Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

ósmoklasisty

Z JĘZYKA POLSKIEGO

egzamin

2

1

4

CO SIĘ ZMIENIŁO?

  1. W roku szkolnym 2020/2021 na egzaminie ósmoklasisty będą obowiązywały wymagania egzaminacyjne, a nie - jak dotąd - wymagania określone w podstawie programowej z j.polskiego.

1

MODYFIKACJE ARKUSZA

Co się zmieniło?

A

B

C

D

Zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie lista lektur wymaganych.

Zmniejszenie o 5 punktów liczby zadań w I części, przy zachowaniu 120 minut trwania testu.

Formy wypowiedzi zostaną ograniczone do dwóch: opowiadania i rozprawki.

Możliwość odwołania się przez ucznia w części II testu do wybranej przez siebie lektury, a nie już wskazanej.

Uwaga - lektura będzie musiała spełniać wymagania - o nich później.

TAK BĘDZIE

TAK BYŁO

1. 45 PUNKTÓW W II CZĘŚCIACH EGZAMINU.

2. 25 PUNKTÓW ZA I CZĘŚĆ - W TYM OKOŁO 50% ZA ZADANIA OTWARTE.
3. 20 PUNKTÓW ZA WYPRACOWANIE.
4. W CZĘŚCI II NIE BĘDZIE WSKAZANEJ LEKTURY OBOWIĄZKOWEJ.

1. 50 PUNKTÓW W II CZĘŚCIACH EGZAMINU.

2. 30 PUNKTÓW ZA I CZĘŚĆ.

3. 20 PUNKTÓW ZA II CZĘŚĆ.

4. W II CZĘŚCI MOGŁA BYĆ WSKAZANA LEKTURA OBOWIĄZKOWA.

VS

+info

+info

180 MINUT - CZAS WYDŁUŻONY DLA UCZNIÓW Z DOSTOSOWANYMI WARUNKAMI EGZAMINACYJNYMI, NP. Z DYSLEKSJĄ.

2

TYPY ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH

I SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI

A

B

C

Umiejętność czytania ze zrozumieniem - pomocne zadania:

A. Układanie pytań do tekstu lub do poszczególnych akapitów.

B. Streszczanie tekstów nieliterackich.

C. Wyszukiwanie konkretnych informacji w poszczególnych akapitach lub całym tekście.

D. Układanie treści w kolejności ich pojawiania się w tekście nieliterackim.

Umiejętność odczytywania tekstów literackich:

A. Układanie wydarzeń w porządku chronologicznym zarówno we fragmencie, jak i całym tekście.

B. Układanie pytań do fragmentów lektury bez odwoływania się do znajomości całego utworu.

C. Układanie pytań dotyczących bohatera, jego cech.

D. Układanie zadań, na podstawie których uczeń określa cechy bohatera.

Umiejętność argumentowania:

A. Pytania problemowe - zajmowanie przez ucznia stanowiska i poparcie go argumentem.

B. Wymaganie podawania przykładów do argumentów.

C. Szukanie przykładów w tekstach literackich ze szczególnym uwzględnieniem lektur obowiązkowych.

3

PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE

POĆWICZ I SPRAWDŹ SIĘ!

A

B

C

D

E

Uzupełnij zdania. Wpisz w wyznaczone miejsca A albo B.

A. każe (w znaczeniu kazać)

B. karze (w znaczeniu karać)


1. Wszyscy z niedowierzaniem słuchali słów wypowiedzianych przez Petroniusza, przekonani, że Neron tym razem ______ go zgładzić.


2. Winicjusz z przerażeniem myślał o ______, jaka spotka Petroniusza za zuchwałe słowa.


3. Początkowo nikt z otoczenia Nerona nie przypuszczał, że cezar ______ spalić Rzym.

Uzupełnij poniższe zdania poprawnymi formami imiesłowów.

Wakacyjne wyjazdy planuję, zawsze (kierować się) ……………………. zdrowym rozsądkiem.


Wybrałam wycieczkę w góry i zarezerwowałam noclegi w pensjonacie, który został niedawno (wybudować) …………………... . Już nie mogę się doczekać widoków (rozpościerać się) ……….……………. za oknem.

Uzupełnij tabelę. Do każdej z podanych wartości dopisz bohatera z lektury obowiązkowej (innego bohatera dla każdej wartości) i przykład sytuacji, w której ten bohater wykazał się daną wartością.

Wartość

Bohater

Przykład sytuacji z lektury obowiązkowej

ofiarność


wierność

Podaj tytuł lektury obowiązkowej, której bohater, tak jak Scrooge, przeżył przemianę.

Tytuł: ……………………………………………………………………………………………


1.2. Wyjaśnij, na czym polegała przemiana bohatera z wybranej przez Ciebie lektury. Podaj dwa argumenty.


…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.


W sformułowaniu nieporządek miły podkreślony wyraz został zapisany zgodnie z taką samą zasadą ortograficzną, jaką zastosowano w pisowni wyrazu


A. niebiosa.

B. niedziela.

C. nieprawda.

D. niedźwiedź.

3

2

1

4

Ilona Kulik

DZIĘKUJĘ!