Want to make creations as awesome as this one?

ZBRAJANJE I ODUZIMANJE DVOZNAMENKASTIH BROJEVA

More creations to inspire you

Transcript

ZBRAJANJE I ODUZIMANJE DO 100

DVOZNAMENKASTI BROJEVI

RAČUNAM S VIŠE BROJEVA

ZNAKOVI UMJESTO BROJEVA


1. BROJ MOJIH GODINA -

2. DAN I MJESEC MOJEG ROĐENDANA -

3. BROJ UČENIKA U NAŠEM RAZREDU -

4. 10 D = 1 S

KVIZ

ZADATAK RIJEČIMA


ANA, LEA I KLARA PRESKAKALE SU VIJAČU.

ANA JE PRESKOČILA 33 PUTA A LEA 15 PUTA MANJE.

KLARA JE PRESKOČILA VIJAČU ONOLIKO PUTA

KOLIKO SU ANA I LEA PRESKOČILE ZAJEDNO.

KOLIKO PUTA JE PRESKOČILA SVAKA DJEVOJČICA?

KOLIKO PUTA SU PRESKOČILE SVE ZAJEDNO?

PRVA MEDALJA

DO KRAJA DRUGOG RAZREDA SKUPLJAJ MATEMATIČKE MEDALJE!

PRIJE UTRKE PROČITAJ UPUTE!

RAZMISLI O POSTUPCIMA PRILIKOM RJEŠAVANJA ZADATAKA S VIŠE BROJEVA BEZ ZAGRADA I SA ZAGRADAMA..

POGLEDAJ SLIKU EGIPATSKIH BROJEVA.

U BILJEŽNICU ZAPIŠI PODATKE EGIPATSKIM ZNAKOVIMA ZA BROJKE.


U KVIZU RJEŠAVAJ ZADATKE TAKO DA PRVO U BILJEŽNICU

IZRAČUNAŠ BROJEVNI IZRAZ A ZATIM ODABEREŠ TOČAN ODGOVOR.

PAŽLJIVO PROČITAJ ZADATAK.

RAČUNE I ODGOVORE NAPIŠI U BILJEŽNICU.

DOBAR TI JE START ZA DOVRŠAVANJE MATEMATIČKE UTRKE.


PRIPREMAŠ SE ZA MATEMATIČKU UTRKU.

RIJEŠI REDOM ZADATKE .

KLIKNI NA BROJ ISPOD TRKAČA I PROČITAJ UPUTU.

KLIKOM NA NAZIV ZADATKA OTVARAŠ GA I RJEŠAVAŠ.