Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

SESSIÓ 4 i 5. Mirada inclusiva i comunicació

SEMINARI COORDINACIÓ INCLUSIVA PRIMÀRIA

Dimarts 23 Febrer 2021Dimarts 20 Abril 2021

De la teoria de la inclusió, a la pràctica educativa

Reflexionem...

Què és la comunicació?

La comunicació no és només el llenguatge, sinó també...senyalar, contacte visual, somriure social, gestos convencionals i no instruccionals, expressions facials.

"La comunicació és la capacitat de transmissió d’informació per mitjà de la relació que s’estableix amb una altra persona (UOC)"

- Infantil: àrea comunicació i llenguatges - Primària: dimensió comunicació oral de l'àmbit lingüístic.

Quin enfocament prioritzem en l'entorn educatiu?

Habilitador

Context

Rehabilitador

Persona

Estimular el dit

Ensenyar a senyalar

Senyalar

Ensenyar a escollir

SAAC

Manual del juego para niños con autismo. Del cucutrás al juego simbòlico. Anabel Cornago, Maite Navarro i Fátima Collado. Psylicom: 2013.

Perquè és tan important?Té una funció comunicativa.Té la intencionalitat d'atraure l'atenció d'una altra persona sobre alguna cosa que interessa.Permet aprendre que els accions tenen un efecte.Suposa interpretar un gest (codi no verbal) quan es segueix amb la mirada allò que senyala una altra persona.És la base per desenvolupar l'atenció conjunta.

Contacte visual

Atenció conjunta

Contacte visual i atenció conjunta

Situar-se al seu angle de visió al més a prop seu.Que et toqui les parts de la cara (ajuda física si cal).Presentar els objectes del seu interès a l'alçada dels teus ulls i no donar-li fins que et miri als ulls (encara que sigui molt poc temps).Barrets, ulleres, flauta, espanta-sogres....Activitats: utilitzar els objectes a prop dels teus ulls (molinet), telescopi o prismàtics, fer forats a un full i mirar a través, cubs sensorials...Sobretot...utilitzar els seus interessos!!

Activitats que afavoreixin l'acte de senyalar, com per exemple mirar un conte i senyalar i anomenar les imatges.Capsa de les sorpreses: posar a dintre d'una capsa o bossa objectes que li agradin molt i anar-los traient per torns, s'anomenen i es col·loquen a l'alçada dels ulls.Amagar joguines i buscar-les.Posar objectes a llocs inesperats.Jugar a l'escondite amb sorpreses.Crear situacions a on passi alguna cosa inesperada: per exemple fer moure una joguina amb control remot quan no estigui pendent d'ell.Jugar amb un objecte que li interessi i afavorir que te'l demani.Proposar una variació del joc que està jugant.Que et necessiti demanar un objecte per acabar l'activitat que tant li agrada.Afavorir l'habilitat de mostrar objectes.

Manual del juego para niños con autismo. Del cucutrás al juego simbòlico. Anabel Cornago, Maite Navarro i Fátima Collado. Psylicom: 2013.

Sense ajut

Amb ajut

Gestos i signes.Importància de la imitació.

Segons el nivell de concreció:Objecte realFotografies i dibuixos Pictogrames Ortografia

Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació (SAAC)

Aigua

Multimodal

És molt important la contingència o associació entre objecte real o pictograma amb la paraula.

Tipus de SAAC amb ajut

PLAFONS

LLIBRETA

PECS

És molt importar crear situacions vivencials en les quals la comunicació sigui un objecitu.Utilitzar el material in situ per afavorir la comunicació i l'aparició del llenguatge oral.L'adult com a model.

quina resposta donarieu per respondre a les necessitats?

A l'escola X durant infantil s'han realitzat espais, racons i moltes activitats a on el diàleg acompanyat amb suport visual per afavorir la comprensió dels infants han estat la base de la intervenció educativa. Ara a p5 el tutor es mostra preocupat perquè tot i seguir la mateixa metodologia, té dificultats per comprendre el que vol i necessita un alumne, ja que no mostra parla. Només emet sons amb intenció comunicativa i gestos per comunicar-se.

àlies dels grupsGrup 1: rubiseminari1 (Torre Llebre, 25 de setembre, Benviure)Grup 2: rubiseminari2 (Mossèn Cinto, Rivo Rubeo)Grup 3: rubiseminari3 (Ramon Llull, Pau Casals, Ca n'Oriol)Grup 4: rubiseminari4 (Teresa Altet, Joan Maragall, Montessori)

suports i ajudes

Recull d'orientacions

Comunicació multimodal – modelatge i acompanyament dels gestos per donar sentit. Que el nen els utilitzi i nosaltres també.SAAC – plafons de activitats concretes, espais, racons. Aprofitar els objectes físics per poder-se expressar (ensenyar una foto del cap de setmana, ensenyar què té per esmorzar, alguna joguina o activitat de la classe que li agradi molt, expliqui el cap de setmana a partir del que els pares han explicat a la llibreta, correu, whatsapp). Com ens poden ajudar les TAC per presentar aquestes experiències: pissarra digital. Alternatives per primària: classdojo, classroom. No fer mai correcció directa, sinó fer l’estructura de frase correcta d’allò que ens vol dir. Per exemple: fer preguntes de la imatge de què ha fet el cap de setmana. A on has anat? “ a taia” a la muntanya molt bé!

Recull d'orientacions

Que els intercanvis comunicatius acabin amb èxit. Reforç positiu.Posar-nos a la seva alçada per afavorir l’intercanvi i la mirada comunicativa.Anticipar el vocabulari que apareixerà dels contes amb suport visual i gestual també. Remarcar el vocabulari a treballar i fer-ho en diferents contextos per afavorir l’aprenentatge i la generalització. Es pot fer un treball conjunt amb especialistes externs i pares per reforçar el vocabulari i la metodologia utilitzada (imatges, gestos...).El DUA ens ajuda a poder arribar a tot l’alumnat. Si tenim en compte diferents maneres de representar la informació (auditiva, visual, motriu, gestual..) més alumnes podran realitzar la tasca de forma autònoma i generar aprenentatge. També que es puguin expressar de diferents maneres (verbal, imatges, gestos...) ens ajuda a saber si l'alumnat ha generat aprenentatge.

Compartim Idees

25 sETEMBREbENVIUREtORRE DE LA LLEBRE

- MODELITZACIÓ a través de gestos- PLAFÓ de comunicació- Suport visual com a reforç

- Acompanyament físic- Recolzament amb situacions vivencials a través de rutines

- Pictogrames o imatges per anticipar i crear un ordre- Crear la necessitat de comunicació a través dels seus interessos

- Captar l'atenció per establir contacte visual- Elaborar pictogrames pels diferents espais / racons

- Ús de tauletes amb programes de reproducció de veu

- A través de l'àmbit artístic (dibuixar...)

- Ensenyar llenguatge per signes- Suport grup iguals- Ús d'imatges d'internet

- Aprenentatge per imitació (companys i mestres)

Compartim Idees

mossèn cintoRivo ruBEO

- Recollida d'informació, família, mèdica i escolar...Ex: assegurar-se que comprèn consignes i els missatges. Com es comunica amb els companys en els diferents entorns.

- Crear i decidir estratègies d'intervenció.Ex: Crear plafons de comunicació o impresos o a través de APPS

- Aplicar mesures i suports necessaris.Ex: Racons. Estructura similiar sempre i amb instruccions amb pictos. Donar models de necessitats bàsiques. Oferir propostes que requereixi la parla. Estimular parla imitativa

- Valoració psicopedagògica i possible intervenció Serveis Educatius Específics (CREDA)

- Treballar gestos associats a paraules- Frases curtes i clares, vocabulari senzill

- Treballar autoestima i autoconcepte a través del reforç positiu

- Treballar cohesió de grup

- Donar temps a la comunicació de l'alumne

Compartim Idees

RAMON LLULLPAU CASALS

- Buscar recursos amb col·laboració de la MESI- Possibilitat d'intervenció per part del CREDA

- Importància del PUNT DE PARTIDA(traspàs informació).-- Saber si es comunica igual al nucli familiar que a la resta d'àmbits

- Llibreta comunicació / pictos...- Estimular Llenguatge no verbal- Codi de colors...

Transferència professionals (tutors/es anteriors...)

VINCLE AFECTIU!!!

Unir SO amb intenció comunicativa. Desxifrar a què es refereix i acompanyar amb modelatge per introduir estructures simples, sobretot de demanda i primeres necessitats (gana, fred, aigua...)

Compartim Idees

TERESA ALTETJOAN MARAGALLMONTESSORI

-Fer un plafó de comunicació: segons l'activitat que toca en cada moment. Generar demandes...- Per cada racó s'hauria de preparar imatges amb el material amb què s'està treballant perquè el nen fes demandes...

ANTICIPACIÓ- Rutines d'aula- Horari amb imatges- Fotos dels mestres

- Si treballem amb animal fer demandes d'animals- La mestra verbalitzarà el nom de la imatge cada cop que se li digui. Intentar estirar d'aquests sons.

Fotos dels nens i nenes perquè puguin triar amb qui anar durant l'activitat.

En les valoracions en rotllana farem servir l'aplicació "Jo Comunico" per tal d'escoltar sons i vocabulari que hagi après.

Aprofitem els noms dels companys per treballar sons freqüents.

Moltes gràcies!