Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”– bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…

1 marca

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

"Inka"

Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne – antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

Zgrupowanie partyzanckie mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, lato 1946 r.

Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120–180 tysięcy osób. W ostatnich dniach II wojny światowej na terenie Polski działało 80 tysięcy partyzantów antykomunistycznych.

... Nie dajmy zginąć poległym.

Zbigniew Herbert

Czas 1944–1947 (ostatni ukrywający się partyzant zginął w walce w 1963 roku) Przyczyna opór polskiego podziemia niepodległościowego wobec próby narzucenia siłą nowego ustroju politycznego w Polsce i oderwania Kresów Wschodnich przez ZSRR Wynik zwycięstwo sił bezpieczeństwa, umocnienie reżimu komunistycznego w Polsce

Kim byliŻołnierze Wyklęci?

Poznaj ich historię

Żołnierze tzw. drugiej konspiracji, którzy jako pierwsi walczyli o Wolną Polskę z okupantem sowieckim i zainstalowanym przez niego reżimem komunistycznym, zapłacili za wierność swoim ideałom niejednokrotnie cenę najwyższą – cenę swego życia. Nawet jeśli udało Im się przeżyć, przez kolejne 45 lat żyli z piętnem – jak to określała komunistyczna propaganda – „bandytów” i „faszystów”

„Żołnierze Niezłomni.Żołnierze Wyklęci”– cykl etiud filmowych

Prezentujemy 20 etiud filmowych przedstawiających żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego.

Żołnierze Wyklęci

Ostatnie Polskie Powstanie

Życie poświęcić warto jest tylko dlajednej idei,idei wolności!Jeśli walczymy i ponosimy ofiaryto dlatego, że chcemy właśnie żyć,ale żyć jako ludzie wolni,w wolnej Ojczyźnie. Kpt. Zdzisław Broński „Uskok”

Żołnierze Wyklęci

w muzyce

Tadek Firma Solo- Generał NIl

O.S.T.R. feat Martyna Budnik-Sołowianiuk - Ballada o Roju HD (z filmu HISTORIA ROJA)

Żołnierze Wyklęci

Ostatnie Polskie Powstanie

Żołnierze niepodległościowej partyzantki antykomunistycznej. Od lewej: Henryk Wybranowski „Tarzan”, Edward Taraszkiewicz „Żelazny”, Mieczysław Małecki „Sokół” i Stanisław Pakuła „Krzewina” (czerwiec 1947

Opór przeciwko sowieckiej dominacji od początku przybrał formę walki zbrojnej.Przy całkowitej obojętności świata, przez ponad 10 lat prowadzono walkę z drugim okupantem i rodzimymi kolaborantami. Pierwszy etap tej walki, prowadzonej w latach 1944-1945, charakteryzował się największym nasileniem akcji zbrojnych przeciwko komunistom.

5. Brygada Wileńska AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, Białostocczyzna 1945 r

Józef Franczak„Lalek”

Danuta Siedzikówna

"Inka"

"Zachowałam się jak trzeba"

Mieczysław Dziemieszkiewicz

"Rój"

Hieronim Dekutowski – „Zapora” (po lewej) i Zdzisław Broński – „Uskok”

"Nil"

August Emil Fieldorf

"Łupaszka"

Zygmunt Szendzielarz

Straty Żołnierzy Wyklętych w latach 1944-1963:co najmniej 8 tys. poległych w walkach, nie mniej niż 30 tys. zamęczonych w więzieniach i podczas śledztw w katowniach bezpieki (w tym pięć tysięcy ludzi straconych z wyroku sądów komunistycznych), kilkadziesiąt tysięcy wywiezionych do obozów w Związku Sowieckim (z których ok. 1/4 pobytu na "inscenijskiej ziemi" nie przeżyła) i kolejnych kilkadziesiąt tysięcy uwięzionych.

Żołnierze Wyklęci

Film

Fizyczna eksterminacja żołnierzy antykomunistycznego podziemia nie wystarczyła komunistom, wiedzieli bowiem, że ofiara ich życia może w przyszłości zrodzić mit, z którego nowe pokolenia Polaków będą czerpały siłę do walki z komuną. Wielu dowódców antykomunistycznego podziemia na zawsze zyskały miano legendy polskiego oporu przeciwko systemowi komunistycznemu.

Żołnierze Wyklęci

w muzyce

Tadek- Żołnierze Wyklęci

Żołnierze Wyklęci- zapomniani BOHATEROWIE

Poznaj ich biogramy

Walka na głos, walka o sprawę z góry przegraną, bynajmniej nie jest poczynaniem bez sensu. [...] Wartość walki tkwi nie w szansach zwycięstwa sprawy, w imię czyjej podjęło, ale w wielkości tej sprawy. I choćby tylko za to dziedzictwo jesteśmy Im winni i szacunek po wsze czasy! GLORIA VICTIS !!!

Żołnierze Wyklęci

Kalendarium

Żołnierze Wyklęci

w muzyce

FORTECA- Żołnierze Wyklęci- Niezłomni Żołnierze

Mateś- Płaczące wierzby

Żołnierze Wyklęci

Materiały archiwalne:- Fotografie- Dokumenty- Prasa

Żołnierze Wyklęci

w muzyce

Ballada o rotmistrzu Pileckim

Żołnierze Wyklęci.Fragment filmu animowanego Ludobójstwo

Żołnierze Wyklęci

Cześć i chwała BOHATEROM!

Sylwetki Niezłomnych

Prezentacja została przygotowana w ramach realizacji 4. edycji projektu"Łączka i inne miejsca poszukiwań"organizowanego przezInstytut Pamięci Narodowej.

Dziękujemy za uwagę

Uczniowie biorący udział w projekcie:Mateusz Orzechowski (1 LO),uczniowie klasy 2LOg: Aleksandra Gryglicka,Dominika Miazga, Michał Jastrzębski, Jakub Łęczycki,Jakub Ostrowski, Jakub Zaucha, Maciej Zdanowski. Opiekun: pani Magdalena Chojecka

Janusz Radek"Ja to mam szczęście"

Jacek Wójcicki"Miejcie nadzieję"