Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

1

2

3

Czasowniki modalne:zawsze występują w formie podstawowej (bez końcówek –es, -ing, -ed)czasownik po nich jest również zawsze w formie podstawowejpytania tworzone są przez inwersję.

Wysłuchaj zamieszczonych poniżej piosenek –wypisz do zeszytuczasowniki modalne,które występują w utworach.https://drive.google.com/file/d/1RCZs3lkhZ-J2F73OgTTsk8n1C1RPsAEr/view?usp=sharing

Czasownik modalny: can / can’t:

Czasownik modalny: must/ mustn’t/ have to:

Czasownik modalny: should / shouldn’t: