Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Wyt ti'n gallu dianc o'r

Ysgol?!

Dechrau'R GEM!

EICH SIALENS!

O! Na! Rydych chi wedi cael eich cloi yn eich ysgol!! Mae angen cwblhau'r tasgau Ffrangeg yn gywir er mwyn casglu RHIFAU PWYSIG i agor drysau yr ysgol...ac i DDIANC!.

EICH SIALENS!

O! Na! Rydych chi wedi cael eich cloi yn eich ysgol!! Mae angen cwblhau'r tasgau Ffrangeg yn gywir er mwyn casglu RHIFAU PWYSIG i agor drysau yr ysgol...ac i DDIANC!.

Eich Sialens!

1

2

3

4

HWRE!!

ville

il

y a

Dans

ma

un

une

B

mon

Pa air sydd ar goll?

un

centre

il y a

commerciale

sporty

sportif

C

comertial

Pa air sydd ar goll?

LLONGYFARCHIADAU!


Rhif Pwysig! = 7

* Cofia'r RHIF isod ar gyfer diwedd y gem!

ANGHYWIR!

*Ceisia ETO!

CANOLBWYNTIA AR Y LLYFRAU!

CLICIA'R "?" PAN WYT TI'N BAROD AM GWESTIYNAU!

un parc

un parking

un stade

un cinema

un cafe

un marche

un cenrtre sportif

un supermarche

un chateau

un cinema

un commissariat

un McDo

ATEB Y CWESTIWN

Pa lyfr oedd DDIM yna?

un centre sportif

un centre commercial

un parking

RESPOND CORRECTLY

Pa lyfr oedd yna DDWYWAITH?

un parc

un cinema

un pubATEB Y CWESTIWN YN GYWIR!

Faint o lyfrau gyda'r symbol hwn sydd?

deux

trois

quatre

LLONGYFARCHIADAU!3

RHIF PWYSIG! =

ANGHYWIR!

*Ceisia ETO!

450

630

150

205

820

915

Ugain munud wedi...?

un

deux

quatre

six

huit

neuf

Is closed

Is closed

Is closed

Is closed

Is closed

450

630

150

205

915

Ugain munud wedi...?

Mae hi'n amser mynd am wers Addysg Gorfforol,

Cymer yr agoriad i agor y Neuadd Chwaraeon!

?

SGILIAU MEDDWL! DEWIS Y BEL GYWIR!

Ospiwn 1

Opsiwn 2

Opsiwn 3

Opsiwn 4

PA BEL SY'N DOD NESAF...?

?

Opsiwn 1

Opsiwn 2

Opsiwn 3

Opsiwn 4

PA BEL SY'N DOD NESAF...?

?

Opsiwn 1

Opsiwn 2

Opsiwn 3

Opsiwn 4

ANGHYWIR!

Ceisia ETO!

CYWIR!!

* RHIF PWYSIG = 6

TROWCH YR UWCHDAFLUNYDD YMLAEN!

Gwyliwch y ffilm wedyn atebwch y cwesitynau!

Beth ydy "une boulangerie"?

Becws | Siop fara

Siop y cigydd

Banc

Cwestiwn1 allan o 3

Sut mae dweud "yr orsaf (drenau)" yn Ffrangeg?

l'ecole

la place

la gare

Cwestiwn 2 allan o 3

Beth ydy "l'ecole"?

yr ysgol

y brifysgol

y fferyllfa

Cwestiwn 3 allan o 3

LLONGYFARCHIADAU!

Y rhif pwysig ydy = 5

ANGHYWIR!

*Ceisia ETO!!

Y RHIFAU PWYSIG (yn y drefn gywir)

· Rhif pwysig 01

· Rhif pwysig 02
· Rhif pwysig 03
· Rhif pwysig 04

Y RHIFAU PWYSIG (yn y drefn gywir)

· Rhif pwysig 01

· Rhif pwysig 02
· Rhif pwysig 03
· Rhif pwysig 04

*

Y RHIFAU PWYSIG (yn y drefn gywir)

· Rhif pwysig 01

· Rhif pwysig 02
· Rhif pwysig 03
· Rhif pwysig 04

**

Y RHIFAU PWYSIG (yn y drefn gywir)

·· Rhif pwysig 01

· Rhif pwysig 02
· Rhif pwysig 03
· Rhif pwysig 04

***

Y RHIFAU PWYSIG (yn y drefn gywir)

· Rhif pwysig 01

· Rhif pwysig 02
· Rhif pwysig 03
· Rhif pwysig 04

PRESS OK

Y RHIFAU PWYSIG (yn y drefn gywir)

· Rhif pwysig 01

· Rhif pwysig 02
· Rhif pwysig 03
· Rhif pwysig 04

*

Y RHIFAU PWYSIG (yn y drefn gywir)

· Rhif pwysig 01

· Rhif pwysig 02
· Rhif pwysig 03
· Rhif pwysig 04

**

Enter

the secret number

· Rhif pwysig 01

· Rhif pwysig 02
· Rhif pwysig 03
· Rhif pwysig 04

***

Y RHIFAU PWYSIG (yn y drefn gywir)

· Rhif pwysig 01

· Rhif pwysig 02
· Rhif pwysig 03
· Rhif pwysig 04

***

Y RHIFAU PWYSIG (yn y drefn gywir)

· Rhif pwysig 01

· Rhif pwysig 02
· Rhif pwysig 03
· Rhif pwysig 04

***

Y RHIFAU PWYSIG (yn y drefn gywir)

· Rhif pwysig 01

· Rhif pwysig 02
· Rhif pwysig 03
· Rhif pwysig 04

PRESS OK

Y RHIFAU PWYSIG (yn y drefn gywir)

· Rhif pwysig 01

· Rhif pwysig 02
· Rhif pwysig 03
· Rhif pwysig 04

ERROR

Llongyfarchiadau!

Rwyt ti wedi llwyddo i DDIANC!!!

Cychwyn eto?