Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

Start

O szkole

Dyrekcja

Uczniowie o szkole

Sekretariat

propozycje klas

Galeria

XLVI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie powstało w 1960 r.Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24 października 1960 r. wniesiono postulat o nadanie szkole imienia hetmana Stefana Czarnieckiego.W budynku znajdującym się przy ul. Żuromińskiej 4 uczymy się od 30 lat.Od początku istnienia szkoła czynnie włączała się w lokalne życie i pracowała na rzecz najbliższego środowiska.Szkoła tętni życiem, z każdym rokiem przybywa oddziałów, a wzrastająca liczba uczniów jest najlepszym dowodem, że placówka rozwija się dynamicznie.Dyrektor Marek Nocuła, od 2005 roku tworzy na Targówku nowoczesną, nastawionej na nauczanie języków - szkoły XXI wieku.Dziś liceum dysponuje atrakcyjną ofertą edukacyjną, która w ostatnich dwóch latach zaskarbiła sobie uznanie nie tylko młodzieży, lecz także rodziców i lokalnych władz.Oferta językowa szkoły obejmuje sześć języków: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski i włoski.

O szkole

wirtualny spacer

Dyrekcja

Dyrektor szkołyMarek Nocuła

WicedyrektorBeata Papis

WicedyrektorMałgorzata Muter

Sekretariat

KatarzynaZałakocka

Propozycje klas

wstępna dwujęzyczna z jęz. hiszpańskim

AH P

0

wstępna dwujęzyczna z jęz. niemieckim

AN P

0

1

1

1

1

1

1

1

AH P

AN P

B P

BM P

C P

D P

F P

dwujęzyczna z jęz. niemieckim

dwujęzyczna z jęz. hiszpańskim

psychologiczno-pedagogiczna

biologiczno-medyczna

teatralno-artystyczna

dziennikarsko-kulturoznawcza

menedżerska

Start

Start

Start

Start

Start

Start

Start

Start

Start

Wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim

opanować język hiszpański w stopniu umożliwiającym zdanie matury dwujęzycznej z języka i przedmiotów dwujęzycznychpoznać i zrozumieć kulturę państw hiszpańskojęzycznych pogłębić wiedzę z zakresu literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej rozwijać zainteresowania z dziedziny historii powszechnej i krajów hiszpańskojęzycznych zapoznać się ze specyfiką zawodu tłumacza rozwijać swoją kreatywność w czasie licznych zajęć pozalekcyjnych związanych ze specyfiką klasy:

W klasie dwujęzycznej z językiem hiszpańskim uczeń będzie mógł:

warsztatów językowo-manualnych z realioznawstwa państw hiszpańskojęzycznych tłumaczenia tekstów użytkowych i literackich warsztatów tanecznych (flamenco i wybrane tańce latynoskie) tworzenia i aktualizowania hiszpańskojęzycznej strony internetowej

Wstępna dwujęzyczna z językiem niemieckim

W klasie dwujęzycznej z językiem niemieckim uczeń będzie mógł:

opanować język niemiecki w stopniu umożliwiającym zdanie matury dwujęzycznej z języka niemieckiego i przedmiotów dwujęzycznychpoznać i zrozumieć kulturę państw niemieckojęzycznychnawiązywać kontakty z niemieckojęzycznymi rówieśnikami dzięki wymianommiędzynarodowym oraz wyjazdom do Niemiec i Austriikształcić umiejętności z zakresu języka i literatury rozwijać zainteresowania z dziedziny historii powszechnej i historii Unii Europejskiej zapoznać się ze specyfiką zawodu tłumacza rozwijać swoją kreatywność w czasie licznych zajęć pozalekcyjnych związanych ze specyfiką klasy:

warsztatów językowo-manualnych z realioznawstwa państw niemieckojęzycznychtłumaczenia tekstów użytkowych i literackich tworzenia i aktualizowania niemieckojęzycznej strony internetowej

Dwujęzyczna z językiem hiszpańskim

W klasie dwujęzycznej z językiem hiszpańskim uczeń będzie mógł:

opanować język hiszpański w stopniu umożliwiającym zdanie matury dwujęzycznej z języka i przedmiotów dwujęzycznychpoznać i zrozumieć kulturę państw hiszpańskojęzycznych pogłębić wiedzę z zakresu literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej rozwijać zainteresowania z dziedziny historii powszechnej i krajów hiszpańskojęzycznych zapoznać się ze specyfiką zawodu tłumacza rozwijać swoją kreatywność w czasie licznych zajęć pozalekcyjnych związanych ze specyfiką klasy:

warsztatów językowo-manualnych z realioznawstwa państw hiszpańskojęzycznych tłumaczenia tekstów użytkowych i literackich warsztatów tanecznych (flamenco i wybrane tańce latynoskie) tworzenia i aktualizowania hiszpańskojęzycznej strony internetowej

Dwujęzyczna z językiem niemieckim

W klasie dwujęzycznej z językiem niemieckim uczeń będzie mógł:

opanować język niemiecki w stopniu umożliwiającym zdanie matury dwujęzycznej z języka niemieckiego i przedmiotów dwujęzycznychpoznać i zrozumieć kulturę państw niemieckojęzycznychnawiązywać kontakty z niemieckojęzycznymi rówieśnikami dzięki wymianommiędzynarodowym oraz wyjazdom do Niemiec i Austriikształcić umiejętności z zakresu języka i literatury rozwijać zainteresowania z dziedziny historii powszechnej i historii Unii Europejskiej zapoznać się ze specyfiką zawodu tłumacza rozwijać swoją kreatywność w czasie licznych zajęć pozalekcyjnych związanych ze specyfiką klasy:

warsztatów językowo-manualnych z realioznawstwa państw niemieckojęzycznychtłumaczenia tekstów użytkowych i literackich tworzenia i aktualizowania niemieckojęzycznej strony internetowej

Psychologiczno-pedagogiczna

oferta językowa

łączyć wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki z praktykami w przedszkolach i szkołachzdobyć wiedzę z dziedziny psychologii i pedagogiki rozwijać zainteresowania oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze zapoznać się ze specyfiką pracy w zawodzie nauczycielskim kształcić umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych

W klasie psychologiczno-pedagogicznej uczeń będzie mógł:

Oferta językowa

język rosyjski

język francuski

język włoski

język hiszpański

język niemiecki

Biologiczno-medyczna

opanowują wiedzę z zakresu biologii i chemii w stopniu umożliwiającym kontynuację nauki na kierunkach medycznych i przyrodniczych takich jak medycyna, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, biotechnologia, kosmetologia, inżynieria środowiska, żywienie człowieka, technologia energii odnawialnejpoznają specyfikę zawodów na podbudowie wiedzy medycznej i przyrodniczejrozwijają zainteresowania proekologiczne i prozdrowotne kształcą umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego rozwijają swoją kreatywność przez działania promujące idee zdrowego stylu życia i zrównoważonego rozwoju świata

W klasie biologiczno-medycznej uczniowie:

oferta językowa

edukacja ekologiczna

Oferta językowa

język rosyjski

język francuski

język włoski

język hiszpański

język niemiecki

Edukacja ekologiczna

Sprzątanie świata

Tydzień uczniowskiej supermocy

Dzień pustej klasy

ciekawe lekcje

przyroda w obiektywie uczniów

Sprzątanie świata

Dzień pustej klasy

Ciekawe lekcje

Tydzień uczniowskiej supermocy

Przyroda w obiektywie uczniów

Dziennikarsko-kulturoznawcza

kształcić umiejętności komunikowania w szerokim zakresiezapoznać się z warsztatem pracy dziennikarza prasowego, radiowego lub telewizyjnego doskonalić umiejętności tworzenia gatunków dziennikarskich oraz podstawowychkomunikatów medialnychpoznać media i ich wpływ na życie człowieka zdobyć wiedzę z zakresu filmu i teatru rozwijać zainteresowania z dziedziny filozofii, historii starożytnej i nowożytnej poznać malarstwo, rzeźbę i architekturę polską i światową kształcić umiejętności z zakresu języka i literatury posiąść wiedzę z historii muzyki wzbogacić wiadomości dotyczące religii świata uczestniczyć w następujących zajęciach pozalekcyjnych: kole teatralnym, historycznym, fotograficznym, dziennikarskim, muzycznym współpracować z redakcją gazetki szkolnej „Hetmańczycy”

W klasie dziennikarsko-kulturoznawczej uczeń będzie mógł:

oferta językowa

Oferta językowa

język rosyjski

język francuski

język włoski

język hiszpański

język niemiecki

Menedżerska

kształcić umiejętność komunikowania się oraz wykorzystywaniaróżnych urządzeń w technologii informacyjnejplanować własną karierę zawodową zdobyć wiadomości z dziedziny ekonomii i finansów podejmować rolę lidera w sferach aktywności zawodowej i społecznej poznać podstawy rachunkowości, ekonomii, zarządzania korzystać z nowoczesnych pracowni komputerowych współpracować z Klubem Pracy, Ochotniczym Hufcem Pracy oraz FundacjąMłodzieży Przedsiębiorczościbrać udział w warsztatach z zakresu poradnictwa zawodowego odbyć praktyki zawodowe podczas „Dnia Przedsiębiorczości”

W klasie menedżersko-informatycznej uczeń będzie mógł:

Teatralno-artystyczna

kształcić umiejętności komunikowania się w szerokim zakresiepoznać media i ich wpływ na życie człowieka zdobyć wiedzę z zakresu filmu i teatru rozwijać zainteresowania z dziedziny sztuki, filozofii, historii starożytnej i nowożytnej poznać malarstwo, rzeźbę i architekturę polską i światową kształcić umiejętności z zakresu języka i literatury posiąść wiedzę z historii muzyki i sztuki wzbogacić wiadomości dotyczące religii świata uczestniczyć w następujących zajęciach pozalekcyjnych: kole teatralnym, historycznym, fotograficznym, muzycznym

oferta językowa

W klasie teatralnej będziesz mógł:

Oferta językowa

język rosyjski

język francuski

język włoski

język hiszpański

język niemiecki

Galeria

Sale lekcyjne

sala gimnastyczna

siłownia

nasze szkolne korytarze

Biblioteka

pokój nauczycielski

Pokój nauczycielski

... i inni

Agnieszka Stępień(informatyka)

Beata Papis(wychowanie fizyczne, wdż)

Dawid Wysokiński(język angielski)

Jelena Wysokińska(język rosyjski)

Joanna Fidzińska(biologia, przyroda, chemia)

Katarzyna Suszek-Urbańska(język rosyjski)

Katarzyna Wlazłowska(informatyka)

Hanna Zarzecka(religia)

Monika Ząbecka(pedagogika z psychologią)

Małgorzata Muter(historia)

Piotr Kaczmarczyk(edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne)

Aleksandra Tworek(język włoski)

Arkadiusz Ząbecki(wychowanie fizyczne)

Marek Nocuła(język niemiecki, wychowanie fizyczne)

Biblioteka

Sala gimnastyczna

Siłownia

Sale lekcyjne

Nasze szkolne korytarze

Uczniowie o szkole...