Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

KATECHEZA 36

Temat: Osiągnąć życie wieczne

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Dzień dobry, drodzy uczniowie!Rozpocznijmy, to nasze dzisiejsze spotkanie, wspólną modlitwą:Przyjdź Duchu Święty, zstąp teraz do naszych serc. Napełnij je Twoim światłem, Twoją miłością i darem rozumienia. Daj nam również odwagę i pragnienie przyjęcia Słowa, które dzisiaj do nas wypowiadasz.

Jezus pokazuje nam dzisiaj, że ten osiągnie życie wieczne, kto w swoim życiu starał się kochać innych. Wiara, którą nie wprowadzamy w codzienne życie nie może nas zbawić, bo jest ona po prostu martwa. Co więcej, chrześcijaństwo jest jedyną religią na świecie, która mówi o konieczności kochania swoich nieprzyjaciół. Łatwo jest kochać tych, którzy nas obdarzają miłością, ale bardzo trudno jest przebaczyć i kochać tych którzy nas krzywdzą. Jezus umierając na krzyżu, nie myślał o sobie, o swoim bólu i odrzuceniu przez ludzi. Prosił swojego Ojca, aby wybaczył tym, którzy Go ukrzyżowali. Jezus pomimo tego, że tak bardzo obrażamy Go naszymi grzechami, nie przestaje nas kochać. Jest zawsze po naszej stronie, oddał swoje drogocenne życie za każdego z nas, byśmy byli zbawieni. Dzisiaj zachęca nas do tego, byśmy odpowiedzieli Mu na Jego miłość, kochając i przebaczając tym, których uważamy za swoich wrogów.