Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Szkoły Podstawowej nr 1

na rok szkolny 2021/22

OFERTA EDUKACYJNA

KLASA PIERWSZA

SZACHOWA

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

KLASA SIÓDMA

DWUJĘZYCZNA

DODATKOWO

ZAPEWNIAMY...

KLASA CZWARTA SPORTOWA- SZACHOWA

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

W klasie pierwszej szachowej oprócz zajęć przewidzianych w programie

nauczania uczniowie uczestniczą w dwóch godzinach zajęć szachowych prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera I klasy.

Oprócz zajęć przewidzianych w programie kl. czwartej uczniowie uczestniczą w sportowych zajęciach szachowych (6 godz. tygodniowo) prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera I klasy.

Z wiodącym językiem angielskim (5 godz. tygodniowo w kl. VII i VIII), drugi język do wyboru (niemiecki, francuski).

Możliwość nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej - w wymiarze 3 godzin tygodniowo (oprócz obowiązkowej nauki języka angielskiego)

Na zajęciach dodatkowych rozwijamy kreatywność i twórcze myślenie. Na lekcjach stosujemy twórcze metody pracy.


Nasi uczniowie z sukcesami uczestniczyli

w Wodzisławskich Festiwalach Kreatywności, Ogólnopolskich Olimpiadach Kreatywności we Wrocławiu

i Azjatyckiej Olimpiadzie Kreatywności

w Pekinie.

*Jednozmianowość w klasach I-III

* Opiekę świetlicy szkolnej

* Obiady w szkolnej stołówce

* Bezpieczeństwo dzięki portierni i monitoringowi

* Bardzo dobrze wyposażone pracownie edukacji wczesnoszkolnej
oraz przedmiotowe (rzutniki, tablice interaktywne, multimedia,
pomoce dydaktyczne)

* Dostosowanie sanitariatów do potrzeb pierwszoklasistów

*Jednozmianowość w klasach I-III

* Opiekę świetlicy szkolnej

* Obiady w szkolnej stołówce

* Bezpieczeństwo dzięki portierni i monitoringowi

* Bardzo dobrze wyposażone pracownie edukacji wczesnoszkolnej
oraz przedmiotowe (rzutniki, tablice interaktywne, multimedia,
pomoce dydaktyczne)

* Dostosowanie sanitariatów do potrzeb pierwszoklasistów

Na zajęciach dodatkowych rozwijamy kreatywność i twórcze myślenie. Na lekcjach stosujemy twórcze metody pracy.


Nasi uczniowie z sukcesami uczestniczyli

w Wodzisławskich Festiwalach Kreatywności, Ogólnopolskich Olimpiadach Kreatywności we Wrocławiu

i Azjatyckiej Olimpiadzie Kreatywności

w Pekinie.

Z wiodącym językiem angielskim (5 godz. tygodniowo w kl. VII i VIII), drugi język do wyboru (niemiecki, francuski).

Możliwość nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej - w wymiarze 3 godzin tygodniowo (oprócz obowiązkowej nauki języka angielskiego)

W klasie pierwszej szachowej oprócz zajęć przewidzianych w programie

nauczania uczniowie uczestniczą w dwóch godzinach zajęć szachowych prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera I klasy.

Oprócz zajęć przewidzianych w programie kl. czwartej uczniowie uczestniczą w sportowych zajęciach szachowych (6 godz. tygodniowo) prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera I klasy.