Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

1

Introducció a la programació per competències en l'àmbit artisticoexpressiu

2

Caminant cap a la lectura i escriptura 1

3

Mòdul 2. Millora de les competències de la funció directiva curs 2020-2021: lideratge educatiu

4

Competència digital en la creació de recursos i composició musical a l'aula

5

Anglés a distància: Rise up to the challenge! Engaging activities for online Generation Z

10

Recursos per a treballar l'emergència climàtica a l'aula

11

Detecció primerenca de l'alumnat amb altes capacitats

12

Mindfulness: Autogestió de l'estrés per a la docència en FPA

7

Sistemes alternatius de comunicació per a l'alumnat amb trastorn d'espectre autista (TEA)

8

Resposta educativa inclusiva per part del professorat especialitzat en Audició i Llenguatge

9

III Jornada COEDUCA. Canviem la mirada

6

FORMACIÓ CEFIRE ELDATERCER TRIMESTRE2020-2021SEGUNDO TRIMESTRE

II Congrés d'Humanitats, Ciències Socials i Educació de la Comunitat Valenciana. Les dones en les humanitats i les ciències socials

Codi: 21EL96IN008

12/02-30/03

Codi:21EL11EI003

01/03-30/04

03/03-17/03

Codi:21EL60IN004

04/03-11/04

Codi:21EL96IN007

08/03-02/05

Codi:21EL76IN009

22/03-25/03

Codi:21HS88IN002

13/04-08/06

Codi:21EL99IN014

14/04-12/05

Codi:21EL99IN010

14/04-12/05

Codi:21EL99IN007

14/04-04/05

Codi:21EL72IN004

15/04-16/04

Codi:21EL99IN006

16/04-28/05

Codi:21EL66EA005

13

Com adaptar les meues unitats didàctiques a la normativa actual

14

EduSalut. Intervenció educativa

15

KOACH: Eines d'entrenament per a convertir-te en l'entrenador de la teua aula

16

EduSalut: primers auxilis i l'atenció de la salut en els centres educatius

17

Tècniques d'aprenentatge eficient a l'aula basades en la neuroeducació

20

II Congrés TIC i Educació. L'aula oberta a la societat digital: ciberconvivència

21

EduSalut. La prevenció de les addiccions en l'àmbit educatiu

22

Estratègies per a la prevenció i detecció del suïcidi en l'àmbit educatiu

20/04-11/05

Codi:21EL96IN002

20/04-11/05

Codi:21EL74IN004

04/03-11/04

21/04-19/05

Codi:21EL66IN001

21/04-05/05

Codi:21EL74IN002

22/04-20/05

Codi: 21EL66EA002

23/04-24/04

Codi:21SP47IN021

03/05-31/05

Codi: 21EL99IN003

26/04-24/05

Codi:21EL74IN005

18

Trastorn de l'espectre autista (TEA): expressió en cada etapa escolar i diferència de sexe

22/04-23/04

Codi:21EL99IN015

19

Maneig dels problemes de conducta en el context escolar

23/04-30/04

Codi:21EL99IN002

23

EduSalut. Primers auxilis en el marc dels centres educatius d'Educació Infantil 0 a 3 anys

05/05-19/05

Codi:21EL74EI003

24

III CONGRÉS CTEM de la Comunitat Valenciana. Reptes STEM per a la inclusió

07/05-08/05

Codi:20CT77IN037

25

EduSalut. Primers auxilis en el marc dels centres educatius de Formació de Persones Adultes

14/05-28/05

Codi:21EL66EA004

26

Disseny i didàctica de recursos multimedia per a l'aula amb Lliurex

28/06-26/07

Codi:21EL47IN052

27

Intercanvi d'experiències de docents de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge per al professorat de centres específics i ordinaris

05/07-05/05

Codi:21EL99IN009