Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

ogłasza nabór uczniówdo klasy pierwszejna rok szkolny 2021/2022

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYW DŁUGOMIŁOWICACH

ul. PARKOWA 8 ,47-208 Długomiłowice,tel. 774820613

- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej,- Nowatorskie metody pracy,- Wyjazdy na wycieczki,- Pomoc socjalną (stypendia, zakup podręczników, odzieży, paczek dla dzieci),- Nauka języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, - Zapewniamy bezpieczeństwo - monitoring,

NASZYM UCZNIOM KLAS I-III ZAPEWNIAMY

Dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych.

Proponujemy także:

Imprezy okolicznościowe: Andrzejki, zabawa karnawałowa, spotkanie z Mikołajem i wiele innych.

Udział w programach „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”.

Udział w projektach edukacyjnych i wychowawczych,

Świetlicę dla dzieci

Zajęcia szachowe

Zajęcia uzdalniające

Szkoła posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne, oraz zaplecze sportowe

Salę gimnastyczną, oraz boiska szkolne

Dobrze wyposażone sale lekcyjne, oraz gabinety specjalistyczne

W szkole prowadzone są zajęcia teatralne. Współpracujemy m.in. z Teatrem Miejskim w Gliwicach, oraz Teatrem Ziemi Rybnickiej.

RODZICOM PROPONUJEMY:

Zajęcia otwarte, Wszechstronną pomoc pedagoga szkolnego, oraz współpracę z poradnią psychologiczno- pedagogiczną,Dobry, codzienny kontakt z wychowawcą klasy, bezpośrednio lub przy pomocy e-dziennika.

Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do szkoły, takie jak:

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

ZGODA DO UDZIAU W LEKCJACH RELIGII

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu

WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA NAUKĄ JĘZYKA NIEMIECKIEGO JAKO JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

WNIOSEK O DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO - OPOLSKA ESZKOLA

ŚWIETLICA - DEKLARACJA

do pobrania tutaj:

Serdecznie zapraszamy!