări, instrumente în depistarea precoce, strategii didactice de dezvoltare și ajutor compensativ.

ORDIN Nr. 3124/2017 din 20.01. 2017

Cap. IV Formarea cadrelor didactice

ISJ coordonează instituţiile subordonate, pentru garantarea dreptului la educaţie al elevilor cu TSI.

ORDIN Nr. 3124/2017 din 20.01. 2017

Cap. V Rolul factorilor de coordonare, îndrumare, control și intervenție

la nivelul școlii:

- se constituie echipe multidisciplinare formate din TUTORI DE ÎNVĂȚARE (profesori de sprijin/consilieri școlari/ psihologi/cadre didactice formate în domeniul TSI) – Art 30 lit. b;


- directorul școlii desemnează, dintre profesori, responsabili curriculari cu competențe în TSI în clasele unde sunt elevi cu TSI ( Art 31)

la nivelul CJRAE:

se organizează CCP – asigură comunicarea între specialiști, școli, familii, ptr diagnosticare și reabilitare;consilierul școlar, ca TUTORE DE ÎNVĂȚARE:

* asigură sensibilizarea, aprofundarea tematicilor specifice și a sprijinului necesar cadrelor didactice direct implicate ( art. 33 lit a);

* dacă are un parcurs de formare adecvat domeniului TSI (prin formare inițială, continuă, sau practică didactică în context) este persoană resursă;

* în relația cu Consiliul Profesoral, oferă:
- consiliere privind instrumentele și măsurile compensatorii,
- suport în elaborarea planului personalizat,
- informări cu privire la site-uri și platforme pentru bune practici în TSI,
- sprijin și consiliere în conceperea celor mai adecvate strategii didactice de potențare și suport compensativ.
,

ORDIN Nr. 3124/2017 din 20.01. 2017

Anexa 1 . Instrumente metodologice pentru identificarea persoanelor cu risc de diagnosticare a TSI

Anexa 2 . Îndrumător pentru recomandarea/ asigurarea instrumentelor compensatorii, măsurilor de dispensare, evaluare adaptată

Anexe

DISTRIBUTION OF HOURS

Anexa 1 . Instrumente metodologice pentru identificarea persoanelor cu risc de diagnosticare a TSI

ORDIN Nr. 3124/2017 din 20.01. 2017

DISTRIBUTION OF HOURS

Anexa 2 . Îndrumător pentru recomandarea/ asigurarea instrumentelor compensatorii, măsurilor de dispensare, evaluare adaptată

ORDIN Nr. 3124/2017 din 20.01. 2017

1. Cu privire la parcursul dumneavoastră de formare profesională, vă rugăm să ne sprijiniți în a cunoaște datele relative la posibilele competențe dobândite în domeniul TSI, până în prezent, prin :

Chestionar - competențe în domeniul TSI

( feb 2020)

55 respondenți

1.1- formare inițială universitară (ex: psihopedagogie specială)


1.2. - cursuri de formare continua în domeniul TSI

1.3.- practica profesională în con-textul lucrului cu copilul cu TSI

13 respondenți

22 respondenți

( din care 7 au și formare inițială)

23 respondenți

( din care 10 nu au foramre)

2. Vă rugăm să ne comunicați dacă ați fi interesați de parcurgerea unui curs de formare continuă în acest domeniu.

Chestionar - competențe în domeniul TSI

( feb 2020)

55 respondenți

53 respondenți din 55 și-au exprimat interesul

268 elevi identificați cu TSI

3. Vă rugăm să ne specificați câți copii/elevi cu CES din școala dumneavoastră, prezintă și TSI?

(dentificați în Certificatul de orientare școlară și profesională, la litera c) ”tulburări /dificultăți de învățare”, mențiuni precum: tulburări instrumentale, dislalie, disgrafie, discalculie)

alte resurse utile...

pe site CJRAE Bacău
- CJAP -
Compartiment Consiliere Parentală