Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Liceum ogólnokształcąceim. powstańców wielkopolskich

Oferta

Rekrutacja

Więcej...

Filmy

wyjście z escape roomu

powrót

powrót

powrót

A teraz zrelaksuj się i zwiedź naszą szkołę

powrót

Proponowane klasy

powrót

Klasa humanistyczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia,wiedza o społeczeństwie

Dla kogo?Dla uczniów, którzy interesują się historią, językiem polskim, wiedzą o Polsce i świecie współczesnym.Bonus...Zajęcia na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Wykładowcy z uczelni również prowadzą zajęcia w szkole.

rozprawa sądowa z udziałem uczniów

warsztaty prawnicze

warsztaty radiowe z reporterem RMF FM Mateuszem Chłystunem

Klasa medyczno - przyrodnicza

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:biologia, chemia, język angielski

powrót

Dla kogo?Dla uczniów, którzy interesują się ochroną środowiska, współczesną genetyką, botaniką, zoologią, medycyną. Bonus...Uczniowie uczestniczą w warsztatach na Uniwersytecie Przyrodniczym, w Instytucie Nauk o Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego oraz w wykładach Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

akcje ekologiczne

warsztaty na Uniwersytecie Ekonomicznym

wykłady na Uniwersytecie Medycznym

Klasa biznesowo - menadżerska

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:matematyka, geografia, język angielski

powrót

Dla kogo?Dla uczniów, którzy interesują się zasadami tworzenia własnych firm, szeroko rozumianym marketingiem, zarządzaniem i współpracą zagraniczną.Bonus...Klasa pod patronatem Uniwersytetu EkonomicznegoUczniowie tej klasy mogą ubiegać się o stypendium fundowane przez firmę Decora. Jest ono przyznawane co semestr dla najlepszego lub najbardziej zaangażowanego ucznia w klasie.

prowadzenie sklepiku szkolnego

warsztaty i wykłady z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Klasa politechniczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:matematyka, fizyka, informatyka

powrót

Dla kogo?Dla uczniów, którzy interesują się rozwojem techniki, programowaniem, lubią matematykę, chcą poznawać prawa fizyki.Bonus...Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach na Politechnice Poznańskiej oraz na UAM.

zwiedzanie Politechniki Poznańskiej

powrót

Co nas wyróżnia?

1

2

3

połączenie nauki z praktyką

przyjazna atmosfera

Fachowi i pomocni nauczyciele

powrót