Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Posłuchaj szumu wiatru,czyli o dźwiękonaśladownictwie

Julian Tuwim "Dwa wiatry"

Wyobraź sobie

Cele lekcji

Obejrzyj

Zastanów się

W domu

Zapisz

Cele lekcji

1. Dowiesz się, czym jest i czemu służy dźwiękonaśladownictwo w wierszu.2.Wskażesz wyrazy dźwiękonaśladowcze w wierszu i objaśnisz ich rolę.3. Podasz wyrazy dźwiękonaśladowczeużywane w języku potocznym.

Cel osiągnięty!

Wyobraź sobie

Jak reaguje na wiatr?

Co to za roślina?

Czy każdy wiatr jest taki sam?

Obejrzyj

Obejrzyj piosenkę do słów wiersza Juliana Tuwima.

Jak muzyka podkreśla różnicę między oboma wiatrami?

Jakie słowa zostały użyte do opisu działania każdego z wiatrów?

Zastanów się

Zapisz

Uosobienie (personifikacja) -nadawanie cech ludzkich zwierzętom, roślinom lub przedmiotom.Wyraz dźwiękonaśladowczy to wyraz naśladujący swoim brzmieniem rzeczywisty dźwięk.

W domu

1. Lubisz zachody słońca? Jeśli masz jakieś ładne zdjęcie, przedstawiające ten widok, zamieść je w kanale "Projekty".2. Napisz dwa zdania na temat każdego z wiatrów na ilustracji. W opisie użyj uosobienia i wyrazów dźwiękonaśladowczych.

Czy osiągnęliśmy zamierzony cel lekcji?