Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

?למה החפץ הזה שימש

כף תמרוקים

נעילת נעליים

כף לאכילת מרק

מצרים

חפץ זה העשוי שנהב, מגיע ממצרים, הוא בן יותר מ 3000 שנים והוא מחופש לרגל של פר

?ממה עשוי חפץ זה

אבן גיר

חרס

צדפה

פיניקיה

זו היא קערת תמרוקים מפיניקיה בצורת צב ים, היא בת יותר מ 2600 שנים

שמן או בושם

מים או יין

שיקוי קסמים

יוון

?איזה נוזל אכסנו במיכל זה

כלי זה נקרא אריבלוס. מקורו מיוון מלפני 2600 שנים

לכלי זה קוראים אריבלוס, מקורו ביוון מלפני 2600 שנים

?'מה משמעות המילה 'כחל

איפור לעיניים

שתי התשובות נכונות

שם של ציפור

מסופוטמיה

מיכל כחל בדמות אישה ומקל משיחה בעל ראש שד או אלמקורו ממסופוטמיה או איראןלפני יותר מ 3500 שנים

זה הוא מיכל כחל בדמות אישה ומקל משיחה בעל ראש שד או אלהוא בן 4000 שנים בערך ומגיע ממסופוטמיה או איראן

? למה שימש ריתון

לנגינה

לרחצת מלכים ומלכות

למזיגת יין

פרס

כלי זה נקרא אריבלוס. מקורו מיוון מלפני 2600 שנים

לחפץ הזה קוראים ריתון והוא התחפש ליעלהוא בן יותר מ2000 שנים ומגיע מפרס

!כל הכבוד

?רוצה לשחק שוב

להמשיך לחפש את ארצות המקרא

?מה חשבת