Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Programacións didácticas

curso 2020-2021

Filosofía

Administrativo

Francés

Ingles

Latin e grego

Lingua castela

Lingua galega

Matemáticas

Música

Relixión católica

Tecnoloxia

Xeografia e historia

Bioloxia e Xeoloxia

Debuxo

Economía

Educación Fisica

Electronica

Fisica e Quimica