Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ks.Michał Sopoćko

błogosławiony

Index

WSTĘP

1

życiorys

2

pomoc od pana jezusa

3

Duet

4

Dzienniczek

5

Obraz

6

okupacja

7

mural

8

film

9

odejście do Boga

10

Quiz

11

koniec

12

Michał Sopoćko - polski duchowny katolicki,
doktor habilitowany teologii, spowiednik świętej Faustyny Kowalskiej, apostoł Miłosierdzia Bożego, założyciel Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, błogosławiony Kościoła katolickiego.

15 lutego

wspomnienie w kalendarzu liturgicznym

Życiorys

Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888r. w Juszewszczyźnie (Nowosady), w rodzinie szlacheckiej pielęgnującej tradycje patriotyczne. Jego rodzice Wincenty i Emilia, byli ludźmi bardzo pobożnymi i dbali, by miłość do Boga i Kościoła przekazać dzieciom.

1

Pracował kolejno jako wikariusz w Taboryszkach (1914 - 1918)
Następnie jako kapelan Wojska Polskiego w Warszawie i Wilnie (1918 - 1932).

2

Przez pięć lat pełnił obowiązki ojca duchownego w Seminarium Duchownym w Wilnie
(1927 - 1932).

3

W 1933 roku w Wilnie, spotyka siostrę Faustynę.
Zostaje Jej kierownikiem duchowym.

4

POMOC OD PANA JEZUSA

„Oto jest pomoc widzialna dla ciebie na ziemi. On ci dopomoże spełnić wolę moją na ziemi” – mówił Pan Jezus do s. Faustyny, wskazując jej w widzeniu
ks. Michała Sopoćkę jako spowiednika i kierownika duchowego
(Dzienniczek, 53).

Święci w Duecie

"

W szerzeniu kultu do Miłosierdzia Bożego s.Faustyna i ks.Sopoćko wzajemnie się uzupełniali.
Zapamietaj!
s.Faustna była pierwszą adresatką objawień Chrystusa, a ks.Michał popularyzatorem i głosicielem prawdy o Bożym Miłosierdziu.

religijny duet

Spisanie "Dzienniczka"

+info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

+

+

+

dZIENNICZEK

+

Ks. Sopoćko poprosił ją też o spisywanie swoich doświadczeń mistycznych, dzięki czemu możemy dziś cieszyć się lekturą „Dzienniczka”…
„Przez niego rozsiewam pociechy dla dusz cierpiących, udręczonych. Przez niego upodobało mi się rozgłosić cześć dla miłosierdzia Mojego, a przez to dzieło Miłosierdzia więcej dusz do Mnie zbliży, aniżeli on dzień i noc rozgrzeszał aż do końca życia swego, bo tak pracowałby tylko do końca życia, a przez dzieło to pracował będzie do końca świata”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

obraz "Jezu Ufam Tobie"

Ks.Michał ułatwił
s. Faustynie kontakt z Eugeniuszem Kazimirowskim – malarzem, który namalował obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem „Jezu, ufam Tobie”.

Pomoc żydom

OKUPACJA

W czasie wojny ksiądz Michał Sopoćko pomagał w ratowaniu około stu Żydów, czym naraził się Niemcom i został skazany na rozstrzelanie. W 1942 musiał opuścić Wilno. Jeszcze przed wojną utrzymywał kontakty z Urszulą Ledóchowską, która była przełożoną zakonu urszulanek, teraz siostry pomogły mu znaleźć schronienie. Do roku 1944 przebywał w Czarnym Borze (teraz małe miasteczko w pobliżu Wilna) u Felicji Węsławowicz.

+

+

+

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

powtórzenie wiadomościKs. Michał Sopoćko zmarł 15 lutego 1975 r., w dzień imienin
s. Faustyny!

Został pogrzebany na cmentarzu parafii Wniebowzięcia NMP w Białymstoku.
30 listopada 1988 dokonano ekshumacji zwłok ks. Michała Sopoćki. Jego szczątki spoczywają obecnie w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Białymstoku
(dzielnica Białostoczek).

odejście do Pana Boga

Tablica pamiątkowa ku czci ks. Michała Sopoćki w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie

Quiz

wiedzy o ks.Michale

Kim był ks.Michał dla Faustyny?

Pytanie 1 z 5

spowiednikiem

wujkiem

nauczycielem śpiewu

SUPER

Następne
pytanie

Co kazał robić ks.Sopoćko
s.Faustynie?

Pytanie 2 z 5

przepisywać Psałterz

spisywać przeżycia w Dzienniczku

ciężko pracować w sadzie

Świetnie!

DALEJ

Kto namalował po raz pierwszy obraz
Miłosierdzia Bożego?

Pytanie 3 z 5

Adam
Chmielowski

Eugeniusz Kazimirowski

Wojciech Kossak

SUPER

dalej

Co podczas okupacji robił ks.Michał?

Pytanie 4 z 5

walczył

uciekł do Anglii

pomagał żydom

SUPER!

DALEJ

W którym dniu ks.Sopoćko zmarł?
W tym dniu są też obchodzone imieniny Faustyny!

Pytanie 5 z 5

15 lutego

14 lutego

13 lutego

TAK!

wyniki

wyniki quizu

0 poprwanych
odpowiedzi

Musisz
bardziej uważać podczas lekcji!

+info

1-2 poprawnie

Stać Cię na wiecej!

+info

3-4 poprawnie

Brawo!

+info

5 poprawnych
odpowiedzi

Jesteś geniuszem!

+info

Z Panem Bogiem!