Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

EMPEZAR

Videopresentación

Círculos ANIMADOS

Escola Elisa Badia

Projecte Educatiu Escola Elisa Badia


Busquem el compromís i la satisfacció individual i col·lectiva de tota la comunitat escolar mitjançant el treball en equip.

Volem ser un centre que aprén i ensenya, assolint les competències bàsiques per part de l'alumnat i que potencia la imaginació i la creativitat.

Creiem també en l'esforç individual com a font de responsabilitat i de creixement personal.

En definitiva, apostem per una metodologia mixta basada en treball de projectes, ampliada amb les diferents àrees de les especialitats i altres activitats inclusives.

Amb l'objectiu de desenvolupar l'aprenentatge i la intel·ligència social, combinat amb el treball cooperatiu i l'esforç individual.

"

"

L'ECOLA

L'ESCOLA QUE VOLEM

 1. MILLORA DELS RESULTATS.
 2. COHESIÓ SOCIAL.

Es tracta d'un projecte transversal que implica tot l'alumnat:

 • Potenciar l'autonomia.
 • Iniciativa personal.
 • Gestió d'emocions.
 • Valors de convivència i ciutadania.

1. Millora dels resultats

Metodologia

- L'infant és el protagonista del seu aprenentatge com agent actiu.

- Potenciació responsabilitat.
- Autonomia de l'alumnat.
- Assoliment competències pròpies del nostres futurs ciutadans/nes.
- Tots els nens i nenes comparteixen aprenentatges.

EDUCACIÓ EMOCIONAL

 • El seu aprenentatge i educació comença a P3.
 • Ajuda als infants a prendre consciència d'allò que senten a posar-li nom i a identificar-ho.
 • S'aprèn a expressar-les i a gestionar-les.
 • Es reconeix l'estat emocional dels altres.

DESCOBERTES

Amb les descobertes pretenem que els infants aprenguin a partir de:
- Accions diferents sobre materials diversos.
- Interaccions amb companys/es de diferents edats.
- Verbalitzacions i reflexions grupals.

Els/les mestres tenen el paper de guies, organitzadors/es i observadors/res del procés d'aprenentatge.
Cada descoberta té un espai i materials diversos que afavoreixen l'experimentació i la manipulació.

Les descobertes que fem són:

TEATRE A P5

 • Treballar els llenguatges de forma lúdica, sobretot l'expressió oral i la corporal.
 • Fomentar valors importants (cooperació, amistat, respecte, etc).
 • Afavorir el treball cooperatiu en un projecte comú.

LECTO-ESCRIPTURA

 • Aprenentatge de la lectura i de l'escriptura de forma lúdica.
 • Els noms dels nens i nenes són un referent.
 • Coneixement de la nostra llengua de forma significativa i funcional.
 • Treballem diferents tipologies textuals (contes, dites, endevinalles, receptes....)

IMPULS PER LA LECTURA

 • Lectura diària.
 • Llibre per compartir.

PROJECTE LINGÜÍSTIC - ANGLÉS

 • A Educació Infantil 2 sessions setmanals des de P3.
 • Grup Experimental Plurilingüisme (GEP):
  • CI, CM i CS: Tallers
  • Science a 3r, 4t, 5è i 6è.
  • Grups de conversa.
 • English Day a 5è.
 • SCIENCE FAIR.
 • Sortides de Teatre en anglés des de 1r.

PLA DE TREBALL

 • Proposta metodològica i organitzativa per a l'atenció natural de la diversitat de capacitats, ritme i autonomia dels alumnes.
 • Es realitza des de 1r fins a 6è, en dues sessions setmanals amb 2 mestres a l'aula.

ESPAI GLOBAL (Treballem plegats)

 • La metodologia de treball es basa en la pràctica reflexiva i compartida, i en la investigació en l'acció.
 • Treball de PROJECTES.
 • 2 hores setmanals amb 2 mestres l'aula.

PSICOMOTRICITAT / E. FÍSICA

 • Permet a l'infant el descobriment del seu cos interaccionant amb diferents materials.

EXPESSIÓ ARTÍSTICA

 1. MÚSICA I DANSA.

Dins el Projecte Educatiu de Centre volem fer de la música i de l'expressió el nexe que dóna forma i vivència tant a la vida quotidana del centre com la majoria de les celebracions escolars: Audicions musicals, trobada de dansa a 3r, Cantània a 5è i la Coral de l'escola.

2. PLÀSTICA

Tallers: ceràmica, pintura, dibuix, revista,.......

2. PLÀSTICA

Tallers: ceràmica, pintura, dibuix, revista,.......

EDUCACIÓ VIAL

KARTS

ESCACS

Els escacs cobren força com a disciplina educativa en diferents parts del món a causa dels multiples beneficis que suposa per als nens i nenes en edat escolar:
- Millora de la memòria, de la creativitat i la imaginació.
- Augment de la capacitat de concentració, síntesi i anàlisi.

SORTIDES CURRICULARS

NATACIÓ I ALTRES SORTIDES

TECNOLOGIA D'APRENENTATGE I CONEIXEMENT

Tècniques que ens permeten aprendre i conèxer mitjançant les tecnologies actuals.
Estem oberts a la incorporació de nous reptes tecnològics com a la robòtica.
Actualment el centre disposa de PDI a totes les aules de Primària i a tres aules complementàries: música, EE i EI.

2. Cohesió Social

TROBADES D'AGERMANAMENTS I APADRINAMENTS

- Lecto-escriptura 1r - 5è.
- Apadrinaments lectors i matemàtics amb l'institut Bitàcola.
- Agermanaments amb la resta de l'alumnat.

TROBADES DE DELEGATS/DES

 • Un cop al mes hi h una reunió amb els delegats/des de cada classe.

ESTADES DE CONVIVÈNCIA I TREBALL

 • Setmana Cultural.
 • Colònies.

FESTES

Les famílies participen en aquestes festes i algunes es fan conjuntament amb l'Institut Bitàcola.

RELACIÓ AMB L'ENTORN

- Trobada amb la gent gran.


- Activitats esportives a 4t i 6è.


- Activitats conjuntes amb diferents centres.

L'alumnat ens informa.......

L'alumnat us informa.......

Gràcies!

Escola Elisa Badia