Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Bardziej zmaganie czy dieta?

POST

Z czym kojarzy się wam słowo "post"?

Z jakich powodów ludzie poszczą?

Praca na www.menti.com

Post to nie tylko pozbycie się zbednych kilogramów. Nie jest dietą, która ma sprawić w nas piękniejszą figurę czy lepsze samopoczucie.

Post jest jedną z najbardziej znanych praktyk pokutnych, którą podejmują niemal wszyscy wyznawcy wielkich religii.

O co chodzi z tym postem?

Obejrzyjmy filmik i spróbujmy odpowiedzieć sobie na to pytanie.

Wybierz słowa, które zostały użyte w filmie, a które związane są z postem.

rozwój duchowy

dieta

utrata kilogramów

jest niezbędny
w życiu

Odmawiam tego co ważne

zmaganie z sobą

sytość

życie fit

niejedzenie mięsa

robie coś co jest dla mnie trudne

"nie jest mi na rękę"

intencja zmiany

???

Dlaczego pościmy?

“Pismo Święte i cała chrześcijańska tradycja uczą, że post pomaga unikać grzechu i tego wszystkiego, co do niego prowadzi.
W historii zbawienia wielokrotnie odnajdujemy zachętę, by pościć.”

Benedykt XVI

Post:

Zmienia nasze życie

Pomaga wytrwać w postanowieniach

Hartuje naszego ducha

Wyraża nasze nawrócenie, zmianę

Środek przebaczenia grzechów

Wysiłek w celu pojednania się z bliźnimi

Wyraża troskę o zbawienie

Kształtuje duchową wartość człowieka

Może stanowić ofiarę w konkretnej intencji

Zobowiązują nas do tego
przykazania kościelne:

1

2

3

4

W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych

Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.

Zachowywać nakazane posty
i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5

Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.


Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983r., postanawia:


„Wszyscy wierni, każdy na swój sposób obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez jakieś wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachować post i wstrzemięźliwość, zgodnie z postanowieniami zamieszczonych poniżej kanonów”. (kan. 1249)

Przyznam, iż podoba mi się wyjaśnienie tego kanonu. Wskazuje na siłę modlitwy oraz innych działań wspólnotowych. Katolik nie jest sam, zawsze może polegać na współbraciach w wierze. Wydaje mi się, iż wobec takiej argumentacji trudno buntować się przeciwko nakazom tego przykazania. Tym bardziej iż kolejny kanon mówi:

W Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu”(kan. 1250)

Owe „wszystkie piątki” wywołały oburzenie, bowiem łatwiej jest skoncentrować się na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych niż na poświęcaniu innego aspektu z życia. Wszak rozpoczyna się weeckend a to niesie niejednokrotnie różne sytuacje związane choćby w rozrywką, tańcem, itp.

za: http://mateusz.pl/mt/ewa-rozkrut/przykazania-koscielne.htm

  • Jeden posiłek do syna,
  • Dwa lekkie,
  • Obowiązuje w Środę Popielcową i Wielki Piątek,
  • Nie spożywa się mięsa,
  • Powinny go przestrzegać osoby miedzy 18. a 60. rokiem życia.

Vs

Post ilościowy

Post ten polega na spożywaniu ograniczonej ilości posiłków.

  • Obowiązuje w każdy piątek, gdy nie obchodzona jest uroczystość,
  • Prawem do tego postu zobowiązane są osoby od 14. roku życia.

Post jakościowy

Zabrania jedzenia pokarmów mięsnych.


Post powinien mieć odniesienie do Jezusa i Jego cierpienia. Nie wolno koncentrować się jedynie na posiłkach. Można unikać wszystkiego co dobre i smaczne, i wcale nie pościć. Jeżeli uświadomimy sobie jak wielką ofiarę złożył z Siebie Jezus Chrystus, który wyrzekł się Swego życia, by nas życiem obdarzyć; jeżeli wyobrazimy sobie ogrom Jego cierpienia i wyrzeczeń (zrezygnował ze Swej dobrze zapowiadającej się życiowej kariery i zrobił to dla mnie), zatem jeżeli pragnę odpowiedzieć moją miłością na Jego miłość, (to stanowi główną motywację wyrzeczeń) wtedy dopiero zaczyna się mój post.

za: http://mateusz.pl/mt/ewa-rozkrut/przykazania-koscielne.htm

Następna trudność w interpretacji czwartego przykazania kościelnego może wynikać z określenia „udział w zabawach”. Kiedyś dodawano „hucznych”, więc od razu zawężał się ich zakres. A tym samym łatwiej można było przestrzegać tego nakazu. Jednak sądzę, że wcale nie chodzi tu o liczbę decybeli, czy bawiących się osób, ale raczej należy je rozpatrywać pod kątem rozumienia istoty pokuty chrześcijańskiej. Zastanówmy się, czy podejmujemy działania, które: zbliżają nas do Boga, odbudowują miłość zniszczoną przez grzech, umacniają wiarę, ożywiają miłość bliźniego przez dzieła miłosierdzia. Chrześcijańska pokuta nie powinna wynikać z lęku przed karą Boga, raczej z chęci wkroczenia na drogę do świętości. Staje się ona, przy takim jej rozumieniu, wartościowym i twórczym bodźcem, który uzdalnia człowieka do przekraczania swoich możliwości, poszukiwania wolności wewnętrznej w oparciu o inicjatywę Jezusa.

za: http://mateusz.pl/mt/ewa-rozkrut/przykazania-koscielne.htm

"Post oznacza uwolnienie naszej egzystencji od wszystkiego, co ją przytłacza, także od przesytu informacji – prawdziwych czy fałszywych – i od dóbr konsumpcyjnych, aby otworzyć drzwi naszego serca dla Tego, który przychodzi do nas ogołocony ze wszystkiego, ale „pełen łaski i prawdy” (J 1, 14):
Syna Bożego, Zbawiciela".

Franciszek w Orędziu na Wielki Post 2021:

Dziękuję za uwagę !

ZAPRASZAM DO POSŁUCHANIA O BOŻYM SŁOWIE

Prezentację przygotował ks.Maciej Wagner celem przekazywania wiedzy uczniom oraz dzieleniem się TIK z innymi nauczycielami.


Film pochodzi ze strony www.youtube.com

Korzystałem ze strony:

http://mateusz.pl/mt/ewa-rozkrut/przykazania-koscielne.htm [dostęp: 13.o2.2o21r.]

Zdjęcia oryginalne z prezentacji genially.