Want to make creations as awesome as this one?

Projekat OŠ'Vuk Karadžić''

Transcript

Točak znanja se pokreće

Projektni zadatak OŠ ''Vuk Karadžić'' Beograd

točak

START

Autori projekta

Učenici V, VI i VIII razredaMentoriBiljana Kojić, nastavnica matematike;Marina Lakčević, nastavnica informatike i tehnike i tehnologije.

Cilj projekta

*Napraviti maketu kinoprojektora uz koju se prikazaje film o svim aktivnostima u toku realizacije projekta.*Napraviti i odštampati Katalog o aktivnostima u toku realizacije projekta.

Ishodi

Učenik će ovladati veštinom:- istraživačkog pristupa pri sticanju znanja i prikupljanju pouzdanih i relevantnih podataka;- povezivanja znanja o krugu i elementima kruga, valjku i elementima valjka sa podacima dobijenim u toku istraživanja i da ih primeni u praktičnom radu;-usvajanja i korišćenja različitih softverskih alata.

Plan

Plan rada na projektu implementiran je u globalni i operativne planove za predmete: Matematika, Informatika i Tehnika i tehnologija u školskoj 2020/2021. godini.

Međupredmetne korelacije

Matematka, Informatika, Tehnika i tehnologija, Istorija, Biologija, Likovna kultura

Kompentencije

Osim kompentencija koje se podrazumevaju: rešavanja problema, saradnje, komunikacije, digitalnih i estetički kompentencija, posebno ističemo:-rad sa podacima (korišćenje različitih izvora, selektovanje, obrada, prezentovanje, čuvanje privatnosti)-preduzimljivost i orijentisanost prema preduzetništvu.

prevući kursorom preko teksta radi dodatnih informacija

Osnovni podaci o projektu

Kalendar aktivnosti

2021

Januar

Selekcija primljenih motivacionih pisama, predloženih skica točka, prezentacije projektnih ideja, na osnovu pstavljenih kriterijuma i okupljanje tima do 18.01.2021.Formiranje projektnog tima 21.01.2021.

FEBRUAR

Matematika-krug, elementi kruga;Tehnika i tehnologija-tehnički crteži izabranog modela točka;Informatika- Word, Paint 3D,GeoGebra.Slobodne aktivnosti u boravku, II razred.

MART

Matematika:Statističko predstavljanje podataka, četvorougao;Informatika:Scratch,Cinderella,Sketch-Up;Tehnika i tehnologija: Makete točka od hamera.

APRIL

Matematika-valjak, elemeti valjka, statistika;Tehnika i tehnologija-Informatika-Canva, Renderforest, Storyjumper,Ourboox,Tinkercad, Ultimate Cura.

MAJ

Matematika-istraživački rad na temu Filmska traka, statističko predstavljanje dobijenih podataka;Informatika-Bezbednost korišćenja sadržaja na internetu, selekcija informacija i poštovanje autorskih prava.Tehnika i tehnologija-Likovna kultura- priprema rekvizita za lutkarsku predstavu-istaknuti točkovi na kolima.

JUN

Izložba svih radova u školi.Štampanje Kataloga o aktivnostima u toku projekta.

Aktivnosti učenika i nastavnika planirane su globalnim i operativnim planovima za predmete: Matematika, Informatika i Tehnika i tehnologija.

Kliknuti preko teksta ili slike radi dodatnih informacija

Autor filma Nađa Jokić V-4

Među mnogim predlozima za realizaciju projekta na temu Točak, izdvojio se kao najbolji, predlog Točkovi kinoprojektora.

Točak pokreće svet, a mi smo pokrenuli točak znanja.

Geometrija u ravni

Matematički pojmovi

Rotacija

Svaka tačka na točku kinoprojektora rotira za pun ugao,tj obiđe ceo krug, a dužina pređenog puta jednaka je obimu kruga.Traka obmotana oko osovine se odmotava istom brzinom.U toku istraživanja rotacije koncentričnih krugova učenici su pokušavali da uočeAristotelov paradoks.Planirano i obrađeno na časovim dodatne nastave u V, VI i VIII razredu.

Geometrija u prostoru

Četvorougao

Filmska traka-pravougaonikKadrovi- kvadratiPlanirano i obrađeno na časovima matematike u V i VI razredu.

Krug i elementi kruga

Točak kinoprojektorapoprečni presek-krugprečnika 2r=20cm,osovina ima za poprečni presek-krug prečnika 2r=2cm,Ovi krugovi su koncentrični krugovi.Otvor na točku je:- krug prečnika r=3cm otvor na točkuPerforacija duž ivica filmske trake-krugovir=2mm, centralno rastojanjed=4.5mm.Planirano i obrađeno na časovima u V i VI razredu.

Valjak

Glavni par točkova:valjak prečnika osnove 2r=20cm; debljine/ visine H=3mm, sa šupljinama oblika krugova, prečnika r1=3cm...Osovina:šuplji valjak debljine d=3mm, spoljašnjeg poluprečnika r, =2cm, dužine H1=12cmMaterijal-plastikaPovršina jednog točka: P=579.16 centimetara kvadratnihZapremina:V=81.5 centimetara kubnih

Prevući kursorom preko teksta ili slike radi dodatnih informacija

GeoGebra

GeoGebra

GeoGebra

Rad učeniceTare Joksović VIII-4

Matematički pojmovi-statistika

Tema Statistika koja podrazumeva prikupljanje i predstavljanje statističkih podataka obrađena na časovima matematike u VI i VIII razredu.

+ INFO

1

Filmska traka

Filmska traka je višeslojni materijal za snimanje i reprodukciju filma fotografskim postupkom.

Formati filmske trake

ProizvođačiFormatRazmera stranicaDimenzija slikeGodinaTh.A.Edison/W.K.Dickson/G.Fastman35mm1.33:118x24mm1889Pathe Cinema9.5mm1.30:18.50x6.50mm1922Eastman Kodak16mm1.36:110.26x7.49mm1923Nepoznato8mm1.36:14.78x3.51mm1932Panavision65/70mm2.30:152.63x23.01mm1960Eastman Kodaksuper 8mm1:36:15.77x4.22mm1965

2

Filmska traka

Filmska traka se sastoji od podloge i fotografskog ili emulzijskog sloja.

Filmovi koji su bili dostupni 2020. godine

3

Filmska traka

Filmska traka može biti različitih formata. Sa strane je perforirana da bi se precizno kretala kroz kameru.

Ekspozicija

Ekspozicija je broj slika koje je moguće slikati jednim filmom.

Godine dostupnosti za upotrebufilmova određenih formata

Formati filma

Veličina kotura filmske trake u odnosu na vreme trajanja snimka

Veličina kotura u inčimaTrajanje filma u minutama3504100520063007400

Vrste podloge, period korišćenja i osnovne karakteristike

Vrste podloge, godina korišćenja i karakteristike filmske trakeNitratAcetatPoliester1889-1950posle 1950posle1955Jak miris, zapaljivBezbedan, nije zapaljivVeoma izdržljiv i hemijski stabilan

Kliknuti preko teksta radi dodatnih informacija

Autori:Strahinja Tubić, VI-3;Uroš Flajs,VI-3;Sofija Marković, VI-3;Nađa Živković, VI-3;Marija Jovanović, VI-3.

Softverski alati

Word-za pisanje dokumentacije;PrezentacijaGenially;Album za dnevnik radaTrello;GeoGebra, Cinderellaza konstruisanje;Sketh-Up, za prikaz točkaTinkercadzakreiranje modela kao priprema za 3D štampu;Zafilmove- Postermywall,Renderforest,CanvaPopplet – Mind Map

Informatika

Aktivnosti planirane i obrađene na časovima Informatike u V, VI i VIII razredu.

Tinkercad

Tinkercad

Popplet – Mind Map

Canva

Postermywall

Cinderella

Informatika- filmovi o točku

Korelacija među predmetima.

Autor: Filip Babačev, V-4

Autor: Mihailo Lazić, V-4

Točkovi automobila koje vidmo na snimku, izgledaju nam kao da rotiraju unazad iako se auto kreće napred, usled takozvanog strob efekta.

Ako točak koji se okreće brzinom od 50 obrtaja u sekundi snimimo kamerom koja ima brzinu snimanja od 50 slika u sekundi, onda će nam na snimku izgledati kao da se točak uopšte ne okreće. Sofija Tomić VIII-3

Biologija

Mozak funkcioniše kao flmska kamera, može da snimi određeni broj slika u sekundi, tako da imamo utisak neprekidnog filma.

Istorija

Točak se pojavio relativno kasno i veruje se da je najvažnija stvar posle čovekovog uspravnog hoda. Točku su predhodili značajni izumi: igle za šivenje, tkanje platna, konopac, pletenje košara, čamci, pa čak i flauta.Prvi točkovi nisu korišćeni za prevoz. Postoje dokaazi da su najpre napravljeni grnčarski točkovi oko 3500. p.n.e. u Mesopotamiji, a kasnije su stari Grci smislili da ih koriste za kolica.Prvi zapisi o postojanju vozila sa točkovima potiču iz druge polovine 4. milenijuma p.n.e.

Točak kao takav ne postoji u prirodi, to je u potpunosti ljudska inovacija. Većina izuma inspirisana je svetom prirode, ali ne i točak.

Autor: Relja Vojnović, VI-3

Kliknuti preko teksta ili slike radi dodatnih informacija

Knjiga o projektu

Play

Play

Informatika

Knjiga o točku

Film o aktivnostima pri realizaciji projekta

Kliknuti preko slike ili teksta za dodatne informacije

Klikom na sličicu iznad može da se prelista digitalna knjiga o našem projektu napravljena promoću aplikacije Storyjumper.

Klikom na sličicu iznad može da se prelista digitalna knjiga o našem projektu napravljena promoću platforme Ourboox.

Tehnika i tehnologija

Tehnički crteži

Na časovima Tehnike i tehnologije, u okviru redovne nastave u V razredu, urađeni tehnički crteži sa tememom: Kinoprojektor.

Tehnika i tehnologija

Pravljenjemaketaod hamera

Čas praktičnog rada na temu Kinoprojektor, realizovan 15.03.2021. u odeljenju V-4.

Točak nije mašina, ali kada je postavljen na osovinu u spoju sa ležajem formira se točak sa osovinom, jedna od najjednostavnijih mašina. U izradi makete Kinoprojektora koristili smo točak da omogući pravilno i ravnomerno kretanje trake.

Individualni radoviučenikadrugograzreda

U toku meseca februara, u okviru slobodnih aktivnosti u produženom boravku, učenici II razreda su crtali točak.

Radovi učenika na temu točak pri pripremi snimanja lutkarske predstave

Na časovima Likovne kulture učenici su napravili lutkice i kola, istakavši točkove, kao rekvizite za lutkarsku predstavu koja je snimljena.Animacija uScratch-u, prikazuje točak na pozornici.

Likovno

Statistika

Učesnici

Učenici

RazredBroj učenikaPredmetV-323matematika, tehnika i tehnologijaV-421matematika, tehnika i tehnologija, informatikaVI-326matematika, tehnika i tehnologijaVIII-325matematika, informatika, tehnika i tehnologijaVIII-44matematikaII15produženi boravak učenikaUkupno114

Vreme

Broj realizovanih časova za izradu projekta u periodujanuar-maj 2021.

MatematikaInformatikaTehnika i tehnologijaodeljenjebroj časovaodeljenjebroj časovaodeljenjebroj časovaV-38V-34V-34V-44V-412V-410VI-36VI-310VI-36VIII-312VIII-314VIII-314VIII-45Ukupno354034

Materijali

prezentacije

Učenici su u okviru nastavne teme iz matematike Statistika, napravili i poslali veliki broj prezentacijau kojima su prikazali statističku obradu prikupljenih podataka na temu Točak. TemaTočkovi automobilaKinoprojektorFilmska trakaVodenični točakPanoramski točakUkupnoprezentacijaV razred21/2/5VI razred21122/17VII razred/3//25VIII razred253/4234Ukupno277126461

Nastavnici

1. Biljana Kojić2. Marina Lakčević3. Veselinka Miletić4. Branka Peruničić5. Marija Novaković6. Mirjana Sazdić

Kliknuti preko teksta za dodatne informacije

Katalog

Trello-dnevnik rada

Evaluacija

Zaključak

Ako bismo na trenutak uklonili sve točkove, savremeni život bi postao nezamisliv.Zašto se onda kaže ''Glup k'o točak''? Daša Anđelković V-4

Literatura i sadržaji sa interneta korišćeni su uz poštovanje autorskih prava

Уџбеници: Математика заV, VI, VII, VIIIразред основне школе, издавач Герундијум;Уџбеници: Информатика и рачунарство за V разред основне школе, издавач КлеттУџбеници: Информатика и рачунарство за VI, VII, VIII разред основне школе, издавач БигзУџбеници: Физика за VII и VIII разред основне школе, издавач КлеттУџбеници: Техника и технологија за V и VI разред основне школе, издавач ЕдукаУџбеници: Техничко и информатичко образовање за VII и VIII разред основне школе, издавач Едукаhttps://www.b92.net/zdravlje/vesti.php?yyyy=2012&mm=05&dd=26&nav_id=612903http://www.fizika5.net/images/sampledata/PDF/1101naucna_pitalica.pdfhttps://www.archives.gov/preservation/formats/video-identify-formats.html http://www.preservetodvd.com/blog/different-type-of-video-tape-formats/https://filmska.lzmk.hr/natuknica.aspx?ID=4240 https://www.filmovipreporuke.com/smisaoosmice/2-r60/ https://videotransfer.com/movietransfer.html https://psap.library.illinois.edu/collection-id-guide/film https://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/511/zanimljivosti/1174486/filmska-traka-i-fotofilm-od-sada-samo-u-muzejima.html https://stephenfollows.com/digital-vs-film-on-hollywood-movies/

Literatura

Točak

Zbog kombinovanog načina rada, veći broj aktivnosti je obavljen u toku nastave na daljinu,a sve je zabeleženo u Google Classroom.

Točak

Dobre strane našeg projekta

*Ojačali smo timski rad;*Razvijali smo kritičko mišljenje i samokritičnost;*Prevazilazili smo granice između nastavnih predmeta;*Učili smo da istražujemo, da vršimo selekciju prikupljenih podataka i da ih na najprikladniji način prikazujemo, unapredili smo veštinu rada sa podacima.