Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

TECHNIK LOGISTYK

Gdzie zatem nauczysz się zawodu logistyka?

Nauka

Praca

Co to jest logistyka?

Jakie wykształcenie warto zdobyć do pracy w logistyce?

Jakie jest zadanie logistyka?

Technikum w zawodzie technik logistyk

1

1

2

3

5

6

7

Podsumowanie

Logistyka to proces efektywnego planowania, realizowania i nadzorowania przepływu produktówz punktu produkcji do punktu sprzedaży lub konsumpcji.

Logistyk ma za zadanie skutecznie zarządzać przepływem surowców i materiałów oraz koordynować łańcuch dostaw tak, aby produkt został sprawnie przetransportowany od dostawcy do odbiorcy końcowego. Logistycy znajdują zatrudnienie w wielu dziedzinach gospodarki, m.in. handlu, usługach i spedycji.

Logistyk nie jest zawodem, do którego potrzebujesz specjalnych uprawnień. Trzeba jednak znać się na rzeczy.

Zamiast udawać się do liceum, możesz wybrać technikumkształcące w zawodzie technik logistyk. Tak samo jak Twoi koledzy z liceum, zostaniesz przygotowany do matury. Oprócz tego zdobędziesz tytuł zawodowy technika logistyka i wiedzę umożliwiającą podjęcie pracy w zawodzie od razu po ukończeniu szkoły średniej. Poznasz też słownictwo branżowe w ramach przedmiotujęzyk angielski zawodowy.Wybierając technikumkształcącew zawodzie technik logistyk, wydłużasz swoją naukę w szkole średniej o jeden rok. Nie jest to jednak aż tak długo biorąc pod uwagę fakt, jak wiele praktycznej wiedzy branżowej możesz w tym czasie przyswoić. Nauka w technikum kształcącymw zawodzie technik logistyk kończy się egzaminami. Po ich pozytywnym ukończeniu uzyskasz kwalifikacje zawodowe jako technik logistyk.

Możesz wybrać pięcioletnie technikum kształcącew zawodzie technik logistyk.

Twój plan lekcji będzie obejmował przedmioty zawodowe, takie jak: logistyka w procesach produkcji, zapasy i magazynowanie, procesy transportowe w logistyce.Program nauczania w technikum kształcącymw zawodzie technik logistyk uwzględnia również praktyki zawodowe. Uczeń zdobywa wówczas nowe umiejętności zawodowe oraz może skonfrontowaćw praktyce swoją wiedzę teoretyczną.W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe, udokumentowane dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technika logistyka:• SPL.01 Obsługa magazynów (egzamin ten polegaw głównej mierze na wypełnianiu dokumentów magazynowych)• SPL.04 Organizacja transportu (egzamin ten polega na wypełnieniu dokumentów przewozowych oraz dokonaniu kilku obliczeńz realizacji procesu transportowego (obliczenie czasu pracy kierowcy, obliczenie kosztorysu usługi, czy wybranie najlepszej i najtańszej firmy do realizacji transportu).

Osoby posiadające kwalifikacje i wykształceniew zakresie logistyki znajdą zatrudnienie praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki,a zwłaszczaw sektorze handlowym, usługowym, spedycyjnymi produkcyjnym. Logistyk może pracowaćm.in. w charakterze specjalisty ds. sprzedażyi prognozowania popytu, specjalisty ds. gospodarki magazynowej, specjalisty ds. planowania produkcji, specjalisty ds. organizacji imprez masowych,etc.Absolwenci mogą szukać zatrudnienia w różnych branżach, choć najpopularniejszymi wśród logistyków sektorami są:firmy transportowe,firmy kurierskie,przedsiębiorstwa spedycyjne,centra logistyczne,zakłady komunikacji miejskiej,przedsiębiorstwa magazynowe,lotniska,porty morskie,stacje kolejowe,wojsko,sklepy internetowe,instytucje rządowe i samorządowe.

Serdecznie polecam wybór zawodu technik logistyk w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, ponieważ logistyk to zawód z przyszłością.Po tej szkole można znaleźć pracę na różnych stanowiskach, a rozbudowana ścieżka zawodowa zachęca do rozwoju i poszerzania kompetencji.