Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

COL·LEGISANT ANDREU

QUICK GUIDE

Batxillerat Americà

AL

1

2

3

4

5

WHO?

WHY?

HOW?

WHAT DO THEY SAY?

CONTACT

WHO?

WHO?

HOW?

WHY?

WHAT DO THEY SAY?

CONTACT

1

2

3

4

5

El Batxillerat Dualpermet l'obtenció, de manera online, de la doble titulació de Batxillerat: l'Americà (American High School Diploma)i el del nostre propi sistema educatiu.Es pot començar a cursar a 2n, 3r, 4t d'ESO o 1r de Batxillerat.

L'obtenció del Batxillerat Americà és possible gràcies al conveni de col·laboració del col·legi amb Academica, laprincipal institució educativa decharter schools i líder i pionera en educació virtual als EUA, que des del 2001 ofereix la possibilitat d'obtenir l'American High School Diploma a estudiants d'arreu del món.

HOW?

WHO?

HOW?

WHY?

WHAT DO THEY SAY?

CONTACT

1

2

3

4

5

Les assignatures que han de cursar els estudiants del Dual Diploma són les mateixes que un estudiant americà de High School, amb un total de 6 crèdits cursats directament amb Academica i distribuïts de la següent manera:

Assignatures obligatòries

College Preparation (SAT-ACT): 1 crèdit Criminology: 1 crèdit Psychology: 1 crèdit Digital Photography: 1 crèdit Concepts of Engineering & Technology: 1 crèditEnglish: 1 crèdit

Assignatures OPTATIVES

English: 2 crèditsU.S. History: 1 crèdit U.S Goverment+Economics: 1 crèditLife Management Skills: 1 crèdit

(a escollir-ne una)

Info

WHY?

WHO?

HOW?

WHY?

WHAT DO THEY SAY?

CONTACT

1

2

3

4

5

Cursar el Dual Diploma representa tota una oportunitat d'aprenentatge i creixement personal, especialment en aquests àmbits:

1

2

3

PRACTICAL APPROACH AND INMERSION IN ENGLISH

BROADEN YOUR MIND AND PERSPECTIVES

A LONG-LASTING LEARNING EXPERIENCE

4

DISCOVERY AND DEVELOPMENT OF DIGITAL ABILITIES

The Dual Diploma develops all subjects and relationships with teachers in English from the outset.El Dual Diploma desenvolupa totes les assignatures i les relacions amb els professors en anglès des del primer moment. No es tracta d'un anglès adaptat, sinó que se centra en l'expressió oral i escrita en aquesta llengua, des d'un enfocament pràctic. Aquest fet facilita l'adquisició d’un nivell bilingüe avançat.

Discovering and getting to know other ways of learning.L'alumnat del Dual Diploma té l'oportunitat de conèixer altres formes d'aprendre, altres assignatures a banda de les cursades al sistema espanyol, altres estudiants d'arreu del món, a més a més d'explorar només formes de comunicació i treball amb la High School.

Participating in it develops personal growth, craving for learning, and preparing for university.Participar-hi desenvolupa el creixement personal, les ganes d’aprendre, la millora de l'organització personal, l'autonomia i les tècniques d'estudis, i per tant és una bona eina per preparar l'alumnat per estudis posteriors.

The Dual Diploma enhances and boosts how to create and share content online and how to use these digital resources effectively.El Diploma Dual millora i potencia la manera de crear i compartir contingut en línia i com utilitzar aquests recursos digitals amb eficàcia.

WHAT DO THEY SAY?

WHO?

HOW?

WHY?

WHAT DO THEY SAY?

CONTACT

1

2

3

4

5

Què n'opinen els nostres Dual Diplomers?

"Studying the Dual Diploma gives me the opportunity to study in a different language and also to practice other kinds of subjects like Life Management Skills. Jan, 3rd of ESO

"One of the highlights of the Dual Diploma is the way you can communicate with the teachers, as they help you in every aspect you can have issues with." Laia, 1st of Batx

"I love the fact that we are getting the same kind of education American students have." Carla, 3rd of ESO

"What we like the most about the program is the interaction with students around the world." Anila and Cristina, our American teachers.

JANSAYS...

WHO?

HOW?

WHY?

WHAT DO THEY SAY?

CONTACT

1

2

3

4

5

LAIASAYS...

WHO?

HOW?

WHY?

WHAT DO THEY SAY?

CONTACT

1

2

3

4

5

CARLASAYS...

WHO?

HOW?

WHY?

WHAT DO THEY SAY?

CONTACT

1

2

3

4

5

ANILASAYS...

WHO?

HOW?

WHY?

WHAT DO THEY SAY?

CONTACT

1

2

3

4

5

CRISTINASAYS...

WHO?

HOW?

WHY?

WHAT DO THEY SAY?

CONTACT

1

2

3

4

5

CONTACT

WHO?

HOW?

WHY?

WHAT DO THEY SAY?

CONTACT

1

2

3

4

5

Estarem encantats de poder atendre qualsevol dubte o consulta.Envia'ns un correu a batxilleratdual@standreu.org

Podreu trobar més informació respecte el Batxillerat Dual a la pàgina web d'Academica:

https://www.academica.school/