Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

XLVI Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Stefana Czarnieckiego

Start

O szkole

Sekretariat

Galeria

Uczniowie
o szkole

propozycje klas

Dyrekcja

 • XLVI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie powstało w 1960 r.
 • Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24 października 1960 r. wniesiono postulat o nadanie szkole imienia hetmana Stefana Czarnieckiego.
 • W budynku znajdującym się przy ul. Żuromińskiej 4 uczymy się od 30 lat.
 • Od początku istnienia szkoła czynnie włączała się w lokalne życie i pracowała na rzecz najbliższego środowiska.
 • Szkoła tętni życiem, z każdym rokiem przybywa oddziałów, a wzrastająca liczba uczniów jest najlepszym dowodem, że placówka rozwija się dynamicznie.
 • Dyrektor Marek Nocuła, od 2005 roku tworzy na Targówku nowoczesną, nastawionej na nauczanie języków - szkoły XXI wieku.
 • Dziś liceum dysponuje atrakcyjną ofertą edukacyjną, która w ostatnich dwóch latach zaskarbiła sobie uznanie nie tylko młodzieży, lecz także rodziców i lokalnych władz.
 • Oferta językowa szkoły obejmuje sześć języków: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski i włoski.

O szkole

wirtualny spacer


Dyrekcja

Dyrektor szkoły
Marek Nocuła

Wicedyrektor
Beata Papis

Wicedyrektor
Małgorzata Muter

Sekretariat

Katarzyna
Załakocka

Propozycje klas

wstępna dwujęzyczna z jęz. hiszpańskim

AH P

0

wstępna dwujęzyczna z jęz. niemieckim

AN P

0

1

1

1

1

1

1

1

AH P

AN P

B P

BM P

C P

D P

F P

dwujęzyczna z jęz. niemieckim

dwujęzyczna z jęz. hiszpańskim

psychologiczno-pedagogiczna

biologiczno-medyczna

teatralno-artystyczna

dziennikarsko-kulturoznawcza

menedżerska

Start

Start

Start

Start

Start

Start

Start

Start

Start

Wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim

 • opanować język hiszpański w stopniu umożliwiającym zdanie matury dwujęzycznej z języka i przedmiotów dwujęzycznych
 • poznać i zrozumieć kulturę państw hiszpańskojęzycznych
 • pogłębić wiedzę z zakresu literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej
 • rozwijać zainteresowania z dziedziny historii powszechnej i krajów hiszpańskojęzycznych
 • zapoznać się ze specyfiką zawodu tłumacza
 • rozwijać swoją kreatywność w czasie licznych zajęć pozalekcyjnych związanych ze specyfiką klasy:

W klasie dwujęzycznej z językiem hiszpańskim uczeń będzie mógł:

 • warsztatów językowo-manualnych z realioznawstwa państw hiszpańskojęzycznych
 • tłumaczenia tekstów użytkowych i literackich
 • warsztatów tanecznych (flamenco i wybrane tańce latynoskie)
 • tworzenia i aktualizowania hiszpańskojęzycznej strony internetowej

Wstępna dwujęzyczna z językiem niemieckim

W klasie dwujęzycznej z językiem niemieckim uczeń będzie mógł:

 • opanować język niemiecki w stopniu umożliwiającym zdanie matury dwujęzycznej z języka niemieckiego i przedmiotów dwujęzycznych
 • poznać i zrozumieć kulturę państw niemieckojęzycznych
 • nawiązywać kontakty z niemieckojęzycznymi rówieśnikami dzięki wymianom międzynarodowym oraz wyjazdom do Niemiec i Austrii
 • kształcić umiejętności z zakresu języka i literatury
 • rozwijać zainteresowania z dziedziny historii powszechnej i historii Unii Europejskiej
 • zapoznać się ze specyfiką zawodu tłumacza
 • rozwijać swoją kreatywność w czasie licznych zajęć pozalekcyjnych związanych ze specyfiką klasy:

 • warsztatów językowo-manualnych z realioznawstwa państw niemieckojęzycznych
 • tłumaczenia tekstów użytkowych i literackich
 • tworzenia i aktualizowania niemieckojęzycznej strony internetowej

Dwujęzyczna z językiem hiszpańskim

W klasie dwujęzycznej z językiem hiszpańskim uczeń będzie mógł:

 • opanować język hiszpański w stopniu umożliwiającym zdanie matury dwujęzycznej z języka
  i przedmiotów dwujęzycznych
 • poznać i zrozumieć kulturę państw hiszpańskojęzycznych
 • pogłębić wiedzę z zakresu literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej
 • rozwijać zainteresowania z dziedziny historii powszechnej i krajów hiszpańskojęzycznych
 • zapoznać się ze specyfiką zawodu tłumacza
 • rozwijać swoją kreatywność w czasie licznych zajęć pozalekcyjnych związanych ze specyfiką klasy:

 • warsztatów językowo-manualnych z realioznawstwa państw hiszpańskojęzycznych
 • tłumaczenia tekstów użytkowych i literackich
 • warsztatów tanecznych (flamenco i wybrane tańce latynoskie)
 • tworzenia i aktualizowania hiszpańskojęzycznej strony internetowej

Dwujęzyczna z językiem niemieckim

W klasie dwujęzycznej z językiem niemieckim uczeń będzie mógł:

 • opanować język niemiecki w stopniu umożliwiającym zdanie matury dwujęzycznej z języka niemieckiego i przedmiotów dwujęzycznych
 • poznać i zrozumieć kulturę państw niemieckojęzycznych
 • nawiązywać kontakty z niemieckojęzycznymi rówieśnikami dzięki wymianom międzynarodowym oraz wyjazdom do Niemiec i Austrii
 • kształcić umiejętności z zakresu języka i literatury
 • rozwijać zainteresowania z dziedziny historii powszechnej i historii Unii Europejskiej
 • zapoznać się ze specyfiką zawodu tłumacza
 • rozwijać swoją kreatywność w czasie licznych zajęć pozalekcyjnych związanych ze specyfiką klasy:

 • warsztatów językowo-manualnych z realioznawstwa państw niemieckojęzycznych
 • tłumaczenia tekstów użytkowych i literackich
 • tworzenia i aktualizowania niemieckojęzycznej strony internetowej

Psychologiczno-pedagogiczna

 • łączyć wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki z praktykami w przedszkolach i szkołach
 • zdobyć wiedzę z dziedziny psychologii i pedagogiki
 • rozwijać zainteresowania oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze
 • zapoznać się ze specyfiką pracy w zawodzie nauczycielskim
 • kształcić umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych

oferta językowa

W klasie psychologiczno-pedagogicznej uczeń będzie mógł:

Oferta językowa

język rosyjski


język francuski

język włoski


język hiszpański


język niemiecki


Biologiczno-medyczna

 • opanowują wiedzę z zakresu biologii i chemii w stopniu umożliwiającym kontynuację nauki na kierunkach medycznych i przyrodniczych takich jak medycyna, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, biotechnologia, kosmetologia, inżynieria środowiska, żywienie człowieka, technologia energii odnawialnej
 • poznają specyfikę zawodów na podbudowie wiedzy medycznej i przyrodniczej
 • rozwijają zainteresowania proekologiczne i prozdrowotne
 • kształcą umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego
 • rozwijają swoją kreatywność przez działania promujące idee zdrowego stylu życia i zrównoważonego rozwoju świata

W klasie biologiczno-medycznej uczniowie:

oferta językowa

edukacja ekologiczna

Oferta językowa

język rosyjski


język francuski

język włoski


język hiszpański


język niemiecki


Edukacja ekologiczna

Dzień pustej klasy

przyroda
w obiektywie uczniów

Sprzątanie świata

ciekawe lekcje

Tydzień uczniowskiej supermocy

Sprzątanie świata

Dzień pustej klasy

Ciekawe lekcje

Tydzień uczniowskiej supermocy

Przyroda w obiektywie uczniów

Dziennikarsko-kulturoznawcza

 • kształcić umiejętności komunikowania w szerokim zakresie
 • zapoznać się z warsztatem pracy dziennikarza prasowego, radiowego lub telewizyjnego
 • doskonalić umiejętności tworzenia gatunków dziennikarskich oraz podstawowych komunikatów medialnych
 • poznać media i ich wpływ na życie człowieka
 • zdobyć wiedzę z zakresu filmu i teatru
 • rozwijać zainteresowania z dziedziny filozofii, historii starożytnej i nowożytnej
 • poznać malarstwo, rzeźbę i architekturę polską i światową
 • kształcić umiejętności z zakresu języka i literatury
 • posiąść wiedzę z historii muzyki
 • wzbogacić wiadomości dotyczące religii świata
 • uczestniczyć w następujących zajęciach pozalekcyjnych: kole teatralnym, historycznym, fotograficznym, dziennikarskim, muzycznym
 • współpracować z redakcją gazetki szkolnej „Hetmańczycy”

W klasie dziennikarsko-kulturoznawczej uczeń będzie mógł:

oferta językowa

Oferta językowa

język rosyjski


język francuski

język włoski


język hiszpański


język niemiecki


Menedżerska

 • kształcić umiejętność komunikowania się oraz wykorzystywania różnych urządzeń w technologii informacyjnej
 • planować własną karierę zawodową
 • zdobyć wiadomości z dziedziny ekonomii i finansów
 • podejmować rolę lidera w sferach aktywności zawodowej i społecznej
 • poznać podstawy rachunkowości, ekonomii, zarządzania
 • korzystać z nowoczesnych pracowni komputerowych
 • współpracować z Klubem Pracy, Ochotniczym Hufcem Pracy oraz Fundacją Młodzieży Przedsiębiorczości
 • brać udział w warsztatach z zakresu poradnictwa zawodowego
 • odbyć praktyki zawodowe podczas „Dnia Przedsiębiorczości”

W klasie menedżersko-informatycznej uczeń będzie mógł:

Teatralno-artystyczna

 • kształcić umiejętności komunikowania się w szerokim zakresie
 • poznać media i ich wpływ na życie człowieka
 • zdobyć wiedzę z zakresu filmu i teatru
 • rozwijać zainteresowania z dziedziny sztuki, filozofii, historii starożytnej i nowożytnej
 • poznać malarstwo, rzeźbę i architekturę polską i światową
 • kształcić umiejętności z zakresu języka i literatury
 • posiąść wiedzę z historii muzyki i sztuki
 • wzbogacić wiadomości dotyczące religii świata
 • uczestniczyć w następujących zajęciach pozalekcyjnych: kole teatralnym, historycznym, fotograficznym, muzycznym

W klasie teatralnej będziesz mógł:

oferta językowa

Oferta językowa

język rosyjski


język francuski

język włoski


język hiszpański


język niemiecki


Galeria

nasze szkolne korytarze

Biblioteka

Sale lekcyjne

siłownia

pokój nauczycielski

sala gimnastyczna

Pokój nauczycielski

... i inni

Dawid Wysokiński

(język angielski)

Agnieszka Stępień

(informatyka)

Beata Papis

(wychowanie fizyczne, wdż)

Jelena Wysokińska

(język rosyjski)

Joanna Fidzińska

(biologia, przyroda, chemia)

Katarzyna Suszek-Urbańska

(język rosyjski)

Katarzyna Wlazłowska

(informatyka)

Hanna Zarzecka

(religia)

Monika Ząbecka

(pedagogika z psychologią)

Małgorzata Muter

(historia)

Piotr Kaczmarczyk

(edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne)

Aleksandra Tworek

(język włoski)

Arkadiusz Ząbecki

(wychowanie fizyczne)

Marek Nocuła

(język niemiecki, wychowanie fizyczne)

Biblioteka

Sala gimnastyczna

Siłownia

Sale lekcyjne

Nasze szkolne korytarze

Uczniowie o szkole...