Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

międzynarodowy dzień Języka Ojczystego

Język jest ojczyzną!

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego coroczne święto obchodzone 21 lutego, które zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

Języki świata – na świecie używanych jest około 6–7 tysięcy języków.

- Sumeryjski- Hebrajski- Tamilski- Litewski- Perski- Islandzki- Macedoński- Baskijski- Fiński- Gruziński- Irlandzki

Najstarsze języki świata:

1

sumeryjski

Język starożytnego Sumeru, używany w południowej Mezopotamii od co najmniej IV tysiąclecia p.n.e., najstarszy zapisany język. Jako język mówiony został wyparty przez język akadyjski około 1700 p.n.e., ale funkcjonował w Mezopotamii jako język tekstów religijnych, ceremonialnych i naukowych do około I wieku p.n.e., a następnie został zapomniany aż do odczytania w XIX wieku.

2

Hebrajski

Język ten wszedł do użytku około 400 roku n.e. Do dnia dzisiejszego zachował się jako liturgiczny język państwa żydowskiego.

3

Tamilski

Należy do najważniejszych języków wśród drawidyjskiej rodziny językowej. Najstarsze zapisy tamilskiego sięgają III stulecia przed Chrystusem.

4

Litewski

Początki jego istnienia datowane są na VII wiek n.e., kiedy to funkcjonował wyłącznie jako język mówiony. Pierwsze zapiski w języku litewskim pojawiły się dopiero w XVI wieku.

5

Perski

Zgodnie z historycznymi zapiskami, język ten ewoluował poprzez trzy etapy rozwoju: staroperski w (VI-IV wieku p.n.e zapisywany wyłącznie pismem klinowym) ,średnioperski zwany inaczej Pahlawi (III wiek p.n.e – VIII wieku n.e) oraz nowoperski (od IX wieku n.e., zapisywany pismem arabskim).

6

Islandzki

Należący do grupy języków germańskich, pozostał właściwie językiem niezmienionym w stosunku do języka Wikingów zasiedlających w IX wieku wyspę. Oczywiście w miarę upływu czasu islandzki wzbogacił się o wiele nowych słów.

7

Macedoński

Ma podłoże dialektów słowiańskich, na podstawie których święci Cyryl i Metody skodyfikowali język staro-cerkiewno-słowiański (SCS), który jest językiem najbardziej zbliżonym do dzisiejszego macedońskiego. Pierwsze zapiski w języku macedońskim pojawiły się w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX wieku.

8

Baskijski

Potocznie zwany również euskara. Początki jego dziejów nie są znane przez lingwistów, jednakże według historyków, mowa Basków wywodzi się bezpośrednio od mowy neandertalczyków, dowodem na to mają być zapiski z malowideł naskalnych. Obecnie, ze względu na brak pokrewieństwa miedzy językiem basków a jakimkolwiek innym językiem indoeuropejskim, język baskijski definiowany jest jako pierwszy język odosobniony.

9

Fiński

Pierwsze zapiski w języku fińskim datowane są na początek XII wieku. Jest to język klasyfikowany do fińskiej gałęzi języków ugrofińskich. Jest to jeden z nielicznych języków używanych w Europie, który nie należy do rodziny indoeuropejskiej.

10

Gruziński

Inaczej zwany kartuliena, sięga swym rodowodem czasów starożytnych. Jego początki datuje się na drugie tysiąclecie przed Chrystusem. Nieodzownym śladem istnienia języka gruzińskiego są napisy na kamieniu z IV wieku przed Chrystusem, znalezione w regionie Kachelita.

10

Irlandzki

Historia języka irlandzkiego sięga 2500 lat. Najstarsze zapisy zachowały się na grobowcach w piśmie ogamicznym. Irlandzki należy do indoeuropejskiej grupy celtyckiej.

Źródła:

Wikipedia , Encyklopedia ,Biuro Tłumaczeń Meridium.

Dziękuję za uwagę!

Przygotowała:Dominika Bryg kl.V