Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

curs 2021-2022

benvinguts/DES

EL NOSTRE PROJEcTE DE CENTRE

EsPAIS

viatges i colònies

ORIENTACIó EDUCATIVA

PROJECTES

BATXILLERAT

atenció a la diversitat

ESCOLA INCLUSIVA

celebració de festes

eLS ALUMNES PARLEN

FP DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

PARTICIPACIÓ

dEPARTAMENTS

VISITA VIRTUAL

planta baixa

primera planta

segona planta

Els dissenys 3D són obres derivades d'un treball de recerca realitzat per Juan Cortés

DEPARTAMENTS

Anglès

castellà

cATALÀ

FRANCÈS

biologia i geologia

física i química

matemàtiques

tecnologia

Ciències socials

educació física

música

visual i plàstica

Clàssiques

Alumnat de 4t recrea diversos poemes d'EstellésContes a l'esprint !!!

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

GRUPS FLEXIBLES (rodes)

AULA D'ACOLLIDA

PLA INDIVIDUAL

CAD

pim

El pla individualitzat(PI) és una eina per a la planificació de mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars i complexes de determinats alumnes, perquè puguin aprendre i participar en la vida del centre educatiu.El tutor/a coordinador/a del PI ha de vetllar perquè es faci un seguiment del PI tant a les sessions d’avaluació amb tot l’equip docent, com en reunions específiques de l’equip de seguiment del PI amb els altres agents implicats (logopeda, fisioterapeuta, orientador/a, professional de l’EAP...) i/o amb l’alumne i la mateixa família.

La comissió d'atenció a la diversitat segueix l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques i és l’òrgan més escaient per planificar les tasques de l’atenció a la diversitat al centre. Aquesta comissió està integrada per la coordinadora pedagògica, les coordinadores de nivell, la mestra de pedagogia terapèutica, l’orientadora educativa, la persona assignada de l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP), la persona assignada del serveis socials i també hi poden ser presents els responsables de projectes de seguiment i acompanyament d’alumnat en risc. Tant la persona de l’EAP com el representant dels servis socials com els responsables de projectes de seguiment i acompanyament d’alumnat en risc, en tant que tenen una presència al centre amb una periodicitat superior a la setmanal, no hi són sempre presents. La resta de membres sí que es reuneixen setmanalment i són convocats per la coordinadora pedagògica. També hi pot ser convocat qualsevol altre membre de la comunitat educativa que pugui ajudar a la millora dels aspectes socioafectius i psicològics dels alumnes.

ESCOLA INCLUSIVA

ATENCIÓ A L'ALUMNAT SORD

BUCLES MAGNÈTICS

ESPAIS ADAPTATS

AULA D'ACOLLIDA

Som el centre de referència a l'Hospitalet per acollir alumnat amb deficiències auditives i visuals.Dispodem de personal qualificat per atendre l'alumnat amb més dificultats com ara especialistes en audició i llenguatge i logopedes.Ens adaptem a tots els alumnes amb l'objectiu de donar-los el màxim suport.

IMATGES / VÍDEOS CASTELLÀ

El nostre centre té tots els espais adaptats perquè els alumnes amb mobilitat reduïda no tinc cap problema per desplaçar-se per les nostres instal·lacions. Disposem de rampes i ascensor que permet accedir a tots els espais i dependències.

El nostre centre té tots els espais adaptats perquè els alumnes amb mobilitat reduïda no tinguin cap problema per desplaçar-se per les nostres instal·lacions. Disposem de rampes i ascensor que permeten accedir a tots els espais i dependències.

PROJECTES

FEM TÀNDEM

intercanvis

dia de la ciència

yomo

stem l'h

roda de contes

COEDUCACIÓ

mediació

biblioteca

lligues de pati

INTERCANVI A FRANÇA

En aquest projecte els alumnes de primer d'ESO acaben contes que han començat els alumnes de 6è de la zona. Sovint s'intercanvia l'ordre. Al final tots els alumnes gaudeixen del resultat final en un acte de cloenda del projecte.

La mediació és un procés de gestió positiva de conflictes. Parteix del fet que quan es produeix un conflicte no es tracta de guanyar o perdre, sinó d’intentar arribar a un acord consensuat i cooperatiu entre les dues parts. Els processos de mediació resulten especialment efectius a l’hora de gestionar els conflictes que es produeixen entre persones que mantenen una relació quotidiana.El nostre centre té una llarga tradició en la resolució de conflictes mitjançant la mediació. Durant el curs 2003-2004 vam començar la formació en mediació, a la qual van assistir professors, alumnes i membres del PAS. És un projecte plenament consolidat i una manera de resoldre conflictes entre iguals de forma voluntària a la qual s’acullen voluntàriament els alumnes o hi són derivats pel cap d’estudis o altres professors.Aquest projecte té un responsable que coordina les activitats de mediació al centre, en fa un seguiment i en fa la valoració global cada curs.

PARTICIPACIÓ

DINAMITZADORS

COMISSIÓ SOLIDÀRIA

CORAL

GRUP DE TEATRE i lectura en veu alta

GRUP DE ROBÒTICA

GRUP DE NANOTECNOLOGIA

EXTRAESCOLARS ESPORTIVES

servei comunitari

Els alumnes dediquen temps en benefici de la comunitat realitzant servei comunitari: tornem a les escoles de primària per ajudar els nostres mestres a les classes de música i d'anglès, fem mantenimentde l'institut, participenen les festes i actes de l'institut... conscienciem els companys sobre les mesures de sostenibilitat com en aquest vídeo que esperem que us agradi:

VIATGES I COLÒNIES

1R D'ESO: COLÒNIES A PUIGCERDÀ

2N D'ESO: COLÒNIES A PLATJA D'ARO

3R D'eso: COLÒNIES A POBLET

4T D'ESO: VIATGE A ITÀLIA

1R DE BATXILLERAT:VIATGE A LONDRES

2N DE BATXILLERAT: VIATGE A MADRID

CRÈDIT DE SÍNTESI A PUIGCERDÀDissenyem un PR (Petit Recorregut) de Puigcerdà a Llívia.

CRÈDIT DE SÍNTESI A PLATJA D'ARODescobrim les activitats del mar.

CRÈDIT DE SÍNTESI A POBLETPoblet: Una vida al monestir.

VIATGE A ITÀLIADescobrint el Renaixement.

VIATGE A LONDRESLondon: Let's practice our English!!!

VIATGE A LONDRESVisitem Atapuerca, Burgos, Segovia i Madrid.

Els alumnes parlen

2n de Batxillerat

Exalumnes del Mercè

CELEBRACIÓ DE FESTES

FAMÍLIES DE CICLES