Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Febrer 2021

Temps de Migdia Educatiu al Baix Empordà

RESULTATS DE LES ENQUESTES

267 respostes de l'enquesta a infants de 5è i 6è

Tant nois com noies2 de cada 3 fan 5è7 de cada 10 d'escoles són de la zona nord

Qui ha respost?

Els infants "aproven" el menjador amb 3.1 sobre 5. Diferencien entre: el sabor del menjar (3.2), la varietat del menú (3.5), la temperatura del menjar (3) i ressalten que hi ha massa soroll (3.8)

6 de cada 10 pensen que aprenen a l'hora del menjadorI 4 de cada 10 voldrien més relació entre el migdia i el que fan a l'aula

La relació amb el monitoratge és desigual:6 de cada 10 pensen que els ajudaran si tenen un problema, que el monitoratge els escolta, els pren seriosament i els dona prou llibertat

La majoria dels infants al migidia...-Juguen i fan esport cada dia- Alguna vegada fan manualitats- Gairebé mai llegeixen ni fan tallersNo s'avorreixen, ni se'ls fa llarg i voldrien seguir jugant i fent esport però també més manualitats, robòtica, audiovisuals i altres activitats

A la meitat dels centres hi ha activitats extraescolars al migdia. I en aquests només la meitat de l'alumnat que es queda a dinar en fa

3 de cada 10 no fan extraescolars perquè no els interessen i el 9% perquè són molt cares.6 de cada 10 diuen que per d'altres motius (sense especificar)

El 70% diuen que hi ha baralles al menjador un dia a la setmana o més. En canvi, al conjunt de l'horari escolar només ho diuen el 56%

Per a 4 de cada 10 infants el millor de quedar- se a dinar a l'escola éspoder jugar i un altre 40% diuen per estar amb els seus amics i amigues. Només un 9% afirmen que és el menjar.

El MILLOR DEL MIGDIA PELS INFANTS ÉS...

El 34% pensen que caldria millorar el menjar.El 12% diuen que el tracte del monitoratge.I els infants també responen reduir el soroll i les baralles, més ombres al pati i activitats més diverses (esportives, manualitats, llegir, deures...)

eL QUE VOLDRIEN MILLORAR ÉS...

338 respostes de l'enquesta a famílies

6 de cada 10 nascuts a la comarca57% d'escoles de la zona nord

Qui ha respost?

Les famílies valoren el menjador millor que els infants (4.3/6).Puntuen la quantitat del menjar i l'espai físic del menjador escolar amb 4.4 iles opcions de menú i la qualitat del menjar amb 4.2

Respecte a les activitats de lleure:La meitat de les famílies creuen que són prou variades i quetenen qualitat educativa62% diu que tenen relació amb els interessos de fills/es73% pensen que el monitoratge es pren seriosament els infants80% creuen que els seus fills/es no s'avorreixen

També 4 de cada 10 voldrien més relació entre el migdia i el que fan a l'aula i preferirien que s'oferís al migdia més activitats de:Manualitats (54%)Joc lliure, esports i activitats dirigides (40%)Música (31%)

22.6% no fan extraescolars perquè als fills/es no els interessen i el 6.5% perquè són molt cares2 de cada 3 famílies diuen que per d'altres motius (sense especificar)

Què diuen les famílies respecte al menjador...

Els preocupa la qualitat dels aliments, l'equilibri dels menús, la temperatura en què es serveix el menjar, que els infants puguin repetir i la possibilitat de tenir cuina al propi centre.

Què diuen les famílies respecte al lleure educatiu

Els preocupa la formació del monitoratge, les ràtios i la possibilitat de fer una tasca educativa al migdia. Els pocs recursos per organitzar activitats de lleure i esportives, i les baralles. Les extraescolars són insuficients a centres petits i no hi ha un projecte pedagògic al migdia

Febrer 2021

Temps de Migdia Educatiu al Baix Empordà

RESULTATS DE LES ENQUESTES