Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

ברוכים הבאים למשחק האזנה שלב 1תמונות בתערוכה מאת מודֶסְט מוּסורְגְסְקִי

 

מוֹדֶסט מוּסוֹרְגְסְקִיהמלחין

1881-1839

וִיקְטוֹר הַרְטְמָןהצייר

1873-1834

.ויקטור הרטמן, חבר טוב של המלחין מודסט מוסורגסקי, היה אומן – צייר ואדריכל.הוא נפטר בגיל צעיר ולזכרו נערכה תערוכה ובה 400 מיצירותו.מורסורגסקי ביקר בתערוכה ובעיקבותה הלחין יצירה מוזיקלית – תמונות בתערוכה

מוסורגסקי כתב את היצירה תמונות בתערוכה לפסנתר

1873

מוֹרִיס רָאוֵול עיבדאת היצירה לתזמורת

 

1937-1875

תמונות מקוריות של הרטמן שנשמרו

איורים שצייר אבי כץ על פי שמות התמונות החסרות

פרומנדה 1

.הפרומנדה מתארת את מוסורגסקי מהלך בתערוכההאזינו לפרומנדה ודמיינו את עצמכם בתערוכה.צופים בתמונות ובמוצגים

.ככל שמאזינים יותר לקטעי היצירה, מכירים אותם יותר

.כלי הנגינה הבולטים בווידאו הם חצוצרה וקרנות יער:לאיזו משפחה שייכים כלים אלה? הקליקו על התשובה הנכונה

משפחת כל נשיפה מעץ

משפחת כלי נשיפה ממתכת

. הקליקו על הפרצוף שמתאר את תגובתך למוזיקה

לא נכון

נכון

הגמד

.הגמד שיצר הרטמן הוא מפצח אגוזים.האזינו וחישבו על המוזיקה שיצר מוסורגסקי כדי לתאר את אופיו של הגמד:האם המוזיקה?זורמת ברצף, ללא הפתעות

?מקוטעת, עם עצירות לא צפויות

?כמה פעמים הקשבתם לגמד?איזה פרצוף המתאר את תגובתך למוזיקה

לא נכון

נכון

פרומנדה 2

.האזינו לפרמנדה השניה והצטרפו אליה בשירה:האם שתי המנגינות שבקטע מוכרות לכם?מהפרומנדה הראשונה ?מהמנגינות של הגמד

?איזה פרצוף המתאר את תגובתך למוזיקה

לא נכון

נכון

הטירה העתיקה

.הרטמן טייל באיטליה וצייר טירה עתיקה.מוסורגסקי כתב מוזיקה באווירה שהוא דמיין על פי התמונה.זמזמו את המנגינות כאשר אתם מאזינים למוזיקה

איור: אבי כץ

:הכלים הבולטים במנגינה הראשונה הם?בסונים וסקסופון?כלי קשת

?איזה פרצוף המתאר את תגובתך למוזיקה

לא נכון

נכון

פרומנדה 3

המנגינות החוזרות של הפרומנדה יוצרות קשר בין הקטעים.שמתארים את הציורים של הרטמןהאזנה למוזיקה מוכרת מִשְׂרָה בדרך כלל!הרגשה נעימה. הקשיבו ותיהנו

איזה פרצוף המתאר את תגובתך למוזיקה

פרומנדה 3

המנגינות החוזרות של הפרומנדה יוצרות קשר בין הקטעים.שמתארים את הציורים של הרטמןהאזנה למוזיקה מוכרת מִשְׂרָה בדרך כלל!הרגשה נעימה. הקשיבו ותיהנו

איזה פרצוף המתאר את תגובתך למוזיקה

גן טיולרי

איור: אבי כץ

.הרטמן טייל בארצות שונות. כשהיה בצרפת אהב לבקר בגן הטיולרי בפריז.האזינו למוזיקה ונסו לדמיין מה מתרחש בגן

החלק הראשון של המוזיקה:בקטע זה אולי מתארת?דהירת סוסים?משחקי ילדים

איזה פרצוף המתאר את תגובתך למוזיקה

לא נכון

נכון

בידלו

.האזינו לקטע המתאר עגלת שוורים בפולין:כיצד אפשר לחוש שהעגלה מתקרבת ומתרחקת

איור: אבי כץ

.הטוּבּה הגדולה פותחת את הקטע בצלילים נמוכים

?איזה פרצוף המתאר את תגובתך למוזיקה

?המוזיקה מתחילה לאט, נעשית מהירה ושוב מאיטה?המוזיקה מתחילה בשקט, נעשית חזקה ושוב נחלשת

לא נכון

נכון

פרומנדה 4

הפרומנדה הרביעית ממשיכה את האווירה הכבדה של קטע הבידלו.אך מסתיימת בהפתעה

:ההפתעה בסיום היא

?שני צלילים נמוכים, ממושכים?שני צלילים גבוהים, מקוטעים

איזה פרצוף המתאר את תגובתך למוזיקה

האזינו למוזיקה עד דקה 35:14

לא נכון

נכון

בלט האפרוחים הבוקעים מקליפתם

:המלחין מתאר את האפרוחים

ציור: הרטמן

?בצלילים גבוהים, שקטים ומהירים?בצלילים נמוכים ואיטיים

?איזה פרצוף המתאר את תגובתך למוזיקה

לא נכון

נכון

שמואל גולדנברג ושמוילה

 

שמואל גולדנברג

שמוילה

מוסורגסקי מתאר את שתי התמונות הנפרדות ביצירה מוזיקלית אחת. תמונה אחת מתוארת בכלי קשת וכלי נשיפה, והשניה בצלילי חצוצרה עם עמעם.הקשיבו והבחינו בין התיאורים של שתי הדמויות

שני דיוקנים של הרטמן

:האם שומעים את הדמויות

האזינו עד דקה 2:15

איזה פרצוף המתאר את תגובתך למוזיקה

?תמיד בנפרד?לפעמים שתיהן יחד

.

לא נכון

נכון

'השוק בלימוז

הרטמן ביקר בשוק בעיר לימוז' שבצרפת. מוסורגסקי מתאר במוזיקה את הרעש וההמולה שבשוק ואת האנרגיה שמשדרים המוכרים והקונים

איור: אבי כץ

:המלחין יוצר זרימה של אנרגיהבצלילים מהירים וחזקים, ללא מנוחות.בצלילים איטיים, שקטים עם עצירות פתאומיות

איזה פרצוף המתאר את תגובתך למוזיקה

.

לא נכון

נכון

קטקומבות

בתמונה יש ניגודים בין אור לחושך. ביצירה של מוסורגסקי, הניגודים באים לידי ביטוי בשינויי עוצמה (צלילים חזקים, צלילים שקטים)

.הרטמן צייר את עצמו מטייל עם פנס בקטקומבות - מקומות קבורה בפריז

ציור: הרטמן

המנצח בסרט הווידאו מדגיש בתנועות ידיים:את הניגודים בין?צלילים מהירים לבין צלילים איטיים?צלילים חזקים לבין צלילים שקטים

איזה פרצוף המתאר את תגובתך למוזיקה

.

לא נכון

נכון

פרומנדה 5

.המנגינה של הפרומנדה פחות ברורה בקטע זה.האזינו ונסו לזהות את מנגינת הפרומנדה

האזינו עד דקה 3:33

איזה פרצוף המתאר את תגובתך למוזיקה

בקתה על כרעי תרנגולת

 

דמיינו את תעלוליה של המכשפה, בָּבָּה יַגָּהּ, על פי צלילי .היצירה של מוסורגסקי:במוזיקה שומעיםאנרגיה זורמת באופן אחידשינויים, עצירות לא צפויות, ומתח רבאשר יוצרים אנרגיה רבה עם זרימה קטועה

הבית על כרעי תרנגולתשעון בסגנון רוסי מאת הרטמן

האזינו עד דקה 3:25

איזה פרצוף המתאר את תגובתך למוזיקה

לא נכון

נכון

שער הגיבורים של קייב

השער הגדול של קייבמאת הרטמן

קטע הסיום של היצירה מתאר את גאוות הניצחון של החיילים הנכנסים דרך שער העיר. האזינו למוזיקה והצביעו בכל פעם על התמונה המתאימה. תמונת הנרות מסמלת זכרון וכבוד לחיילים שנפלו בקרב

כל חלק נשמע רק פעם אחתכל חלק נשמע מספר פעמים

איזה פרצוף המתאר את תגובתך למוזיקה

.

לא נכון

נכון

סיימת את משחק ההאזנה שלב 1 תמונות בתערוכה אפשר לחזור ולשמוע שובאו להתקדם לשלב 2

צוות הכתיבה

כתיבה: ד"ר אוה ברנד, לודה יגורוב, בלה מינץרישום גרפי ותווים: בלה מינץ, לודה יגורוב עריכה: אילנה זליגמןאיור: אבי כץ